Спеціальності КНУБА

Спеціальність 015 «Професійна освіта»

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

Спеціальність 022 «Дизайн»

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 052 «Політологія»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»

Спеціальність 081 «Право»

Спеціальність 101 «Екологія»

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації»

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Спеціальність 145 «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика»

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram