Новини кафедри міського господарства,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ,  НОВИНИ ФУПП

Студенти, аспіранти та викладачі кафедр міського господарства та міського будівництва ФУПП прийняли участь у роботі IV Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Новітні тенденції розвитку міського будівництва та господарства»

Студенти, аспіранти та викладачі кафедр міського господарства та міського будівництва Факультету урбаністики та просторового планування прийняли участь у роботі IV Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Новітні тенденції розвитку міського будівництва та господарства», яку було проведено на базі кафедри міського будівництва та господарства Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) 24-26 квітня 2024 року. Конференція присвячена питанням відбудови міст і поселень, що матиме вирішальне значення для загального соціально-економічного відновлення постраждалих громад, допоможе підвищити інвестиційну привабливість території та заохотити місцевий бізнес. Мета конференції – обговорення та аналіз наукових проблем розвитку та відновлення міст, визначення новітніх трендів і перспектив просторового розвитку міських утворень, нових поглядів на визначення та моделювання міської мобільності, сучасних підходів до енергоефективності міських будівель і споруд, інноваційних методів розрахунку інженерних конструкцій, обґрунтування напрямів запровадження новітніх технологій управління розвитком міст. В межах конференції працювали наступні секції: «Урбаністика та просторове планування», «Транспортна інфраструктура міст», «Міське господарство», «Реконструкція об’єктів будівництва». Професор Осетрін М.М. виступив з доповіддю про роль та місце фахівців за ОПП «Міське будівництво та господарство» у вирішенні питань відновлення міст України у воєнний та післявоєнний період. Студентами, аспірантами та викладачами кафедри міського господарства ФУПП КНУБА було підготовлено доповіді: «Світові підходи до збереження історичних міських центрів» (студентка Муромець Н.О., науковий керівник зав. каф. міського господарства, к.т.н., доц. Апостолова-Сосса Л.О.), «Моделювання середньої відстані між місцем проживання та роботи» (аспірант Лісковський Д.О., науковий керівник д.е.н., проф. Журавльов О.В.); «Перспективи відновлення туристичної галузі (студенти Верешко А.О., Миронюк І.В., науковий керівник к.е.н., доц. Денисенко Н.О., ст. викладач ЛНТУ Верешко О.В.). Кафедрою міського будівництва ФУПП КНУБА було підготовлено доповіді: «Енергетична оцінка транспортно-комунікаційної системи найкрупнішого міста та зони його впливу» (к.т.н., проф. Осетрін М.М., к.т.н. Тарасюк В.П.), «Закритість території житлових комплексів: позитив чи негатив?» (к.т.н., доц. Шилова Т.О.), «Визначення ефективності організації дорожнього руху в зоні зупинки без можливості обгону громадського транспорту» (Іванець Л.І., ас. Беспалов Д.О., к.т.н., проф. Осетрін М.М., к.т.н. Тарасюк В.П.), «Критерії оцінки якості пішохідних просторів великих міст» (к.т.н. Петруня О.М.), «Особливості розвитку транспортної інфраструктури в обласних центрах України на сучасному етапі» (к.т.н., проф. Рейцен Є.О.), «Акупунктура відбудови просторів українських міст» (к.т.н. Михайлик О.О.), «Доцільність використання метробусів, як швидкісного громадського транспорту в містах України» (аспірантка Карбан С.В., к.т.н., проф. Осетрін М.М.), «Роль водних ресурсів та озеленення в просторовому планування міста. Приклади планування озеленення в Україні та світі» (студентка Бортник Д.В., к.т.н., доц. Тригуб Р.М.), «Принципи і методи заспокоєння транспортного руху на ВДМ міста на (прикладі міста Києва) (студент Стороженко О.В., к.т.н., проф. Осетрін М.М.), «Планування відновлення та розвитку малих прифронтових громад на прикладі Дружківської міської територіальної громади в Донецькій області» (студентка Павленко Г.О., к.т.н., доц. Тригуб Р.М.), «Енергоефективність транспортного потоку, як критерій оцінки інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей» (студент Черепаня Д.В., к.т.н., проф. Осетрін М.М.), «Історично-ландшафтний підхід для міст України» (студент Мартенс І.А., доц. Тригуб Р.М.), «Містобудівні принципи та методи формування магістральної вулично-дорожньої мережі великих міст» (аспірантка Драчинська В.І.). На конференції обговорювали перспективи відновлення і напрямки розвитку комфортних і зручних міст. За підсумками зустрічі відмітили надзвичайну актуальність обраних тем дослідження і високий рівень професіоналізму доповідачів. к.е.н., доц. Денисенко Н.О., кафедра міського господарства ФУПП к.т.н., доц. Тригуб Р.М., кафедра міського будівництва ФУПП
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram