Тарасюк Володимир Петрович

Тарасюк Володимир Петрович (Tarasiuk Volodymyr) – асистент кафедри міського будівництва, кандидат технічних наук. 

https://orcid.org/0000-0003-4762-5668

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dFh3E6kAAAAJ

tarasiuk.vp@knuba.edu.ua

Освіта

У 2012 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Міське будівництво і господарство» та здобув кваліфікацію інженер-будівельник. У
2018 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Принципи і методи оцінки впливу енерговитрат транспортного потоку при обґрунтуванні вибору інженерно-планувального рішення транспортно-планувальних вузлів (на прикладі м. Києва)».

Рівень володіння англійською мовою – А2.

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

Сертифікат проходження розширеного курсу навчання з транспортного мікро- та макромоделювання.

Досягення у професійній діяльності. 

З 2019 року (за сумісництвом) працюю на посаді керівника проєктів у ТОВ «ПроМобільність», яка є одним із лідерів України та ближнього зарубіжжя у сфері практичного застосування інструментів транспортного моделювання при обґрунтуванні ефективності містобудівних рішень. У рамках міжнародного співробітництва підтримуємо тісний звязок з партнерами з Грузії, Італії, Великобританії, Німеччини тощо.

Рік початку роботи на кафедрі: 2020 рік.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Дисципліна спецкурсу випускової кафедри міського будівництва «Транспортне макромоделювання» (192 «Будівництво та цивільна
    інженерія»)
  2. Дисципліна спеціальної підготовки кафедри міського будівництва «Транспортне імітаційне мікромоделювання» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота:

Опубліковано 19 наукових праць (з них 5 – одноосібно) у журналах, що входять до фахових видань України, статей у закордонних журналах і тез доповідей на міжнародних конференціях. Співавтор 2 методичних вказівок по підготовці спеціалістів у галузі містобудування і територіального планування. Основні праці:

  • Методичні вказівки до виконання практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни “Транспортне макромоделювання” (2021);
  • Методичні вказівки до виконання практичних занять і курсового проєкту з дисципліни “Транспортне імітаційне мікромоделювання”;
  • Наукова стаття у фаховому науковому виданні Польщі: Tarasiuk V. Assessment of Transport Energy Consumption when Designing Off-Ramps of
    Flyunder Crossings / V. Tarasiuk // MOTROL. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE – 2016, Vol. 18, No.10, 75-84.

Напрями наукової діяльності:

Роль та місце транспортних енерговитрат у структурі містобудівної діяльності, енерговитрати транспортного потоку як складова системного підходу при проектування, експлуатації та реконструкції транспортно-планувальних вузлів, використання транспортного моделювання при оцінці ефективності містобудівних рішень.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram