СТЕФАНОВИЧ П.І.

Стефанович Павло Іванович 

– викладач кафедри “Технології захисту  

навколишнього середовища та охорони праці”  Київського національного університету будівництва і  архітектури. 

ORCID iD : https://orcid.org 0000-0001-9733-3618,  Stefanovych Pavlo, mr.stalker7@gmail.com, Google Scholar: Стефанович П.І. – Google Академія stefanovych.pi@knuba.edu.ua 

Тел.: +38 (044) 244-96-85, навчальний корпус № 4,  кімната 201

Освіта:

У 2004 р. закінчив Київський національний лінгвістичний університет за  спеціальністю лінгвіст. 

У 2006 р. закінчив Академію муніципального управління за спеціальністю  менеджмент управління. 

У 2007 р. закінчив військову кафедру КНУ ім. Т.Г. Шевченка за  спеціальністю військова психологія. 

У 2017 р. закінчив КНУБА за спеціальністю управління проектами, магістр. У 2020 р. закінчив аспірантуру КНУБА за спеціальністю 263 «Цивільна  безпека», спеціалізація 263 «Цивільна безпека» 

Загальна інформація. 

2005 – 2006 рр. Методист Академії муніципального управління. 2006 – 2012 рр. інспектор охорони ТОВ «Укрпромбанк» 

З 2013 р. працює в КНУБА викладачем кафедри “Технології захисту  навколишнього середовища та охорони праці” 

Співавтор 59 науково-методичних праць, з яких 2 навчальних посібників, 3  могографії. 

Перелік навчальних дисциплін 

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Цивільний захист

Науково-методична робота: 

Автором опубліковано 59 наукових та методичних праць. 

Основні праці: Навчальний посібник «Охорона праці користувачів  персональних комп’ютерів» (2016), Курс лекцій «Цивільний захист» (2018),  монографія «Виробничий ризик в управлінні охорони праці» (2020),  монографія «Аналіз виробничого ризику з допомогою експертної оцінки»  (2021), монографія «WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND MODERNE 

FÜHRUNGSEBENE, DOI:10.21893/2709-2313.2021-07-02-002) (2021) 

Напрями наукової діяльності; 

Вдосконалення методів визначення виробничого ризику на основі анкетування  і експертних оцінок. Вдосконалення системи цивільного захисту, безпеки  життєдіяльності та безпеки праці . 

Публікації 2022 р: 

 1. Стефанович П.І., Шапталов І.С., Бойко Е.М., Журавська Н.Е.  «Обов’язкові складові екологічного моніторингу – якісна оцінка впливу на  довкілля» Збірник матеріалів VІІ Міжнародного молодіжного конгресу  Сталий розвиток: захист навколишнього середовища.Енергоощадність.  Збалансоване природокористування. 10-11 лютого 2022, Україна, Львів  :Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. — 269 с. : С. 52. ISBN 978- 617-7826-04-9 (Online) DOI https://doi.org/10.51500/7826-04-9 
 2. Stefanovich Р.І., Stefanovich I.S. «DANGERS IN THE MODERN URBAN ENVIRONMENT» Збірник матеріалів VІІ Міжнародного молодіжного конгресу  Сталий розвиток: захист навколишнього середовища.Енергоощадність.  Збалансоване природокористування. 10-11 лютого 2022, Україна, Львів  :Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. — 269 с. : С. 219. ISBN 978- 

617-7826-04-9 (Online) DOI https://doi.org/10.51500/7826-04-9 3. Stefanovich Р., Zhuravska N., Stefanovich I. «Міжнародне право з  проблем захисту людей» Збірник матеріалів The V International Scientific and Practical Conference «Trends of modern science and practice», February 8 – 11,  2022, Ankara, Turkey. 652 p. Р 571 – 580, ISBN – 978-1-68564-508-3 DOI – 10.46299/ISG.2022.I.V, 

 1. Стефанович П.І., Котова Т.В., Стефанович І.С., Лубніна А.М. «  Соціально-політичні небезпеки – 1» Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України». 10 лютого 2022 року, – К.: ІТТА,  2022 – 184 c., ст 87 – 90 
 2. Стефанович П.І., Котова Т.В., Стефанович І.С., Саяна А.Ю. «  Соціально-політичні небезпеки – 2» Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні 

напрямки та стратегії розвитку України». 10 лютого 2022 року, – К.: ІТТА,  2022 – 184 c., ст 91-94. 

 1. Стефанович П.І., Котова Т.В., Стефанович І.С., Федько М.В. «Суть  безпеки життєдіяльності» Збірник матеріалів The 9th International scientific and  practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and  development prospects” (February 20-22, 2022) MDPC Publishing, Berlin,  Germany. 2022. 413 p. Р 181 – 187, UDC 001.1, ISBN 978-3-954753-03-1 

7.Стефанович П.І., Журавська Н.Е., Стефанович І.С., Стефанович В.І. «Органи управління та нагляду за безпекою життєдіяльності» Збірник  матеріалів The 9 th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (April 28-30, 2022) Perfect Publishing,  Vancouver, Canada. 2022. 724 p.Р 206 – 214, UDC 001.1 

ISBN 978-1-4879-3794-2 

 1. Стефанович П.І., Стефанович І.С., Петраш А.І., Швед А.М. «Засоби  індивідуального захисту органів дихання» Збірник матеріалів The ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», May 03 – 06, 2022, Tokyo, Japan.  1153 p. Р 1107 – 1115.ISBN – 979-8-88526-741-0 DOI – 10.46299/ISG.2022.1.17 9. Стефанович П.І., Котова Т.В., Стефанович І.С., Дишко А.В. «Роль хімічно  небезпечних об’єктів в системі безпеки життєдіяльності і охорона праці» UDC  01.1. Збірник матеріалів The ХХ International Scientific and Practical Conference  «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», May 24 – 27,  

2022, Warsaw, Poland. 874 p. Р 796 – 802, ISBN – 979-8-88680-830-8  DOI – 10.46299/ISG.2022.1.20 

 1. П.И. Стефанович, Н.Е. Журавская, О.Н. Романенко «Применение  направлений по оценке рисков экотехнологической безопасности на  промышленных объектах» Сборник материалиов 86-й науч.- техн. конф.  профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и  аспирантов (с международным участием), 31 января – 12 февраля 2022 г.  [Электронный ресурс] / БГТУ. – отв. за издание И. В. Войтов; УО «БГТУ». – 2022. – 373 с. Р.251 – 254, ISBN 978-985-530-9872. 
 2. Стефанович П.І., Журавська Н.Є., Стефанович І.С. «Визначення  екологічного та виробничого ризику міста» UDC 01.1 Збірник матеріалів The ХХI International Scientific and Practical Conference «Actual priorities of  modern science, education and practice», May 31 – 03 June, 2022, Paris, France.  873 p. Р 814 – 822,ISBN – 979-8-88680-831-5 , DOI – 10.46299/ISG.2022.1.21 12. Stefanovych Pavlo, Zhuravska Nataliia, Stefanovych Ivan «Безпека  життєдіяльності та її теоритичні основи та складові» UDC 01.1 Збірник  матеріалів The ХХV International Scientific and Practical Conference  «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them»,  June 28 – July 01, 2022, Athens, Greece. 594 p. Р 531 – 540  

ISBN – 979-8-88680-823-0 , DOI – 10.46299/ISG.2022.1.25 

 1. Khalmuradov Batyr, Stefanovych Pavlo, Zhuravska Nataliia, Stefanovych Ivan «Евакуація людей з приміщення будівель і споруд у разі виникнення  необхідності здійснення її на випадок аварії чи пожежі» UDC 01.1 

Збірник матеріалів The I International Scientific and Practical Conference  «Current trends in the development of modern scientific thought», September  27 – 30, 2022, Haifa, Israel. 533 p. , ISBN – 979-8-88796-810-0  DOI – 10.46299/ISG.2022.2.1 

 1. Стефанович Павло Іванович, Журавськая Наталія Євгенівна,  Стефанович Іван Станіславович, Лазоренко Тетяна Юріївна «Надзвичайні  ситуації воєнного часу» UDC 001.1 Збірник матеріалів The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (December 25-27, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. 1339 p.Р  400-406, ISBN 978-966-8219-86-3 

Публікації 2021р: 

 1. Стефанович П.І., Стефанович І.С. «Концепція ООН про сталий розвиток  людства як концептуальна основа безпеки життєдіяльності» Збірник наукових  праць VII International Scientific and Practical Conference 

“Priority directions of science and technology development”, 24 Hours of  Participation, KYIV, 21-23 March 2021,ISBN 978-966-8219-84-9, Р. 405 – 413 2. Стефанович П.І. «Виробничі ризики в забезпеченні життєдіяльності  підприємства» Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної  конференції “Problems of Emergency Situations” 20.05.2021., Харків, Р. 341- 343 

 1. Стефанович П., Журавська Н, Стефанович І. «Аналіз виробничого ризику з допомогою експертної оцінки» Монографія. Monograph Socio-economic and management concepts: International Scienct Group. Boston:Primedia eLaunch, 2021. 660 p. Available at:. DOI 10.46299/ISG.2021. MONO.ECON.I ISBN 978-1- 63684-341-4 P 283 – 297 
 2. Стефанович П.І., Стефанович І.С., Корінний В.І. «Виробничий ризик на  підприємстві і його оцінка за допомогою відповідних методів» Збірник  наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Proceedings of VII international scientific and practical conference”, Аpril 1 – 3, 2021,  Kyoto, Japan. ISBN 978-4-9783419-2-2, P. 951 – 960 
 3. Stefanovich Р., Stefanovich I. «The US civil – Defense system» Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції “European scientific discussions”, 25-27 апреля 2021 года Рим, Италия. UDS 001.1, ISBN 978-88-32934-02-1, P. 127 – 132.
 4. Стефанович П.І., Журавська Н.Е., Стефанович І.С., Майборода А.Ю. «Ризик – орієнтований підхід і спосіб запобігання ризикам» Збірник наукових  праць II Міжнародної науково-практичної конференції “Results of modern scientific research and development” (May 2-4, 2021) Barca Academy Publishing,  

Madrid, Spain. 2021. 640 p. ISBN 978-84-15927-33-4, Р. 150- 158. 7. Стефанович П.І., Журавська Н.Е., Стефанович І.С., Патрикеєв О.Г. «Ризик  як кількісна оцінка небезпек» Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково практичної конференції “Results of modern scientific research and development” (May 2-4, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. 

640 p. ISBN 978-84-15927-33-4, P. 159- 168. 

 1. Stefanovich Р., Stefanovich I. « Management of civil protection» Збірник  наукових праць X Міжнародної науково-практичної конференції  “The world of science and innovation” (May 5-7, 2021) Cognum Publishing House,  London, United Kingdom. 2021. 835 p. ISBN 978-92-9472-197-6, P. 190 – 194. 9. Стефанович П.І., Жеребчук Д.С.,Журавська Н.Е. « Впровадження  ресурсозберігаючих технологій – шлях до техногенної безпеки» Збірник  наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і  студентів. – Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв  Чорнобиля НУЦЗ України, 2021. – 356 с. ст.23-25 
 2. Stefanovich Р., Stefanovich I. «The civil – defense» Збірник наукових праць  The 9th International scientific and practical conference ―Priority directions of  science and technology development‖ (May 16-18, 2021) SPC ―Sci-conf.com.ua”,  Kyiv, Ukraine. 2021. 1207 p. ISBN 978-966-8219-84-9, Р. 254-259 
 3. Стефанович П.І. «Расчет величины риска от воздействия опасностей и  оценка возможностей» Збірник наукових праць Міжнародної науково практичної онлайн-конференції «Environmental protection – 2021»,  присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля, 5 червня 2021 року. Випуск  1. – Київ: Київського національного університету будівництва і архітектури, 7  червня 2021року. – 127 с. ст.100 – 102, 
 4. Стефанович П.І., Стефанович І.С., Жеребчук Д.С. «Оценка риска и  установление норматива уровня приемлемого риска». Збірник наукових праць  Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Environmental protection – 2021», присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля, 5 червня  2021 року. Випуск 1. – Київ: Київського національного університету  будівництва і архітектури, 7 червня 2021 року. – 127 с. ст.97 – 99, 
 5. Стефанович П.І. «DETERMINATION OF PRODUCTION RISK» Збірник  наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції  «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку  України», м. Київ, 16 червня 2021 року, К.: ІТТА, 2021. – 423с., ст.115-118. 
 6. П.И. Стефанович, Н.Е. Журавская, И.С. Стефанович «Потенциальные  риски при аварии на атомной станции POTENTIAL RISKS IN AN ACCIDENT AT A NUCLEAR POWER PLANT» Журнал «Вестник Полоцкого  государственного университета» Серия F. Строительство. Прикладные науки.  

ISSN 2710-4435, июль – 2021, № 8, ISSN: 2070 – 1683, стр.25 – 32, 15. Стефанович П.І. «Концепція прийнятного (допустимого ) ризику»,  Збірник матеріалів 1 Міжнародної науково-практичної конференції  “Актуальні проблеми безпеки на транспорті, в енергетиці,  інфраструктурі”(STEI-2021). 08 – 11.09.Херсон: Морський інститут імені  контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова, 2021 – 436 с. с.267-270, ISBN 978-966-2245-61- 5.

 1. Стефанович П.І., Стефанович І.С., Корінний В.І. «Особливості Цивільного захисту міста» Збірник матеріалів наукових праць IV Международної научно-практическої конференції TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference Kharkiv, Ukraine 1-3 November 2021, ISBN 978-966-8219-85-6 , с. 1402,
 2. Стефанович П.І., Стефанович І.С., Прокопенко І.О. «Ядерний вибух та його вражаючі фактори», Збірник наукових працьThe 2 nd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (November 7-9, 2021) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021. 804 p. ISBN 978- 91-87224-02-7, Р 306 – 312,  
 3. Стефанович П.І., Стефанович І.С., Курбанова Т.В. «Підвищення стійкості об’єктів господарювання» Збірник наукових праць.The 6 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research  development” (November 24-26, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021.  1153 p. ISBN 978-1-73981-126-6, Р.275 – 284  
 4. Стефанович П.І., Стефанович І.С., Бобко В.О., Стефанович В.І. «Прогнозування надзвичайних ситуацій в Україні та їх вплив на національну безпеку», Збірник наукових праць The 4 th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (December 1-3, 2021)  

Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. 1374 p. Р 322 – 331 ISBN 978-1-4879-3794-2. 

 1. Павло Стефанович, Іван Стефанович «Виробничі ризики, їх причина та  кваліфікація» Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції  ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. ERE-2021. Матеріали конференції,  Київ, 24-26 листопада 2021 р, Україна. Р 74, с. 28- 
 2. Стефанович П.І., Стефанович І.С., Стефанович В.І. «Основи національної безпеки України», UDC 001.1,Збірник наукових праць The 10th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and  development” (December 12-14, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain.  2021. 784 p. ISBN 978-84-15927-33-4, Р 223 – 229 URL: 
 3. Zhuravska N.Y. (3), Stefanovich P.I. (3), Stefanovich I.S. (3), Pereginets I.I. (4) «WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND MODERNE FÜHRUNGSEBENE DOI:10.21893/2709-2313.2021-07-02-002)» ISSN 2709-2313 Монографія Monographic series «European Science» 

Economic development and modern management: Concepts of management of  modern innovative environmentally friendly production in the direction of sustainable development. Monographic series «European Science».  Book 7. Part2 ISBN 978-3-949059-37-7, DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-02,  Р 111, Published by: ScientificWorld-NetAkhatAV, Lußstr. 1376227 Karlsruhe,  Germany in conjunction with Institute «SE&E»

Публікації 2020р.: 

 1. Стефанович П.І., Стефанович І.С. «Виробничий ризик систем управління  охорони праці» Зб.наук.праць між.нар наук.прак. конф. –ENVIRONMENT PRONECTION – 2020 –, КНУБА, Київ, P, 74-76
 2. Стефанович П.І., Стефанович І.С. «Виробничий ризик з урахуванням системи управління охорони праці» Зб.наук.праць між.нар наук.прак. конф.–UDC 001.1 BBK 87 Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada 15-17 April 2020 ISBN 978-1-4879-3791-1, P,846-849 
 3. Стефанович П.І., Стефанович І.С. «Виробничий ризик в управлінні охорони праці» Environmental protection: колективна монографія. Київ: «Видавництва Людмила», 2020 , с.103-109, ISBN 978-617-7828-54-8. 
 4. Р. Stefanovich, O Hunchenko, O Voloshkina, I Korduba, M Kravchenko «The conceptual framework of sustainable development and the role of environmental  and technogenic safety in achieving it» Наукова стаття: IOP Conf. Serits:  Materials Science and Engineering. – Volume 907 (2020) 012080 IOP Publishing  doi:10.1088/1757899X/907/1/012080.URL:https://iopscience.iop.org/article/10.1 088/1757-899X/907/1/012080/pdf (SCOPUS). P. 1 – 9 
 5. СтефановичП.І., ГунченкоО.М. ВолошкінаО.С. Кордуба І.Б, Кравченко  М.В. «Концептуальні основи сталого розвитку та роль екологічної й  техногенної безпеки в його досягненні» Збірник наукових праць ІV міжнародної науково.-практичної конференції: «Інноваційні технології в  архітектурі і дизайні», м. Харків, 21-22 травня 2020 р. Харків : ХНУБА,  2020. С. 219-221. 
 6. Стефанович П.І., Стефанович І.С. «Загрози забруднення водних ресурсів та довкілля у львівській області» Зб.наук.праць між.нар наук.прак. конф. – ENVIRONMENT.RESOURCES.ENERGY – NOV 26. 2020 –, КНУБА, Київ, P, 57-58. 

Публікації 2018р.: 

 1. І.С. Стефанович, В.І. Корінний, П.І. Стефанович, В.М. Гуць. Курс лекцій з дисципліни «Цивільний захист». 2018. К.; КНУБА, 230 с. 2. Стефанович І.С. Методичні вказівки для вивчення теми «Пожежна безпека та основні вимоги пожежної безпеки до об’єктів різного призначення» з  дисципліни «Безпека життєдіяльності» / уклад.: І.С. Стефанович, П.І.  Стефанович, О.Г. Патрикеєв, В.М. Гуць // К.; КНУБА, 2018. – 66 с. 3. Стефанович І.С., Стефанович П.І. «Методика оцінки хімічної обстановки  при застосуванні отруйних речовин: методичні вказівки та вихідні данні для  виконання практичного заняття» – К.; КНУБА, 2018. – 16 с
 2. 4. Стефанович П.І., Гунченко О.М. «Управління ризиками у системі управління охороною праці», Scientific Letters of Academic Society of Michal – Kosice, Slovakia, – Volume 6, № 2А/2018/- Р.65-69 5. Стефанович П.І., Гунченко О.М., Александров В.Л. « Актуальні питання створення аварійно-рятувальних служб органами місцевого самоврядування»  , Матер.науково- практичної конференції. Том 1. Стр 14-16 – Київ: ІДУЦЗ,  2018. 
 3. Стефанович П.І., «Шляхи подолання виробничого травматизму в Україні» . Матер. Всеукр.наук.практ. конфер. Дніпро: ПДАБА – ДДАЕУ, 2018, ст.48- 49.
 4. Стефанович П.І., «Зниження виробничого ризику при проведенні аварійно рятувальних робіт у навчальних ситуаціях», Матер. Всеукр.наук.практ. конфер. Дніпро: ПДАБА – ДДАЕУ, 2018, ст.50-51.

Публікації 2017р.: 

 1. Стефанович П.І., Касьянов М.А., Колібабчук О.О., Гунченко О.М., Журавська Н.Е., Корінний В.І., « Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів.» Навчальний посібник, Київ, КНУБА, 2017. 
 2. Стефанович П.І., Касьянов М.А., Беліков А.С., Гунченко О.М., Шаломов В.А., «Удосконалення методики оцінки і управління виробничим ризиком», Новини інженерної науки Придніпров’я. Наук.прак.журнал  ПДАБА. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017, вип. №1(2), стр.30-38. 
 3. Стефанович П.І., М. Касьянов, О. Гунченко, В. Александров, В. Корінний, «Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно рятувальних робіт (АРР) на об’єктах будівництва», Зб. Наук.прац. – Переяслов-Хмельницький, 2017. Вип 29, стр. 660-662.
 4. Стефанович П.І., Касьянов М.А., Гунченко О.М., Беліков А.С., Сухаревська Е.С., « Дослідження вимог до інформаційно-аналітичної складової визначення техногенного ризику», зб.наук. праць ДВНЗ ПДАБА – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017, вип 101, стр. 86-93 
 5. Стефанович П.І., «Дослідження впливу чинників робочого місця на показники виробничого ризику», Зб. Наук.праць, 4 міжнародной наук.прак. конф. – ХДМА – Херсон, 2017, стр. 170-176. 

Публікації 2016р.: 

1.Стефанович П.І., Касьянов М.А., Беліков А.С., Гунченко О.М., Шаломов В.А., «Методика оцінки виробничого ризику» Збірник наукових праць  «Геотехнічна механіка», № 127, 2016, , Інститут геотехнічної механіки ім.  М.С. Полякова НАН України, ISSN 2309-6004 (Online), ст. 127-140, ISSN 1607-4556Зб. 

Публікації 2015 р:

 1. Стефанович П.І., Касьянов М.А. «Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни БЖД на тему «Ризик як оцінка небезпеки» для студентів усіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання»,  Київ, видавництво КНУБА, 2015. С 40. 
 2. Стефанович П.І., Касьянов М.А. Корінний В.І. «Методичні вказівки до виконання самостійного заняття з дисципліни БЖД на тему «Біоритми та їх роль у життєдіяльності людини» для студентів усіх напрямів підготовки  денної та заочної форм навчання», Київ, видавництво КНУБА, 2015. С 28. 
 3. Стефанович П.І., Корінний В.І. «Методичні вказівки до виконання практичного заняття з дисципліни БЖД на тему «методика оцінки хімічної обстановки в надзвичайних ситуаціях» для студентів усіх спеціальностей  очної та заочної форм навчання» , Київ, видавництво КНУБА, 2015. С 16. 
 4. Стефанович П.І., Касьянов М.А. Корінний В.І., Гунченко О.М., «Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних робіт» Збірник матеріалів конференції  молодих вчених, аспірантів., «Буд-Майстер-Клас 2015», КНУБА, с.24-25,  2015, 200 с., ст.143. 

Готується Дисертація на тему «Вдосконалення методів визначення  виробничого ризику на основі анкетування і експертних оцінок» Термін  захисту – жовтень 2023 року, а також публікація в фахових журналах  «Гражданская оборона НАТО», «Екологічна безпека та ризики молочного  заводу «РОШЕН» у м. Вінниця» – протягом 2023 року. 

Планується участь у міжнародних конференція на тему «Навколишнє  середовище та середовище життєдіяльності людини. Негативні фактори  середовища життєдіяльності» і «Терміни і поняття «Цивільна оборона» та  «Цивільний захист» – протягом 2023 року.

Сертифікати, стажування

Стефанович П.

Сертифікат Стефанович П.І.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram