СТАТТІ

2023 р.

 1. Журавський О.Д. Порівняльний аналіз напружень та армування залізобетонних модульних сховищ з плитами покриття різної форми / Журавський О.Д. Волощук М.С. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції –  С. 18-19
 2. Журавський О.Д. Особливості відновлення зруйнованих плит покриттів промислових будівель і споруд після артилерійських обстрілів /  Журавський О.Д. Поважнюк О. // Робоча програма та тези доповідей IV Міжнародної науково практичної конференція Будівлі та споруди спеціального призначення, матеріали та конструкції –  С. 24-25
 3. Zhuravskyi O. Effective prestressed slabs for airfield pavements and roads / Zhuravskyi O. // Science for modern man: Environmental, energy and economic aspects of modern technologies. Monographic series «European Science». Book 16. Part 2. – Karlsruhe, Germany –  Р.117-151.
 4. Клімов Ю.А. Статистична оцінка механичних характеристик холоднодеформованої арма
  тури класу В500 / Клімов Ю.А.// Зб. наук. праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» Фахове видання Index Copernicus Вип.12 – КНУБА – С.4-15
 5. Афанасьєва Л.В. Дослідження ефективності монолітних перекрить багатоповерхових каркасних будинків /Афанасьєва Л.В. Москаленко М. // Зб. наук. праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» Фахове видання Index Copernicus Вип.12 – КНУБА- С.139-148
 6. Афанасьєва Л.В. Особливості напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій, пошкоджених корозією /Афанасьєва Л.В. Лавріненко Л.І. // Ресурсо економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 43.- Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування.
 7. Скорук Л.М.  Характеристики матеріалів та кам’яної кладки при розрахунку за дбн в.2.6-162:2010 «кам’яні та армокам’яні конструкції» / Скорук Л.М. // Зб. наук. праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» Фахове видання IndexCopernicus Вип.12 – КНУБА – С.27-41
 8. Скорук Л.М.  Порівняння діаграм деформування бетону з точки зору затрат питомої потенційної / Скорук Л.М. // Ресурсо економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць Випуск 43.- Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування. – с.105-111
 9. Сморкалов Д.В. Методики розрахунку монолітних залізобетонних конструкцій з попереднім напруженням арматурних канатів / Сморкалов Д.В. Винокур В. // Зб. наук. праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» Фахове видання IndexCopernicus Вип.12- КНУБА – С.73-83
 10. Скорук О.М. Підсилення конструкцій порожнисти плит перекриття металевими балками
  та армованим фібробетоном / Скорук О.М. // Зб. наук. праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» Фахове видання Index Copernicus Вип.12- КНУБА – С.139-148

2022 р.

Zhuravskyi O. Prospects for the Development of High-rise Construction in Ukraine / Zhuravskyi O., Afanasieva L // APPLIED MECHANICS 11/2022. International Scientific Session. Book of abstracts – Bydgoszcz. Poland. – p. 36.

Журавський О.Д. Дослідження усадки та повзучості базальтофібробетону при одноосному та двоосному стиску та розтягу / Журавський О.Д. Волощук М. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених
«БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» – С.143-144

Широков Є. Порівняльний аналіз стінових огороджувальних конструкцій / Широков Є. Кріпак В.Д. Колякова В.М. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» –  С.147-148

Широков Є. Порівняльний аналіз стінових огороджувальних конструкцій // Широков Є.  Колякова В. Кріпак В. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» – С.147-148

Олексюк О. Дослідження впливу геометричних розмірів перерізу та параметрів армування на межу вогнестійкості для залізобетонної колони / Олексюк О. Третяк І. Скорук Л. Скорук Т. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених
«БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» –  С.167-168

Винокур В. Попередньо напружені монолітні залізобетонні конструкції / Винокур В.  Сморкалов Д.В. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» – С.169-170

Постернак О. М. Невизначеність розрахункової моделі при проектуванні будівельних конструкцій. / Постернак М. М. Постернак О. М. // The 9th International scientific and practical conference “Study of world opinion regarding the development of science”- Prague, Czech Republic – С.28-29

Донець Т. Оцінка вогневого впливу, внаслідок пожежі, на несучу здатність стіни підземної частини будівлі / Донець Т. Фесенко О.А. // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022» – С.139-140

 

2021 р.

1. Yevhen Dmytrenko, Ihor Yakovenko, Oleg Fesenko. “Strength of eccentrically tensioned reinforced concrete structures with small eccentricities by normal sections.” Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 93 ser., vol. 30, no 3, (2021): 424-438 DOI: 10.22630/PNIKS.2021.30.3.36  http://iks_pn.sggw.pl/PN93/A5/zeszyt93art5en.htm

2. Zhuravskyi O.D. Bearing capacity of steel-fiber-concrete slabs with biaxially prestressed reinforcement. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2020. – Issue 105. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.292-301). 3. Zhuravskyi, O., Tymoshchuk, V., Zhuravska, N., Hajiyev, M. Influence of Strengthening Flat Slab by External Prestressed Reinforcement on Deformation Characteristics of the Slab. ICBI 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol. 181,. Springer, Cham. Published Online: 23 September 2021. pp. 449–456. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_42. 4. Сінякін А.Г., Панченко О.В., Собко Ю.М., Гладишев Г.Н., Гладишев Д.Г. Гладишев Р.Д. Послідовність виконання капітального ремонту споруди, яка втратила свою надійність за час довготривалої експлуатації у агресивному середовищі.Науковий вісник будівництва, 2021, т. 103, №1. с.170-178. doi.org/10.29295/2311-7257-2021-103-1-170-178;https://vestnik-construction.com.ua 5. Сінякін А., Панченко О., Собко Ю., Гоголь О. Сучасні інноваційні матеріали sika для влаштування та гідроізоляції дахів. Науковий вісник будівництва, 2021, т. 103, №1. С. 193-198. doi.org/10.29295/2311-7257-2021-103-1-193-198; https://vestnik-construction.com.ua 6. Кріпак В., Колякова В. Взаємозалежність конструктивних і розрахункових схем будівлі. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.8,2021р.-С.17-25. http://bctp.knuba.edu.ua/ ; https://journals.indexcopernicus.com/ 7. Клімов Ю. Вплив корозійних пошкоджень на зчеплення арматури періодичного профілю з бетоном. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.9,2021р.-С.4-14 http://bctp.knuba.edu.ua/manageIssues#backIssues 8. Кріпак В., Колякова В. Гайдай М. Дослідження ефективності залізобетонного монолітного перекриття з порожнистими вкладишами. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.9,2021р.-С.15-29 http://bctp.knuba.edu.ua/manageIssues#backIssues 9. Скорук О. Вплив роботи технологічного обладнання на напружено-деформований стан несучих конструкцій цегляної будівлі з сталефібробетонними плитами перекриття. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.9,2021р.-С.63-71 http://bctp.knuba.edu.ua/manageIssues#backIssues 10. Скорук Л. Особливості розрахунку залізобетонних каркасів будівель та споруд на температурні кліматичні впливи. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.9,2021р.-С.81-88 http://bctp.knuba.edu.ua/manageIssues#backIssues 11. Куцик О., Журавський О. Експериментально-теоретичні дослідження залізобетонних згинальних елементів з високоміцного бетону. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.9,2021р.-С.89-95 http://bctp.knuba.edu.ua/manageIssues#backIssues

2020 р.

1.  Афанасьєва Л.В., Добровинська М.В. Вплив корозійних пошкоджень на експлуатаційні якості залізобетонних конструкцій. Збірник наук.праць  Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.6,2020р.-С.22-33
2. О.Панченко,  Ю.Собко, Г.Гладишев, Д.Гладишев, Р.Гладишев. Продовження життєвого циклу баштової промислової споруди за технологіями Sika. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.6,2020р.-с.34-41
3. В.Колякова, Г.Гетун, І.Безклубенко, О. Баліна. Індустріальний розвиток Києва у другій половині ХІХ ст.. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.6,2020р.
4. О.Панченко, В.Чирва, Т.Чирва, А.Савченко, К.Романенко. Чисельне моделювання процесу руйнування залізобетонних балок монолітного огородження та його посилення вуглецевими матеріалами. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.6,2020р – с.34-41.
5. В. Колякова. Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика».-вип.6,2020р.-с.114-118.
6. Д.Хохлін. Спрощена розрахункова оцінка сейсмостійкості будівель з використанням положень методу спектру несучої здатності. Збірник наук.праць «Будівельні конструк-ції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.6,2020р.
7. О.Журавський, В.Тимощук. Дослідження плоскої залізобетонної плити підсиленої зовнішньою напруженою арматурою. Збірник наук.праць «Будівельні конструк-ції. Теорія і практика.» КНУБА.-вип.7, 2020р.
8. О.Панченко, А.Сінякін, Д.Гладишев,Ю.Собко, Р.Гладишев. Досвід ремонту та хімзахисту залізобетонного стовбура технологічної башти гранулювання аміачної селітри №1 цеху М-9 ПрАТ «Азот» у м. Черкаси. Збірник наук.праць «Будівельні конструк-ції. Теорія і практика.»КНУБА.-вип.7, 2020р.
9. О.Скорук. Дослідження динамічного впливу від технологічного обладнання на роботу сталефібробетонних плит перекриття. Збірник наук.праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.»КНУБА.-вип.7, 2020р

2019 р.

1. Oleksandr Kozak, Oleksandr Zhuravskyi, Mykhaylo Delyavskyy.  Effect of the pre-stressed reinforcement curvature on the bearing capacity of inclined sections of monolithic beams Cite as: AIP Conference Proceedings 2077, 020027 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5091888 Published Online: 21 February 2019 https://doi.org/10.1063/1.5091888
2. Dmytro Smorkalov, Oleksandr Zhuravskyi, Mykhaylo Delyavskyy. Experimental and theoretical studies of single and double-layer slabs supported on four sides. Cite as: AIP Conference Proceedings 2077, 020052 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5091913 Published Online: 21 February 2019. https://doi.org/10.1063/1.5091913
3. Бова Я.О., Кашоїда О. Розрахунок кесонної плити перекриття. Дослідження впливу порядку натягування попередньо-напруженої арматури на роботу плити в цілому. Build master class: International scientific – practical conference of young scientists – Kyiv, 2019.
4. Хохлін Д.О., Завеля Є. Перспективи дослідження сейсмостійкості існюючих каркасно-кам’яних будівель в залежності від ступеня розвитку нерівномірних деформацій основи та конструктивних рішень будівлі. Build master class: International scientific – practical conference of young scientists – Kyiv, 2019. 

2018 р.

1. Скорук Л.М., Подлюк Т.М. Порівняння величини несучої здатності трубо бетонних елементів за різними нормами. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, с.21-25.-Вип. 2. 2018р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
2. Хохлін Д.О. Оцінка динамічних характеристик будівель після впливу значних нерівномірних деформацій основи. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, с.73-79.-Вип. 2. 2018р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
3.Бова Я.О., Кашоїда О.О. Методика розрахунку кесонної плити перекриття зі змішаним армуванням. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, с.92-98.-Вип. 2. 2018р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
4. Клімов Ю.А. Експериментальні дослідження міцності згинальних елементів з композитною склопластиковою арматурою. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, с.179-184.-Вип. 2. 2018р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
5. Кріпак В.Д., Давиденко Р.А. Оцінка стійкості каркасних будівель проти прогресуючого руйнування. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, с.185-193.-Вип. 2. 2018р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
6. Кріпак В.Д., Романов Р.Є. Монолітні плоскі перекриття з порожнистими вкладишами. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, с.194-201.-Вип. 2. 2018р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
7. Панченко О.В., Журавський О.Д. Оцінка міцності закріплення і обґрунтування способу наклеювання та анкетування композитної стрічки на бетон. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, с.209-218.-Вип. 2. 2018р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
8. Кулик Т.Р., Кулик М.М. Основні зміни у нормуванні в рамках системи технічного регулювання України в частині стандартизації відповідно вимог ЄС. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Матеріали Другої науково-практичної конференції, (Київ, 6 грудня 2018р.) /Мін-во освіти і науки України, Київ, КНУБА та ін. Київ-Тернопіль: «Економічна думка», 2018. 283с.  http://www.knuba.edu.ua/?page_id=50220
9. Кулик Т.Р Особливості розрахунку стінки резервуарів по розкриттю тріщин за новими нормами. Тези доповіді 4 Міжнародної науково-технічної конференція «Ефективні технології в будівництві» (27-28 березня Київ). – Київ: Видавництво  Ліра-К, 2019 – 224с.

2017 р.

1. Denys Khokhlin. Building protection in conditions of simultaneous availability of soil base substantial differential settlements and seismic hazard origins Underwater Technologies, Kyiv, KNUCA, Vol.05, 54-60., 2017.

2. Skoruk O. Deformation of steel fiber concrete slabs that are counter supported under recurring load International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 3(7), Vol.1, p. 103-108
3. Афанасьєва Л.В, Добровінська М. Використання залізобетонних конструкцій в умовах високошвидкісного удару. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ Build master class.-Kyiv 2017.-p.218
4. Афанасьєва Л.В. Діденко Д.В. Використання залізобетонних конструкцій у фортифікаційних спорудах Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р.  Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
5. Бова Я.О. Кашоїда О. Кесонні плити перекриття зі змішаним армуванням Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ Build master class.-Kyiv 2017.-p.212
6. Журавський О.Д. Панченко О.В., Іваницький Я.Л., Кунь П.С. Визначення довговічності залізобетонних мостових балок, підсилених композитними стрічками. Міжнародний науково-технічний журнал. Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2017.Том 53,-№5
7. Журавський О.Д., Войцеховський О.В., Байда Д.М. Розрахунок залізобетонних конструкцій з використанням спрощених діаграм деформування матеріалів (за ДСТУ Б.В.2.6-156:2010Навчальний посібник Навчальний посібник. Частина 1. К.:КНУБА, 2017,168 с.
8. Журавський О.Д., Горобець А.М. Міцність та тріщиностійкість двохосно попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині, Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
9. Журавський О.Д., Козак О.В. Міцність і тріщиностійкість приопорних ділянок залізобетонних балок з криволінійною попередньо-напруженною арматурою. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
10. Журавський О.Д., Панченко О.В., Іваницький Я.Л., Кунь П.С. Визначення довговічності залізобетонних мостових балок, підсилених композитними стрічками Міжнародний науково-технічний журнал. Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2017.Том 53, №5
11. Журавський О.Д., Тимощук В.А. Розрахунок плоских з/б плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою      Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р.
12. Клімов Ю.А. Теплова зварювальність арматури класу А500С. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
13. Колякова В.М., Білик С, Божинський М. Перевірка міцності монолітної залізобетонної стіни на дію підвищених температур. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ Build master class.-Kyiv 2017.-p. 178
14. Колякова В.М., Божинський М.О. Розрахунково-теоретичні дослідження розподілу температури в перерізі залізобетонної конструкції східчастих складок. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
15.Кріпак В.Д., Давіденко Р. Опір каркасних будівель проти прогресуючого руйнування. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ Build master class.-Kyiv 2017.-p.217
16. Кріпак В.Д. Дробаха О.К. Реконструкція житлового будинку з надбудовою з використанням зовнішнього металевого каркасу. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р.
17. Скорук Л.М. Величина вмісту арматури у бетоні монолітних конструкцій. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
18. Скорук Л.М., Полтавченко Р.А. Підсилення залізобетонних балок композитними матеріалами при розрахунку. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
19. Скорук Л.Н. Расчет железобетонных плит по разным нормам проектирования Міжнародна науково‐практична конференція «Сучасні методи і проблемно‐орієнтовані комплекси Розрахунку конструкцій і їх застосування. У проектуванні і навчальному процесі» Київ, 25‐26 жовтня 2017
20. Сморкалов Д.В. Дослідження прогинів плит, опертих по контуру. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37911
21. Сморкалов Д.В. Лакштанов А. Кріплення в залізобетоні за допомогою хімічних анкерів та HILTI Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ Build master class.-Kyiv 2017.-p. 209
22. Сморкалов Д.В. Хомяк О. Сучасний монолітні залізобетонні конструкції з попередньо напруженими арматурою на бетон. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ Build master class.-Kyiv 2017.-p.210
23. Хохлін Д.О. Загальні положення розрахунку та захисту будівель при можливій сумісній дії сейсмічних навантажень та значних нерівномірних деформацій основи. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 1. 2017р. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/3791124. Хохлін Д.О. Шегда О. Розвиток методики розрахунку несучої здатності кам’яної кладки в будівельних нормах України. Conference program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists/ Build master class.-Kyiv 2017.-p.185-186

2016 р.

1. Denys Khokhlin Features of base substantial differential settlements influence on structural system seismic stabilit Motrol: kom. Mot. Energ. Roln., OL PAN. Motrol: kom. Mot. Energ. Roln., OL PAN, Vol.18, №10, 65-73.

2. Denys Khokhlin Influence of base substantial differential settlements on structural systems seismic stability level Proceedings of National Aviation University (індексується в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus та ін.) № 3 (68), 2016, 54-61.
3. Skoruk O. Deformation of steel fiber concrete slabs that are counter supported under recurring load International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 3(7), Vol.1, p. 103-108
4. Афанасьєва Л.В. Залізобетонні конструкції  в  умовах високошвидкісного удару  Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
5. Доброхлоп М. І. Перспективи використання композиційних матеріалів на основі грубого базальтового волокна у будівлях і спорудах спеціального призначення. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
6. Журавський О.Д. Куцик О.В. Аналіз використання високоміцного бетону у сучасному будівництві, Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
7. Журавський О.Д. Обстеження залізобетонних конструкцій. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки «Будівництво»(лист №1/11-108 від 13.01.2016)
8. Журавський О.Д., Висоцька Л.М., Савенко В.І., Кислюк Д.Я. Використання ефективних антікорозійних екологічно чистих засобів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві /Збірник наукових праць. Випуск 5. Луцьк: НТУ, 2016 с.3-9
9. Журавський О.Д., Горобець А.М. Моделювання роботи попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
10. Журавський О.Д., Козак О.В. Експериментально-теоретичні дослідження приопорних ділянок монолітних залізобетонних балок з криволінійною попередньо-напруженою арматурою, Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
11. Журавський О.Д., Постернак О.М., Постернак М.М. Ефективність та надійність підсилених залізобетонних балок. Нові технології в будівництві: Наук.-техн. журнал. – К., НДІБВ, випуск №31, 2016, с.33-37
12. Климов Ю.А., Андрюкевич О.І. Теоретические основы применения неметаллической композитной арматуры во внецентренно сжатых бетонных элементах. Наука та будівництво, Київ, НДІБК №1(7). 2016, С. 18-21
13. Колякова В.М., Божинський М.О. Порівняльний аналіз теплотехнічних розрахунків з даними отриманими при натурному випробуванні Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
14. Колякова В.М., Божинський М.О., Фесенко О.А. Розподіл температури в перерізі залізобетонної плити. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві /Збірник наукових праць. Випуск 5. Луцьк: НТУ, 2016. с.232-239
15. Кріпак В.Д. До розрахунків нормальних  перерізів  залізобетонних елементів  згідно вимог ЄВРОКОД  Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
16. Постернак О.М. Вплив надійності на раціональний вибір методу підсилення залізобетонних балок. Актуальные проблемы инженерной механики /Тезисы докладов ІІІ Международной научно-практической конференции . Одесса: Внешрекламсервис, 2016, с.170-173
17. Постернак О.М., Постернак М.М. Раціональний вибір підсилення залізобетонних балок з врахуванням надійності. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
18. Скорук O. М. Експериментальні дослідження міцності сталефібробетонних плит. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне, 2016
19. Скорук O. М. Тріщиностійкість сталефібробетонних плит, опертих по контуру при повторних навантаженнях підводні технології, промислова та цивільна інженерія 03/2016, с. 83-93
20. Скорук O. М. Області ефективного застосування сталефібробетону. Енергоефективність у будівництві та архітектурі, випуск 8, Київ, КНУБА, 2016 с. 356-361
21. Скорук Л.М., Сібіковський О.В. Визначення прогину залізобетонних балок змінного поперечного перерізу від дії рівномірного навантаження Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
22. Скорук О.М. Глагола І.І. Моделювання роботи сталефібробетонних плит, опертих по контуру за допомогою ПК Ліра-Сапр, Будівельне виробництво, Київ, КНУБА, 2016,с. 76-81
23. Скорук О.М. Світовий досвід і перспективи застосування сталефібробетону в Україні. Містобудування та територіальне планування, Випуск 59, Київ, КНУБА, 2016. с. 403-410
24. Хохлін Д.О. Розрахунок конструктивних систем будівель на основі методу спектру несучої здатності. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. –К., КНУБА, -Вип. 61. 2016р
25. Хохлін Д.О., Попок К.В. Методика експериментального дослідження впливу нерівномірних деформацій основи на сейсмостійкість несучих конструкцій. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2016.
26.Хохлін Д.О., Попок К.В. Обстеження конструктивної системи кам’яних будівель в складних інженерно-геологічних умовах експлуатації. Науково-технічний журнал «Нові технології в будівництві». – К.: НДІБВ, 2016.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram