Сєдак Олександр Ігорович

1955 року народження, архітектор-містобудівник, в 1978 р. закінчив факультет архітектури Київського державного художнього інституту (сучасн. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), в 1981 – аспірантуру Державного комітету з цивільного будівництва і архітектури Держбуду СРСР при ін-ті «КиївНДІПІ містобудування». Заслужений архітектор України, лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С.Буднікова. Почесний член (академік) Академії наук вищої школи України (2010); дійсний член українського відділення Міжнародної академії екології, Академії технологічних наук України, Академії будівництва України, Української технологічної академії; член-кореспондент Української академії архітектури; кандидат архітектури (1988), Ph.D.Architektura (2005), Почесний доктор УТА. Член низки творчих об’єднань України – Національної спілки архітекторів (1982), Спілки урбаністів (2002) та Спілки дизайнерів України (2003), тощо. Відзначений подякою Кабінету Міністрів України, почесними грамотами і відзнаками Міністерства культури, Міністерства будівництва та регіонального розвитку, інших відомств. Нагороджений низкою державних, академічних й професійних відзнак, нагород та медалей, у тому числі «Золотою Зіркою Слави» Української технологічної академії.

В 1978-1989 роках працював в ін-тах «КиївНДІПІ містобудування», «Діпромісто», Головній Раді Українського товариства охорони пам’яток історії та культури – молодшим науковим співробітником, старшим та провідним архітектором, керівником проектної групи, головним спеціалістом з питань містобудування і архітектури. За цей час основними творчими роботами стали: генеральні плани міст Миколаєва, Очакова, Остра; пдп центрів міст Алушти, Умані, району “Лісковиця” в Чернігові, інші; бюст Президента НАНУ, двічі Героя Соціалістичної праці Б.Є.Патона в м. Києві, ряд меморіальних комплексів та пам’ятників – загалом понад 120 проектів і конкурсних проектних розробок. Брав участь в розробці пропозицій до концептуальної схеми розташування на перспективу висотної забудови у м. Києві (УАА, 2005). Автор понад 250 публікацій, науково-дослідних та навчально-методичних робіт з актуальних проблем історії, теорії архітектури, містобудування, дизайну ландшафту і міського середовища, серед яких:  «100 найвідоміших шедеврів України» (в складі авторського колективу), «Планування й забудова історичних міст України», «Вивчення і збереження архітектурно-містобудівної спадщини історичних центрів малих міст України», інших. У співавторстві з О.Ю.Запорожченко  – 1 підручник з грифом МОН, 3 посібника та монографії, також 8 монографій надрукованих у Німеччині й США, в тому числі – «Колористика інтер’єру» (2010, 2019), «Архітектурна екологія» (2019), «Екологічні засади формування архітектури будівель громадського призначення» (2021), «Образотворче мистецтво та колір в інтер’єрі» (2020), «Твори мистецтва в колірному вирішенні інтер’єрів громадських будинків» (2020) тощо.

З 1989 р. – доцент, з 2000 – професор кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв, в 2004-2011 – обіймав посаду декана факультету архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, професора (за сумісництвом) низки ВНЗ мистецького профілю України. Понад 23 років був членом ДЕК із захисту дипломних робіт випускників факультету архітектури НАОМА ОКР «Бакалавр» / «Спеціаліст» / «Магістр», виконував обов’язки вченого секретаря ДЕК. Неодноразово був членом ДЕК з випуску дизайнерів середовища й ландшафту у ряді ВНЗ Києва, активно впливаючи на якість підготовки випускників. Понад 20 років активно співпрацює із Спецрадами, готуючи відгуки на автореферати та заключення в якості опонента; членом Спеціалізованої вченої ради К.26.103.01 із захисту кандидатських дисертацій; з 1995 р. – організатором та науковим керівником традиційної щорічної міжвузівської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теорії та історії архітектури”. за 44 роки роботи (1978-2022) зроблено понад 200 наукових докладів та повідомлень з актуальних проблем збереження архітектурної спадщини, стану та розвитку архітектури й містобудування на міжнародних, всесоюзних, республіканських і регіональних конференціях, нарадах, фахових семінарах, симпозіумах й наукових читаннях – за результатами наукових дослідів, що проводились на той час.

За власними авторськими програмами викладав в НАОМА фундаментальні фахові дисципліни: «Всесвітню історію архітектури та містобудування» (І-ІІІ курси за розділами «Історія архітектури та містобудування Стародавнього світу», «Історія архітектури та містобудування Середньовіччя та Нового часу», «Історія архітектури та містобудування країн СНД»), «Історія архітектури та містобудування сучасного періоду (ХХ – поч. ХХІ ст.)», «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», «Теорія архітектурної композиції», «Основи архітектури» (для студентів творчих факультетів та відділення «Теорія та історія мистецтва» очної та заочної форм підготовки), «Семіотика архітектури», здійснював наукове керівництво підготовкою аспірантів; на факультеті теорії, історії мистецтва керував магістерськими, дипломними та курсовими роботами студентів-мистецтвознавців. За час науково-дослідної та викладацької роботи розроблені авторські програми з навчально-методичними комплексами фахових дисциплін, за якими проводились заняття у ВНЗ архітектурно-дизайнерського профілю, а саме: «Теорія містобудування», «Теорія ландшафтної архітектури та методологія проектування сучасних парків», «Основи містобудування та озеленення населених місць», «Теорія та методика ландшафтного проектування», «Основи ландшафтної архітектури», «Концептуальне ландшафтне проектування», здійснювалось керівництво курсовим та дипломним проектуванням, випускними магістерськими науково-проектними розробками з архітектурно-ландшафтного та дизайнерського проектування, «Кольорознавство», «Архітектурно-містобудівна колористика», «Архітектурна проектна графіка», «Проектна графіка у дизайні моди», «Дизайн інтер’єру та міського середовища», «Організація проектної діяльності», «Реконструкція поселень», «Збереження історико-культурних ландшафтів», «Художня та матеріальна культура», «Основи наукових досліджень, аналізу та критики», «Проектний аналіз у дизайні», «Архітектурна обмірна та ознайомча пленерна практика», «Рисунок й живопис», «Фірмовий стиль та дизайн реклами».

Коло наукових інтересів: архітектурна лінгвістика, сучасні проблеми стилеутворення й символіки в архітектурі. Завершена й підготовлена до захисту дисертація на здобуття ступеня доктора архітектури з фаху – 191 «Архітектура та містобудування». Авторські програми довузівської архітектурно-художньої та дизайнерської освіти отримали в 1990-х роках впровадження у навчальний процес середньоосвітніх закладів. Науковий редактор і автор часопису “Цивілізація” (з 2000 р.), був членом експертної ради редакції журналу “Приватне будівництво“ (2004-2006 рр.), редакційних колегій ряду наукових видань.

За ОНП «Архітектура та містобудування» першим (бакалаврським) рівнем:

  1. Архітектурне проектування на ІІ курсі

siedak.oi@knuba.edu.ua

Підвищення кваліфікації

2021.VI-2021.VIII міжнародне дистанційне стажування – за І-ю Міжн. програмою стажування (з 25 червня по 16 серпня 2021 року) на підставі International Educational Grant № IEG/U/2021/04/12 (МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 1360 від 16 серпня 2021 р.) – обсяг 180 акад. год., 6,0 кредитів ECTS 
2021.VIII-2021.X міжнародне дистанційне стажування – за ІІ-ю Міжн. програмою стажування (з 12 серпня по 12 жовтня 2021 року) на підставі International Educational Grant № IEG/U/2021/08/12 (МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3003 від 12 жовтня 2021 р.) – обсяг 180 акад. год., 6,0 кредитів ECTS 

Наукова діяльність

Творчі надбання

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram