Сєдак Олександр Ігорович

професор кафедри містобудування, кандидат архітектури; доктор філософії (з архітектури), доцент

Контактна інформація:
e-mail:  siedak.oi@knuba.edu.ua    new.pragmatyk@gmail.com

Освіта: 

09.1962-06.1972 – навчання в середній загальноосвітній школі з політехнічною підготовкою №79 м. Києва (сучасна назва – Київський ліцей інформаційних технологій №79, до 1917 р. – Третя київська міська гімназія); 09.2072-01.2078 – навчання на факультеті архітектури Київського державного художнього інституту (сучасна назва – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України) по майстерні Почесного члена Української академії архітектури, Народного архітектора України, канд. архітектури, проф. Н.Б.Чмутіної; консультанти – академік Української академії архітектури та Академії мистецтв України, Народний архітектор України, лауреат Державних премій України в галузі архітектури, проф. І.П.Шпара; академік Української академії архітектури, Заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури та премії Ради Міністрів СРСР, проф. Г.О.Хорхот; член-кореспондент Української академії архітектури, Заслужений діяч мистецтв України, проф. Ю.А.Чеканюк (захищений дипломний проект з фаху 1201 – «Архітектура», спеціалізації – «Архітектура будівель і споруд» за темою: «МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС НА 2000 ВІДПОЧИВАЮЧИХ У ГОЛУБІЙ ЗАТОЦІ НА ПІВДЕННОМУ БЕРЕЗІ КРИМУ»). Дипломний проект отримав Диплом І ступеня на щорічному огляді-конкурсі випускників факультетів архітектури ВНЗ СРСР в м. Казані в 1979 р.; надрукований в навч.-методичному посібнику для ВНЗ – Бархін Б.Г. Методика архітектурного проектування:– М.: Стройиздат, 1982. – С. 169. 10.1978-12.1981 – навчання в аспірантурі Державного комітету з цивільного будівництва і архітектури ДЕРЖЦИВІЛБУДУ ДЕРЖБУДУ СРСР при ін-ті КиївНДІП містобудування (науковий керівник – доктор архіт., с.н.с. Ю.Ф.Хохол); 04.1987 – у Спеціалізований вченій раді при Київському інженерно-будівельному ін-ті захищена дисертація з наукового ступеня кандидата архітектури з фаху – 18.00.04 «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура й планування сільськогосподарських населених місць» за темою: «МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА МАЛИХ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР»), офіційні опоненти – докт. архіт., проф. Ю.С.Асєєв та канд. архіт., с.н.с. Т.Д.Товстенко; 2004-2022 – підвищення кваліфікації (без відриву від виробництва) у різноманітних архітектурно-дизайнерських школах, на фахових курсах й провідних проектних інститутах за проблематикою сучасного реального та експериментального проектування.

Науковий та професійний статус:

дипломований архітектор з фаху – 1201 «Архітектура», спеціалізації – «Архітектура будівель і споруд»; кандидат архітектури – науковий ступінь з наукового фаху 18.00.01 «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура та планування сільськогосподарських населених місць» (присуджений ВАК СРСР при Раді Міністрів СРСР 12.Х.1988 р.); доктор філософії з архітектури (науковий ступінь присуджений ВАК України 02.VIII.2005 р., диплом АХ № 001042); Заслужений архітектор України – звання присвоєне Указом Президента України № 1223 від 15 грудня 2007 р. «за значний особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу творчу майстерність» (посвідчення № 234); лауреат премії ім. М.С.Буднікова Академії будівництва України; Почесний член (академік) Академії наук вищої школи України; дійсний член Українського відділення Міжнародної академії екології; Академії будівництва України; Української технологічної академії; Академії технологічних наук України; член-кореспондент Української академії архітектури; доцент (наукове звання присуджено ВАК України у 1993 році); лауреат й дипломант міжнародних та республіканських архітектурних проектних конкурсів (1979-2013); автор та автор в колективі понад 120 реальних проектів та конкурсних робіт – генеральних планів міст, проектів детального планування (детальних планів території) центрів поселень, територіальних схем їх розвитку, проектів благоустрою та озеленення – в тому числі ГП Миколаєва, Очакова Миколаївської обл.; Алушти АР Крим, бюста академіка Б.Є.Патона у Києві, тощо; автор понад 230 наукових робіт, навчально-методичних розробок та публікацій з актуальних проблем архітектури, містобудування, дизайну ландшафту та міського середовища, реконструкції міст – серед яких: 1 підручник з грифом МОН, 3 посібника та монографії, а також 8 монографій (у співавторстві), що видруковані у Німеччині та США, в тому числі – «Архітектурна екологія».
ЧЛЕНСТВО В ТВОРЧИХ СПІЛКАХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЯХ: Міжнародний ідентифікатор наукових працівників ORCID – 0000-0002-1686-2786; член Спілки архітекторів СРСР – у 1982-1991 рр. (чл. квиток № 16862), Національної спілки архітекторів України (НСАУ) – з 1982 р. (чл. квиток № 260), Спілки урбаністів України – з 2002 р. (чл. квиток № 268), Спілки дизайнерів України – з 2003 р. (чл. квиток № 969), Національної спілки краєзнавців України – з 2003 р. (чл. квиток № 525).

Професійні досягнення:

 • виконано понад 120 крупних реальних, конкурсних та експериментальних проектних робіт з містобудування, архітектури та дизайну середовища – генплани міст Миколаєва, Очакова Миколаївської обл., Остра Чернігівської обл., проекти детального проектування м. Алушти Кримської обл., Умані Черкаської обл., територіальних комплексних схем розвитку курортно-рекреаційних ресурсів, проектів забудови курортних зон й комплексів Криму, дизайну міського середовища – більшість з яких відзначені дипломами та грамотами Спілки архітекторів та Держбуду України, отримали високу оцінку за якість рішення від замовника та установ, що узгоджували та затверджували ці проекти;
 • здійснена розробка та видання понад 230 наукових, науково-методичних, навчальних робіт й публікацій з актуальних проблем архітектури та містобудування (у тому числі 9 колективних видань – підручників, посібників);
 • понад 25 років здійснюється наукове керівництво аспірантською підготовкою, дипломними та курсовими проектами на факультеті мистецтвознавства НАОМА, випускними дипломними проектами в інших ВНЗ Києва: підготовлено в якості наукового керівника 2 кандидатів архітектури та понад 250 дипломників-магістрів, спеціалістів та бакалаврів з архітектури, мистецтвознавства, дизайну середовища й дизайну ландшафту, які сьогодні займають керівні посади, мають професійні досягнення, плідно працюють у багатьох художніх музеях та проектних установах Україні та за її кордонами;
 • проведені ліцензування та акредитація освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки «бакалавр»/ «спеціаліст»/ «магістр» спеціальності 6,7,8.020204 «Дизайн середовища» – у ВНЗ «Інститут Реклами» та 6,7,8.060102 «Архітектура будівель і споруд» – у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури (на 10-річні строки навчальної діяльності;
 • власноруч розроблені й затверджені навчальні плани підготовки архітекторів ОКР «Бакалавр»/ «Спеціаліст»/ «Магістр» у НАОМА і дизайнерів інтер’єру та міського середовища ОКР «Бакалавр»/ «Спеціаліст»/ «Магістр» у ВНЗ «Інститут Реклами», за якими певний час відбувалося навчання й випуск фахівців;
 • за 44 роки роботи (1978-2022) зроблено понад 200 наукових докладів та повідомлень з актуальних проблем збереження архітектурної спадщини, стану та розвитку архітектури й містобудування на міжнародних, всесоюзних, республіканських і регіональних конференціях, нарадах, фахових семінарах, симпозіумах та наукових читаннях у Москві, Києві, Севастополі, Рівному, інших містах – за результатами наукових досліджень, що особисто проводились на той час;
 • за період педагогічної діяльності лекції з фахових дисциплін прослухало близько 1500 майбутніх архітекторів й 600 митців – в НАОМА, понад 4000 студентів-архітекторів в КНУБА, понад 1000 дизайнерів середовища та ландшафту в різних ВНЗ Києва, де за сумісництвом викладалися фундаментальні й проектні фахові дисципліни з проектування;
 • розроблені та впроваджені з 1992 року у навчальний процес профільних навчальних закладів Києва авторські програми підготовки та довузівської архітектурно-дизайнерської освіти (див. нижче – «Викладання дисциплін»);
 • завершена докторська дисертація з наукового фаху – 191 «Архітектура та містобудування».

Педагогічний стаж з 1989 року

Викладає дисципліни:

За період понад 30 років науково-дослідної та викладацької діяльності розроблені авторські програми з навчально-методичними комплексами фахових дисциплін, за якими проводились заняття в НАОМА та ВНЗ архітектурно-дизайнерського профілю, а саме: «Семіотика архітектури», «Критика сучасних теорій архітектури та містобудування», «Історія архітектури та містобудування сучасного періоду (ХХ – поч. ХХІ ст.)», «Всесвітня історія архітектури та містобудування» (І-ІІІ курси за розділами «Історія архітектури та містобудування Стародавнього світу», «Історія архітектури та містобудування Середньовіччя та Нового часу», «Історія архітектури та містобудування країн СНД»), «Теорія архітектурної композиції»,  «Теорія архітектури» (для студентів відділення «Теорія та історія мистецтва» очної та заочної форм підготовки НАОМА), «Теорія містобудування», «Теорія ландшафтної архітектури та методологія проектування сучасних парків», «Основи містобудування та озеленення населених місць», «Теорія та методика ландшафтного проектування», «Основи ландшафтної архітектури», «Концептуальне ландшафтне проектування», «Ландшафтне проектування» (керівництво курсовим та дипломним проектуванням, випускними магістерськими науково-проектними розробками), «Архітектурна колористика», «Кольорознавство», «Архітектурна графіка», «Дизайн інтер’єру та міського середовища», «Організація проектної діяльності», «Архітектурне проектування» (керівництво курсовим та дипломним проектуванням, випускними магістерськими науково-проектними розробками), «Реконструкція поселень», «Збереження історико-культурних ландшафтів», «Дизайн-проектування» (керівництво курсовим та дипломним проектуванням, випускними магістерськими науково-проектними розробками), «Художня та матеріальна культура», «Основи наукових досліджень, аналізу та критики», «Архітектурна обмірна практика», «Ознайомча пленерна практика», «Рисунок й живопис», «Фірмовий стиль та дизайн реклами», «Проектний аналіз у дизайні».

Науково-дослідні інтереси:

теорія архітектури (архітектурна лінгвістика та символіка архітектурної форми); сучасна ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища (методи формування й упорядкування міського простору); теорія і практика формоутворення простору в сучасній архітектурі; історія розвитку сучасної архітектури у напрямку екоархітектури, біоорганіки, біопластицизму.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ: архітектор у третьому поколінні, є значний досвід організаційної, науково-дослідної й проектної роботи, вміння аналізувати, креативно й логічно мислити; відповідальність до виконання справи, висока вимогливість до себе; порядність, інтелігентність, доброзичливість, комунікабельність, організованість, користування ПК на професійному рівні.

Нагороди:

Відзначений низкою державних, академічних й професійних нагород та відзнак:
 • почесним званням «Заслужений архітектор України» – «за досягнення у галузі архітектури, значний особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність» (Указом Президента України за №1223 від 15 грудня 2007 р.);
 • Подякою Кабінету Міністрів України (за № 2037 від 18.12.2002 р., регістр. №2037) – «за значний особистий внесок у розвиток української культури, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю»;
 • званням лауреата премії ім. академіка М.С.Буднікова (2013 р.), Срібною та Бронзовою медалями Академії будівництва України – «за науково-методичні та дослідницькі праці»;
 • Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (за №1195 й Постановою колегії Міністерства №3/60 від 23.03.2005 р.);
 • «Золотою Зіркою Слави» (2015), Срібним (2009 р.) та Ювілейним (2007 р.) орденами Української технологічної академії, званням «Почесний доктор Української технологічної академії» – «за заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва»;
 • Почесною Грамотою Міністерства будівництва, архітектури та житло-комунального господарства України (2006 р.);
 • Почесною Грамотою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2005 р.);
 • дипломами Держбуду та Спілки архітекторів України на щорічних оглядах-конкурсах досягнень в галузі архітектури та містобудування, дипломами та грамотами Національної Спілки архітекторів України за результатами архітектурних конкурсів;
 • подяками Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, іншими академічними, фаховими нагородами та відзнаками.

ОКРЕМА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

 1. Сєдак О.І. – Вікіпедія – ukr.wikipedia.org/wiki/Седак_Олександр_Ігорович;
 2. Сєдак О.І. – Вікіпедія – ukr.wikipedia.org/wiki/Категория: Народились_1955;
 3. Сєдак О.І. – Вікіпедія – ukr.wikipedia.org/wiki/Категория: Украинские архитекторы;
 4. Сєдак Олександр Ігоревич // Інженери. Wikipedia. – Books LLC. – www.booksllc.net/book.cfm?id=5965415;
 5. Академия в лицах – АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ. – atsukr.org/site/?page_id=991&lang=ru;
 6. Викладачі навчального закладу / Національний авіаційний університет / ТОР 20 «Улюблений викладач». http:www.vobu.com.ua/eng/lectures/institute/498;
 7. Сєдак Олександр Ігорович. – Результати конкурсу «Улюблений викладач». – naukiev.com/blog_entry.php?user=KSN88&blogentry_id=2;
 8. Олександр Ігорович Сєдак. – Кафедра дизайну середовища. – Київський національний університет культури і мистецтв. – www.knukim.edu.ua/kaf_dis_sr.html;
 9. Сєдак Олександр Ігоревич. – Київський національний університет культури і мистецтв.www.knukim.edu.ua/biographys/sedak.html;
 10. Президент наградил работников Академии искусств. – last24.info/read/2007/12/18/1/6712;
 11. Про затвердження Положення про науково-методичну Раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та складу зазначеної Ради. – NAU-On line. – www.nau.uazakon.nau.ua/doc/?uid=1041.29607.0;
 12. Седак Александр Игоревич. – Архитектура: от древности до наших дней. – www.se-gold.ru/sedak_aleksandr_igorevich.html;
 13. Седак Александр Игоревич. – Архитектура: от древности до наших дней. – www.se-gold.ru/sedak_aleksandr_igorevich-2html;
 14. Сєдак Олександр Ігоревич // Українській технологічній академії 15 років. Ч. ІІІ. – К., 2007. – С. 117-118;
 15. Сєдак Олександр Ігоревич // Академія технологічних наук України. 25 років: люди і час 1991-2016. – К., 2016. – С. 226-227.
 16. Сєдак Олександр Ігорович, декан факультету архітектури / Факультет архітектури / Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури / Архітектурні школи. – В кн.: Архітектура України. В сер.: «Творці епохи». – К.:ОРІАНА, 2007. – С. 262.
 17. Сєдак Олександр Ігорович / Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Факультет архітектури // Київський літопис ХХІ століття. Освіта, наука, архітектура: Всеукраїнський збірник. – К., 2007. – С. 82.
 18. Сєдак Олександр Ігорович // Українська академія мистецтва: Спеціальний випуск. Професори НАОМА (1917-2007).– К.: НАОМА, 2008. – С. 166.
 19. Сєдак Олександр Ігорович // Українська академія мистецтва: Спеціальний випуск. Професори НАОМА (1917-2012).– К.: НАОМА, 2012. – С. 200-201.
 20. Сєдак Олександр Ігорович. – В кн.: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 90 років: Довідково-інформаційне видання. – К, 2007. – С. 78.
 21. Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці, вип. 14. – К.: НАОМА, 2007. – С. 96.
 22. Вопросы архитектурно-градостроительной преемственности при реконструкции малых городов УССР. Седак А.И. // Строительство и архитектура. – 1984. – №2. – С.3.
 23. Сєдак Олександр Ігорович. – Гордість ліцею. – Ліцей Інформаційних Технологій № 79. – litorg.ua/godnist.html;
 24. Akademy Ekology MAE: 1.5. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ МАЭ. – academy_ecologymal.blogspot.com
 25. Akademy in persons / AKADEMY OF TECHNOLOGICAL SCIENCES OF UKRAINE / org/site/?page_id=990&lang=en
 26. Sedak Aleksandr Igorevich-22.html
 27. Sedak Aleksandr Igorevich-www.se-gold.ru

ОКРЕМІ  ПУБЛІКАЦІЇ  ПРО ТВОРЧІ РОБОТИ:

 1. БАРХИН Б.Г. Методика архитектурного проектирования: Учебно-методическое пособие для ВУЗов. – М.: Стройиздат, 1982. – С. 169 (наведені ілюстрації та надана характеристика випускного дипломного проекту О.І. Сєдака «Міжнародний туристичний центр на 8 тис. відпочиваючих в Голубій Затоці на Південному березі Криму» як «відповідаючого високим вимогам дипломної роботи щодо образного вирішення та графічного виконання»);
 2. Бронзовый бюст на родине ученого: Сообщение ТАСС от 2 декабря 1982 г.; информационная публикация во всесоюзной прессе (про спорудження бюста двічі Герою Соціалістичної праці, президентові Академії наук України, академіку Б.Є. Патону в м. Києві);
 3. Великому вождю и учителю: Сообщение РАТАУ від 9 грудня 1982 р.; інформаційна публікація в республіканській пресі (про спорудження памятника В.І. Леніну в м. Чорнобилі Київської обл.);
 4. Видному ученому и организатору науки: Сообщение РАТАУ от 2 декабря 1982 г.; информационная публикация в республиканской прессе (про спорудження бюста двічі Герою Соціалістичної праці, президентові Академії наук України, академіку Б.Є. Патону в м. Києві);
 5. КИСЛЕНКОВА Г.В. Монумент в честь основания Киева // Строительство и архитектура. – 1980. – №8. – С. 24-27 (про призові конкурсні проекти монументу до 1500-річчя заснування м. Києва);
 6. ЛУТОХИНА В.Н. Путивль. Формирование центра малого исторического города // Строительство и архитектура. – 1983. – №8. – С.10-12 (про проект детального планування м. Путивль Сумської обл.);
 7. Оновлене обличчя міста // Культура і життя. – 1981. – 5 лютого. – С. 4 (полемічний відгук на статтю з методикою створення уніфікованих альбомів декору будівель, що реконструюються: Нам здесь жить /  Культура і життя. – 1980. – № 104. – 28 грудня. – С. 1);
 8. ХОДОРКОВСКИЙ Ю.Й. Молодые ученые – архитектуре // Строительство и архитектура. – 1984. – № 2. – С. 3 (про дипломантів й призерів І-го всесоюзного огляду-конкурсу наукової творчості молодих архітекторів);
 9. ШТОЛЬКО В.Г. Концепція розміщення висотних будинків у м. Києві // А+С. – 2007. – № 4. – С. 120-151 (про містобудівну концепцію розміщення у Києві висотних комплексів, будинків і споруд, що вище 25 поверхів, – науково-проектні пропозиції 2006 р.);
 10. NAHAI K. Contest goes on // News from Ukraine. – 1980. – № 34. – P. 7 (про призовий конкурсний проект монументу до 1500-річчя заснування м. Києва);

Дипломи:

Членство в творчих об'єднаннях:

Членство в творчих об’єднаннях:

 • Українська академія архітектури – член-кореспондент (обрання в 2005 р., диплом № 178);
 • Академія будівництва України – член-кореспондент (обрання в ), дійсний член (обрання в   );
 • Академія наук вищої школи України – Почесний член (обрання в 2010 р., диплом № 24);
 • Академія технологічних наук України – член-кореспондент (обрання в 2011 р., диплом № 453), дійсний член (обрання в 2016 р., диплом № 529);
 • Українська технологічна академія – дійсний член (обрання в 2006 р., диплом № 712);
 • Українське відділення Міжнародної академії екології – дійсний член (обрання в ).

Документи про підвищення кваліфікації:

Професійні нагороди:

Наукові публікації:

Основні проекти:

Житловий район «Лісковиця» в м. Чернігові (конкурсний проект всесоюзного відкритого конкурсу) та проект детального планування району (на основі конкурсу) із зменшенням кількості жителів.

Проекти детального планування центральної частини м. Алута, Кримської обл. та курортного району «Крабах-Кастель» на південному березі Криму.

Лівобережний громадський центр в м.Києві (всеукраїнський відкритий конкурс, заохочувальна премія)

Конкурсні проекти: реконструкція пл. Данте в Генуї, Італія; пам’ятний знак героям-чорнобильцям на Подолі в м.Києві (не реалізований).

Міжнародний конкурс пам’ятного знаку жертвам голодомору в Україні 1933 р. для його розміщення в м. Вашингтоні, США (заохочувальна премія, автор в колективі)

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram