Таран Ганна Павлівна

Вчене звання та ступінь: кандидат філософських наук, доцент 

Посада: доцент кафедри філософії 

Кімната: 401

Тел.: 241-55-85

E-mail: annapavlovna8@ukr.net

У 2000 р. закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури  та одержала диплом за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Працює в КНУБА з 2007р. донині.

У 2008 р. закінчила навчання в аспірантурі на кафедрі філософії КНУБА. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стиль екологічного мислення: соціокультурний контекст аналізу » за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури . У 2022 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2007р. по 2012 р. працювала на посаді асистента, а згодом і доцента кафедри філософії. Посаду доцента на кафедрі філософії обіймає з 2012 р. 

Сфера наукових інтересів: філософія екології, філософська антропологія, філософія культури, філософія освіти.

Наукові профілі:

Web of Science /PublonsAHE-6055-2022 https://publons.com/researcher/AHE-6055-2022/
Scopus Author ID 
ORCID0000-0003-3311-0321 https://orcid.org/0000-0003-3311-0321
ResearchGate 
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=m2LJ1UoAAAAJ&hl=uk
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram