ТЕРЕНЧУК Світлана Анатоліївна

ТЕРЕНЧУК Світлана Анатоліївна  – доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2000 р., № 44908).

terenchuk.sa@knuba.edu.ua, terenchuksa@ukr.net
(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 367

Загальна інформація. Освіта

У 1987  році закінчила фізичний факультет Київського університету     ім. Тараса Шевченка за спеціальністю – «фізика» (КМ № 015701).

Кандидат фізико-математичних наук з 1995 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 01.01.26 Київського університету ім. Тараса Шевченка (КН № 009419).

Атестат доцента про присвоєння звання доцента отримано 30.10.2008 р. (12ДЦ № 020447).

Науково-педагогічний стаж у ЗВО (з 2003 р.) – 17 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ” Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” , зокрема за напрямом: – розробка інструментальних і прикладних програмних засобів комп’ютерної графіки і геометричного моделювання, методів розпізнання образів, геоінформаційних систем (ГІС) і технологій.

Є науковим керівником аспірантів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Перелік навчальних дисциплін

  1. «Інформаційні технології представлення обробки та розпiзнавання зображень» для студентів V-го курсу денної форми навчання спеціальностей 126 «Інформаційні системи та технології».

Науково-методична робота
Автор понад 100 науково-дослідних та методичних робіт, серед яких 6 навчальних посібників, 8 методичних рекомендацій, 4 конспектів лекцій.

Напрями наукової діяльності

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ” Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” за напрямом: розробка математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель.

Публікації 2021

1. Terenchuk, S., Riabchun, Y., Poltorachenko, N., Levashenko, V., Mezzane, D. Identification of entrant’s abilities on the basis fuzzy inference systems. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 3039, pp. 73–81.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57373482000

2. Khardazi, S., Zaitouni, H., Asbani, B., Mezzane, D., Amjoud, M., Choukri, E., Terenchuk, S., Erramli, A., Gagou, Y. Structural, dielectric, ferroelectric and electrical properties of lead-free Ba0.9Sr0.1Ti0.9Sn0.1O3ceramic prepared by sol-gel method . (2021) Materials Today: Proceedings, 51, pp. 2059-2065. (SCOPUS).

3. Ладижець В. І., Теренчук С. А. Моделі та методи технічного аналізу фінансових ринків. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 48. С. 47 – 52 (Index Copernicus International Google Scholar).

4. Merselmiz. S., Hanani. Z., Mezzane. D., Razumnaya. C., Amjoud. M., Hajji. L., Terenchuk. S., Rožič.B., Luk’yanchuk. I.A., Kutnjak, Z. Thermal-stability of the enhanced piezoelectric, energy storage and electrocaloric properties of a lead-free BCZT ceramic. RSC Advances, Volume 11, Issue 16, 22 February 2021, Pages 9459-9468 (SCOPUS)

5. Стецик О.А., Теренчук С.А. Порівняльний аналіз архітектур нереляційних баз даних. Управління розвитком складних систем, 2021. № 47. С. 78 – 82 (Index Copernicus International Google Scholar)

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/249195-Текст-статті-571844-1-10-20211224.pdf

6. Terenchuk S., Pasko R., Panko O., Zaprivoda V. Models, methods and means of reproduction of expert knowledge in intelligent support system building-technical expertise. Scientific Journal of Astana IT University. Volume 6, June 2021. P. 76-86.

https://sj.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/Journal-AITU_6vol-1-76-87.pdf

Публікації 2022

1. Khardazi, S., Zaitouni, H., Belkhadir, S., Mezzane, D., Amjoud, M., Gagou, Y., Asbani, B., Lukyanchuk, I., Terenchuk, S. Improvement of the electrocaloric effect and energy storage performances in Pb-free ferroelectric Ba0.9Sr0.1Ti0.9Sn0.1O3 ceramic near room temperature (2022) Journal of Solid State Chemistry, 311, art. no. 123112. (SCOPUS) DOI:10.1016/j.jssc.2022.123112

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127465885&doi=10.1016%2fj.jssc.2022.123112&partnerID=40&md5=c

2. Mykyta Poliakov, Daoud Mezzane, Svitlana Terenchuk, Yuliia Riabchun, Patrik Rusnak, Svitlana Biloshchytska. Gamefication of Youth’s Career Guidance Self-Identification. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. (SCOPUS)

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

3. Terenchuk, S., Riabchun, Y., Poliakov, M., Poltorachenko, N., Levashenko, V. Information Technology of Adolescents` Professional Self-Identification. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2022, 3156, pp. 208–217.(Scopus)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57373482000

4. Н.І. Полтораченко, С.А. Теренчук. Практикум з теорії ймовірностей: навч. посіб. –  Київ: КНУБА, 2022. − 116 с.

5. Ігор Босенко, Роман Пасько, Світлана Теренчук. Дослідження можливостей BIM-технології у процесі відбудови України. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

6. S. Terenchuk, Y. Riabchun, М. Delembovskyi. Identification of entrant’s abilities on the basis of Sugeno-type fuzzy inference systems. (2022) Aviation (Scopus) 26(4), 176–182.

7. Пасько Р. М., Панько О. М., Теренчук С. А. Впровадження цифрових технологій у процес обстеження будівель, майна та об’єктів інфраструктури. Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. № 49. С. 74–80.

8. M. Poliakov, S. Terenchuk. Modeling of the Intelligent Infocommunication System for the Adolescent`s Special Abilities Estimation. ACeSYRI – International Workshop on Modern Experience for PhD students and Young Researchers, November 14-18, 2022, Zilina, Slovakia

9. I. Bosenko, S. Terenchuk. Research of  the Possibilities of BIM-Technologies in the Restoration of the Real Estate Fund in Ukraine. ACeSYRI – International Workshop on Modern Experience for PhD students and Young Researchers, November 14-18, 2022, Zilina, Slovakia 

10. M. Delembovskyi, S. Terenchuk. Comprehensive vehicle safety diagnostics and management system. International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology, 16 September, 2022 (Scopus)

11.Босенко І.В. Волох Б.Ю. Аналіз доцільності використання BIM-систем для автоматизації будівництва. III Міжнародна науково-практична конференція «Енергоощадні машини і технології» 2022р. С.136-138 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/27/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf

Публікації 2023

1. B. Volokh, I. Bosenko, R. Pasko, O. Molodid, V. Zaprivoda, S. Terenchuk Database Modeling for the Infocommunication Support System for Rebuilding of Damaged Real Estate Objects. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan. (Scopus) https://sist.astanait.edu.kz/

2. Ладижець В.І., Теренчук С.А. Перспектива використання глибинного навчання при вирішенні питань збалансованого харчування людини. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: теорія і практика”, 19 квітня 2023. м. Полтава. С.47-50. http://www.economics.in.ua/2023/04/19-2023.html

3. S. Terenchuk, B. Volokh, I. Bosenko, R. Pasko, O. Molodid, V. Zaprivoda Modeling the Process of Assessing the Technical Condition of Damaged Real Estate Objects. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan. (Scopus) https://sist.astanait.edu.kz/

4. Terenchuk, S., Buhrov, A., Pasko, R., Yaschenko, A., Bosenko, I., Volokh, B. Ontology Formation of Support System for Restoration of Buildings, Property and Infrastructure Objects. (2023) 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2023 – Conference. (Scopus) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85179514221&doi=10.1109%2fKhPIWeek61412.2023.10313006&partner DOI: 10.1109/KhPIWeek61412.2023.10313006

5. Ладижець В. І., Теренчук С. А. Моделі, методи і засоби планування раціону харчування людини. Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 53. С. 39 – 44; dx.doi.org\10.32347/24129933.2023.53.39-44.

6. M. Delembovskyi, S. Terenchuk. Comprehensive vehicle safety diagnostics and management system. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure, 2023, Part F1379, pp. 3–11 (Scopus) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85171283609&doi=10.1007%2f978-3-031-25863-3_1&partnerID=40&md5 DOI: 10.1007/978-3-031-25863-3_1 
 
Публікації 2024
1.Стецик, О. А., Теренчук, С. А. (2024). Розробка моделі системи уникнення ефекту «Бульбашки» в соціальних мережах. Управління розвитком складних систем, (57), 77–82. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.57.77-82
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram