СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ

Наказ Держбуд про створення ННВ комплексу АРХМІСТОБУД

Наказ МОН про створення ННВ комплексу АРХМІСТОБУД

Творчі зв’язки з організаціями і установами У 1985 р. в проектному інституті «ДІПРОМІСТО» була заснована філія кафедри містобудування. Це сприяло зміцненню багатоаспектних зв’язків навчання з містобудівною практикою. Багаторічний позитивний досвід співпраці став основою для створення у 2000 р. на базі Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» та кафедри містобудування КНУБА Навчально-науково-виробничого комплексу «Архмістобуд». У складі навчально-науково-виробничого комплексу «Архмістобуд» кафедра брала активну участь у розробці державних містобудівних документів і програм, Містобудівного кодексу України. Діяльність комплексу сприяє розвитку наукової та навчально-методичної роботи кафедри на сучасному етапі, удосконаленню навчального процесу, підвищенню кваліфікації викладачів, проведенню проектних практик, працевлаштуванню студентів і випускників кафедри. З 1983 р. кафедра містобудування поступово перетворилася на науково-методичний центр, який сприяв забезпеченню підготовки архітекторів містобудівного профілю ще у 9 вищих навчальних закладах України. Окрім двох кафедр КНУБА, кафедри з містобудівними спеціалізаціями працюють на факультетах Придніпровської академії будівництва і архітектури у Дніпрі, Харківського національного університету будівництва і архітектури, Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Національного Лісотехнічного університету України у Львові, в Одеській академії будівництва і архітектури, в Національному університеті «Львівська політехніка», в Національному авіаційному університеті у Києві, в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького. З метою об’єднання регіональних архітектурних шкіл містобудування, визначення проблем підготовки та працевлаштування архітектурних кадрів містобудівного профілю, наближення освітнього процесу до сучасних вимог проектної та наукової практики, удосконалення науково-методичних основ навчання студентів, аспірантів і докторантів на містобудівних кафедрах у 1999 р. була створена Постійна координаційна рада з питань вищої освіти за спеціальністю «Містобудування», яка і досі продовжує плідно працювати. У 2012-2015 рр. кафедра містобудування брала участь у Міжнародному спільному проекті № 530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR: «Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності» програми «Темпус». Мета проекту – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами країн-членів ЄС та країн-партнерів. Першим координатором проекту стала проф. Кушніренко М.М.. Головним завданням проекту було створення навчальних програм з урбаністики, заснованих на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях для магістрів, аспірантів та освіти протягом життя; посилення навчального потенціалу вищих навчальних закладів України за рахунок створення сучасної інфраструктури та інтеграції навчання; створення інтерактивної мережі університетів, підприємств, муніципальних та громадських організацій, які пов’язані з розвитком міст. В межах програми «Темпус – SEHUD» завдяки зовнішній допомоги Європейського союзу на кафедрі містобудування відкрито комп’ютерний клас та мультимедійний центр, що свідчить про впровадження інноваційних методів в учбовий процес кафедри – навчально-методичну роботу, в архітектурне проектування, в подальші творчі зв’язки кафедри з українськими та європейськими містобудівними школами. Студенти старших курсів, аспіранти та асистенти кафедри взяли участь в інноваційному курсі з урбаністики, розробленому в рамках проекту SEHUD – «Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності» за європейською освітньою програмою ТЕМПУС. У червні 2015 р. учасники проекту отримали сертифікати від Кембриджського університету, що підтверджують високий рівень знань з пройдених навчальних модулів.   Декан архітектурного факультету Кащенко О.В. та проф. Кушниренко М.М. на зустрічі з іспанськими колегами З метою наближення студентів до проблем архітектурно-містобудівної практики, їх працевлаштування, оновлення тематики курсових і дипломних проектів кафедра буде і надалі підтримувати творчі зв’язки з проектними та науково-дослідними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування і фірмами. Серед них: Державне агентство України з управління зоною відчуження, Київська міська державна адміністрація, Національний музей народної архітектури і побуту в м. Києві, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва», Комунальне підприємство виконавчого органу КМДА по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», Українська секція DOCOMOMO (Міжнародна робоча група з документації та консервації будівель, визначних місць та об’єктів містобудування сучасного руху), інженерно-будівельна компанія Rauta, Науково-виробниче об’єднання «Міжнародний медичний центр» та мережа клінік інтегративої медицини «СмартМед» тощо. 22 лютого 2019 року в КНУБА на кафедрі містобудування відбулася лекція на тему: «Передові технології сучасного будівництва». Провідні фахівці інженерно-будівельної компанії Rauta познайомили викладачів і студентів з особливостями проектування будівель з металевих конструкцій, монтажу каркасів, покрівель та фасадів, влаштування інженерних систем, а також супутнього сервісу об’єктів.   Лекція фахівці інженерно-будівельної компанії Rauta на кафедрі містобудування КНУБА Серед питань, що розглядалися: технологія швидкого каркасно-панельного будівництва енергоефективних будинків з легких сталевих тонкостінних конструкцій; енергозберігаючі інновації Rauta; сучасні тенденції у поєднанні різних матеріалів; конструктивні переваги та естетичні можливості металевих конструкцій. Вдало підібрані відеоматеріали дозволили присутнім познайомитися з міркуваннями сучасних іноземних архітекторів з приводу вибору конкретних будівельних технологій і матеріалів, а також побачити основні етапи зведення неординарних громадських, житлових і виробничих будівель. З 01.08.2019 р. до 31.07.2022 р. у рамках партнерства з Амстердамським Університетом прикладних наук, Факультетом прикладних суспільних наук та права, Амстердам, Нідерланди (Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Applied Social Sciences And Law (FASSL), Amsterdam, Netherlands) кафедра містобудування бере участь у Програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+ KA107-F5E6D489. Тема співробітництва – розробка міждисциплінарних навчальних програм (прослуховування і читання лекцій, участь у тренінгах та професійних дискусіях). Практичні результати співробітництва – підвищення кваліфікації викладачів, корегування навчальних програм, публікації викладачів у збірнику «Досвід та перспективи розвитку міст України» Україна, виступи на конференціях. Викладачі кафедри містобудування КНУБА, викладач та студент AUAS на екскурсії у новому житловому районі Амстердаму Викладачі AUAS Ендрю Свіцер і Сандра Б. Бос в учбовій лабораторії сучасних технологій архітектурного факультету КНУБА
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram