Статистичні показники КНУБА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор                      П.М. Куліков

«__» __________2022р.

Статистичні показники 

Київського національного університету будівництва і архітектури

                                   Станом на 01 січня 2022 року

      Інформаційно-аналітичний відділ КНУБА -2022 р.

         I. Структура Кількість
Факультетівод7
Кафедр                      з них випускаючиход од50 40
Кафедр, які очолюють доктора наук або професори                     у тому числі з них випускаючиход од41 28
Відокремлених структурних підрозділівод5
Відділів  КНУБАод22
Відділеннь  КНУБАод2
Науково-дослідних інститутівод5
Випробувальних центрів, лабораторійод5
ІI. Загальна інформація Місце КНУБА
В  рейтингах ТОП -200місце46
Місце КНУБА в рейтингах університетів Світу за даними Лабораторії SCImago міжнародного рейтингу TheSCImagoInstitutionsRankings 2022 – найбільшого міжнародного рейтингу навчально-наукових інституцій світумісце  679
ІІІ. Кадри Кількість співробіт- ників:
Працюючих в КНУБА  од  1701
Присуджені звання,     у тому числі:                      «Народний архітектор України»                      «Заслужений діяч науки і техніки України»,                      «Заслужений працівник освіти України» ,                      Прирівняні до них звання    осіб осіб осіб осіб    3 13 11 35
Академіків Державних галузевих академій наукосіб2
Членів кореспондентів Державних галузевих академій наукосіб2
Нагороджених Державними преміями        осіб16
ІV. Наука Кількість
Науково-педагогічних працівників,                      у тому числі штатних НППосіб осіб1079 764
Професорів,  у тому числі кількість штатних професорівосіб осіб159 100
Доцентів ,                     у тому числі кількість штатних доцентівосіб осіб437 317
Докторів наук,                     у тому числі  кількість штатних докторів наукосіб осіб201 119
Кандидатів наук,                     у тому числі кількість штатних кандидатів наукосіб осіб554 403
Захищених докторських дисертацій  штатними співробітниками КНУБА у 2021 році од.15
Захищених кандидатських дисертацій   штатними співробітниками у 2021 р. од.31
Співробітники, які мають сертифікати професійної діяльностіод.112
Патентів на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, отриманих у 2021 р. од.11
Наукових праць в Scopus,  Webofscience у 2021 р. одS-106;W-62
Наукових праць в інших виданнях  в у 2021 р. од702
Підручників, навчальних посібників  виданих у 2021 р.од27
V. Студенти, аспіранти Кількість
Здобувачів вищої освіти КНУБА (всіх курсів та форм навчання)осіб6147
Студентів денної форми навчання КНУБАосіб5302
Студентів, що навчаються на бакалавраосіб5299
Студентів, що навчаються на магістраосіб848
Студентів, які навчаються у  відокремлених структурних підрозділахосіб4539
Випускників за роки  існування КНУБА (орієнтовно)осіб85670
Спеціальностей на підготовку бакалаврівод30
Спеціальностей на підготовку магістрівод23
Бакалаврських програмод40
Магістерських програмод46
Випускників, що отримали диплом  бакалавра у 2021 р.осіб1108
Випускників, що отримали диплом магістра  у 2021 р.осіб651
Магістрів, які продовжили  навчання в аспірантурі у 2021 р.осіб34
Аспірантівосіб2525
VI. Міжнародні зв’язки. Кількість
Діючих європейських програм (Erasmus+), за яким  КНУБА виграв грантиод7
Діючих  міжнародних  освітніх програм подвійних дипломів  (український+ закордонний дипломи )од5
Угод про міжнародно співробітництво діючі у 2021 р.од49
Міжнародних наукових конференцій  у 2021 р.од35
Іноземних випускників за роки існування КНУБАосіб9140
Іноземних країн, які отримали випускників  КНУБА за  роки існування КНУБАод116
Іноземних студентів, навчаються в КНУБА,                       у тому числі денної форми навчання                         з іноземних країносіб осіб од302 263 29
VII. Спорт. Кількість
Кандидатів та майстрів спортуосіб40 /40
Чемпіонів Світуосіб9
Чемпіонів Європиосіб16
Спортивних збірних командод13
Команд по футболу Команд по футзалуод од1 2
VIII. Воєнно-мобілізаційна робота  
Кількість учасників АТОосіб4
ІX. Матеріальна частина КНУБА  
Навчальні корпусиод.7
Аудиторіїод./ місць267/10210
Конференц-залаод./ місць4/129,50,32, 150
Зала для Вченої радиод./ місць1/129
Актова зала, балконод./ місць1/613  
Гуртожиткиод./ місць8/3400
Музейод.1
Бібліотека -фонд Читальна зала  од. од./ місць1 025 820 9/430 п.м
Їдальніод./ місць1/80
Буфетиод./ місць6/92
Кафеод./ місць1/40
Фельдшерський пунктод.1
Пам’ятні знакиод.5
Спортивні майданчикиод.2
Спорткомплексод.1
Басейнод.1
Навчально-оздоровча база «Будівельник»од.1
Спортивно-тренувальна залаод.1
Стадіон зі штучним покриттямод.1
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram