ТЕРЕЩЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА

Терещенко Лариса Василівна — асистент кафедри будівельних матеріалів, член секції «Ціноутворення, економіки та організації будівництва» Науково-технічної ради Мінрегіону Україи, член Технічного комітету стандартизації ТК 309 «Будтехнології», співавтор державних нормативних документів в галузі ціноутворення в будівництві.

e-mail: tereshchenko.lv@knuba.edu.ua

ПІБScopusWeb of scienceGoogle ScholarOrcidResearchGate
Терещенко Л.В. https://www.webofscience.com/wos/author/record/HKM-9789-2023  https://scholar.google.com.ua/citations?user=ABX0YzoAAAAJ&hl=ruhttps://orcid.org/0000-0001-9860-2226Larysa Tereshchenko (researchgate.net)  

Освіта:

У 2008 році закінчила з «відзнакою» Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та здобула кваліфікацію магістр з будівництва.

         У 2021 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 15 років. Науково-педагогічний стаж 4 роки.

З 2021 р працює в КНУБА на посаді асистента.

Лауреат премії ім. М.С. Буднікова, нагороджена почесною грамотою Мінрегіону України.

Має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури категорії інженер-проектувальник у частині кошторисної документації.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Будівельне матеріалознавство (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  2. Матеріалознавство (191 «Архітектура та містобудування»).

Науково-методична робота:

Має 16 наукових праць. Є співавтором державних нормативних документів в галузі ціноутворення, договірних відносин та професійної класифікації у будівництві.

Напрями наукової діяльності:

Отримання бетонів з покращеними експлуатаційними властивостями на основі модифікованих кольорових цементів;

Ціноутворення та інжинірингова діяльність у будівництві.

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

2023 рік

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ

Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Оцінка впливу нанокарбонатних добавок на здатність цементних систем до самоочищення. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ.- с. 26-29

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Цементні системи, здатні до самоочищення. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів» – 9 травня 2023 р., Кременчук, Україна. 2023 р., с.64

Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Процеси самоочищення та фотоактивації в цементних системах. Intern. Scient.- Pract. Conf. «Build-master-class -2023», KNUCA, 2023,  С.195-196

K. Pushkarova, L. Tereshchenko Photoactivation as one of self-cleaning processes in cement systems. Proceedings of XI international scientific and practical conference, July 13-15, London 2023, p. 81

2018-2022 р.р.

  1. Л.В. Терещенко, И.В. Вахович, Ю.В. Ячменева, А.А. Демьяненко. Обоснование численности службы инженера-консультанта, БНТУ 2018
  2. I Vakhovych, L Tereshchenko, O Demianenko. USE OF HOURLY RATE IN DETERMINING THE COST OF ENGINEERING SERVICES Economics, Finance and Management Review, 109-119, 2021

3. Терещенко Л.В. Аналіз зарубіжних підходів до визначення вартості будівництва, Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія і практика», 2021

4. К.К. Пушкарьова, Л.В. Терещенко. Вплив нанокарбонатних добавок на властивості кольорових цементів, Build-master-class, 2022

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram