ТКАЧЕНКО Т.М.

Завідувач кафедри

Ткаченко Тетяна Миколаївна – професорка кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці, доктор технічних наук, професорка, старша дослідниця, експертка для проведення акредитацій освітніх програм Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 101 – «Екологія». Експертка основного конкурсу фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України. Членкиня Міжнародної асоціації екологів університетів та Міжнародної асоціації геометрії і графіки, cекретар робочої групи проєкту “Еко-університет”, заступниця голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.056.11 для захисту докторських та кандидатських дисертаційних робіт, членкиня редакційних колегій фахових науково-технічних збірників категорії «Б»: «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» та «Екологічна безпека та природокористування». Академікиня Академії технічних наук України та Член-Кореспондентка Академії будівництва України. Авторка понад 200 наукових та науково-методичних публікацій.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2105-5951

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/R-9827-2019

 

Scopus: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1179354

 

Google Scholar: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1179354

tkachenko.tm@knuba.edu.ua, tkachenkoknuba@gmail.com

тел.: (044) 241-54-91, кімната 250a

Освіта
У 1996 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію «Біолог. Викладач біології та хімії». У 1996-1999 рр. – аспірантура Донецького ботанічного саду Національної академії наук України за спеціальністю 03.00.05 «Ботаніка». У 2001-2002 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю 03.00.05 – «Ботаніка». У 2015-2018 рр. – докторантура Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 30 років. Науково-педагогічний стаж 16 років.

З 2002 по 2005 рр. працювала провідним спеціалістом з промислового озеленення у ТОВ «Нова Люкс» м. Донецька, де почала займатися «зеленими конструкціями», керувала та розробляла муніципальні й приватні проєкти ландшафтного дизайну в м. Донецьк та Донецькій області.

З 2005 по 2007 рр. працювала старшим викладачем кафедри екологічного менеджменту Донецького державного університету управління.

З 2007 по 2014 рр. працювала доцентом кафедри прикладної екології та хімії Донбаської національної академії будівництва та архітектури, з 2009 по 2014 рр. була заступником декана Інституту міського господарства та охорони навколишнього середовища академії. У 2011 році отримала вчене звання доцента.

З 2012 по 2013 рр. одночасно здійснювала викладання на базі науково-тренінгового центру Всеукраїнської екологічної ліги з ландшафтної екології в Криму та Донецькій області.

З 2014 року працює в КНУБА доцентом, з 2019 року – професором, а з 2021 – завідувачем кафедри охорони праці та навколишнього середовища.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 «Ботаніка». Тема дисертації «Інтродукція видів сімейства Myrtaceae Juss. у захищений ґрунт в Україні». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2014 році перемогла в міжнародному конкурсі проєктів ТЕМПО з напрямків «Архітектурна екологія» та «Промисловий фітодизайн» і була запрошена на викладання лекцій до Португалії.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Тема дисертації «Науково-методологічні основи підвищення рівня екологічної безпеки урбоценозів шляхом створення енергоефективних технологій «зеленого» будівництва». У 2019 р. присвоєно вчене звання професора, а у 2021 – старшого дослідника.

З 2019 р. призначена гарантом освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 101 «Екологія». З 2021 року бере участь у міжнародній програмі Erasmus+, проєкт «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP».

Перелік навчальних дисциплін
1. Біологія (101  «Екологія»)
2. Біологія (182 «Технології захисту навколишнього середовища»)

 1. Гідробіологія (101 «Екологія», 182 «Технології захисту навколишнього середовища»)
 2. Загальна екологія (101 «Екологія»)
 3. Загальна екологія (182 «Технології захисту навколишнього середовища»)
 4. Зелене будівництво. Альтернативні та традиційні джерела енергії (101 «Екологія», 182 «Технології захисту навколишнього середовища»)
 5. Методика наукових досліджень (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 6. Сталі технології та сертифікація зеленого будівництва в умовах зміни клімату (101 «Екологія»)
 7. Нормування та прогнозування емісій забруднення навколишнього середовища (101 «Екологія»)

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 160 наукових і методичних праць, серед яких навчальних посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. Розробник 9 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці: навчальний посібник «Ландшафтна екологія» (2009), 8 наукових статей у наукових виданнях, долучених до наукометричної бази SCOPUS Advances in Intelligent Systems and Computing (2021,2019); Lecture Notes in Civil Engineering (2021); Songklanakarin Journal  of Science and Technoljgy (2020); E3S Web of Conferences (2020); IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (2020); Procedia Environmental Science, Engineering and Management (2019); International Journal of Engineering & Technology (2018).

Напрями наукової діяльності

«Зелене будівництво», «зелені конструкції», фітодизайн,  вплив «зелених конструкцій», та внутрішнього озеленення на енергоефективність, якість внутрішнього повітряного середовища та навколишнє середовище, створення сануючих інтер’єрів, фітонцидні властивості рослин, рекультивація породних відвалів, кліматичні послуги, реконструкція та озеленення схилів, тромболітична активність вищих базидіоміцетів.

Публікації за 2023 р.

 1. Mileikovskyi V., Tkachenko T. Using Telescopic Mapping for Infinity Representation with an Example of Ventilation. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023. Том 146, С. 394-405. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-13588-0_34 (SCOPUS)
 2. Ткаченко Т. «Зеленые  конструкции» как составляющая концепции устойчивого развития для создания устойчивых ландшафтов урбоценозов. «Soil Science in the Past, in the Present and Future» International scientific and practical conference December 5-6, 2022, Baku, Azerbaijan, 2023. – Р.275-278.

Публікації 2022 р.

 1. Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О., Ткаченко О. А. «Зелені конструкції» – перспективна біотехнологія післявоєнного відновлення будівель. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. Наук. статей XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15- 16 вересня 2022 р.). Харків: УКРНДІЕП., 2022. С. 304-311. URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2022.pdf
 2. Ткаченко Т. М., Глущенко Р. О. Можливості використання дощової води після фільтрації зеленими покрівлями. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний конгрес, 12-14 жовтня 2022, Україна, Львів: Збірник матеріалів Київ: Яроченко Я. В., 2022. С. 98. https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2022/dec/29428/staliyrozvitokzahistnavkolishnogoseredovishchaenergooshchadnistzbalansovaneprirodokoristuvannyakolek.pdf
 3. Ткаченко Т., Ткаченко Л. Вплив війни на екосистему України. I Міжнародна науково-практична конференція «Environment Recovery And Reconstruction: War Context 2022». Полтава, 17-18 листопада 2022 р. P. 105-107.
 4. Ткаченко Т., Абу-Діб С. Забезпечення відновлення природного стану порушених територій з використанням технологій захисного лісівництва. I Міжнародна науково-практична конференція «Environment Recovery And Reconstruction: War Context 2022». Полтава, 17-18 листопада 2022 р. P. 25-27.
 5. Ткаченко Т.,  Мілейковський В., Глущенко Р., Ткаченко О.  “Зелені конструкції” –  перспективна бiотехнологія  післявоєнного відновлення  будівель. Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, ресурси, енергія», Київ, 23-25 листопада 2022 р. Робоча програма та тези доповідей. Київ, 2022. С. 12-13. URL: http://www.ere.org.ua/data/Програма_i_тези_2022.pdf
 6. Tkachenko T., Mileikovskyi V., Ujma A., Tkachenko O. The selection of plantings in the process of reclamation and revitalization of post-war damage to the natural environment in the Donbas area. Construction of optimized energy potential = Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale  energetycznym. – Vol.11, 2022/ – P.163-170. URL:  https://doi.org/10.17512/bozpe.2022.11.19
 7. Hlushchenko R., Tkachenko T., Mileikovskyi V., Kravets V., Tkachenko O. “Green structures” for effective rainwater management on roads. Production Engineering Archives. 2022. Vol. 28. Iss. 4. P. 295–299. https://doi.org/10.30657/pea.2022.28.37 (SCOPUS QII, WoS)
 8. Tkachenko T., Mileikovskyi V. Capturing Carbon Dioxide from Human-Driven Vehicles by Green Structures for Carbon Neutrality. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 1111, Article ID 012056. https://10.1088/1755-1315/1111/1/012056 (SCOPUS)

Публікації 2021 р.

 1. Tkachenko T., Mileikovskyi V. Assessment of Light Transmission for Comfort and Energy Efficient Insolation by “Green Structures”. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, No 1296. P. 139–151.
  URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63403-2_13 (Scopus)
 2. Mileikovskyi , Tkachenko T. Precise Explicit Approximations of the Colebrook-White Equation for Engineering Systems. Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering. 2021. Vol 100. Springer, Cham, 2021. P.303-310.
  URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_37 (Scopus)
 3. Ткаченко Т. М., Сегеда П. Ф.  Розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Екологічна безпека держави : тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року. Київ. 2021. С. 85-89. URL: https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/ekologichna_bezpeka_derzhavi_tezi_dopovidej_drugogo_vseukraїnskogo.pdf

 4. Ткаченко Т. М., Цьома Т. О. Проблеми знищення лісових біоценозів. Екологічна безпека держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року. К.: ІТТА, 2021. – С. 89-94.  URL: https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/ekologichna_bezpeka_derzhavi_tezi_dopovidej_drugogo_vseukraїnskogo.pdf

 5. Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О. Формування нормативної бази впровадження “зелених” конструкцій в Україні. Екологічна безпека держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року Київ: ІТТА, 2021. – С. 94-101. URL: https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/ekologichna_bezpeka_derzhavi_tezi_dopovidej_drugogo_vseukraїnskogo.pdf

 6. Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О. Лопатюк Я. Б. Вирішення проблем забруднення атмосфери, пов’язані з індустрією “швидкої моди”. Екологічна безпека держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року Київ: ІТТА, 2021. С. 101-106. С. 101-106. URL: https://itta.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/ekologichna_bezpeka_derzhavi_tezi_dopovidej_drugogo_vseukraїnskogo.pdf

 7. Ткаченко Т. М., Федорова Д. А. Проблеми розвитку Києва у напрямку екологічно чистого міста. II Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження». Полтава: НУПП. С. 307-310. https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2021/2mnpk-edez/zbirnik-materialiv_2-3-grudnia-2021r..pdf

 8. Мілейковський В. О., Ткаченко Т., Дзюбенко В. Г. Якість внутрішнього повітря житла при природній вентиляції. II Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія», 24-26 листопада 2021 р. – Київ: КНУБА, 2021. URL: http://www.ere.org.ua/2021/data/програма%20та%20тези%20виступів.pdf

 9. Корбут В. П., Мілейковський В. О., Ткаченко Т. М. Сучасні тенденції розвитку енергоефективного формування мікроклімату великогабаритних будівель різного призначення в умовах медико-біологічних викликів. II Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія», 24-26 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.16-17. URL: http://www.ere.org.ua/2021/data/програма%20та%20тези%20виступів.pdf

 10. Abu Deeb S., Tkachenko T. Dynamics of soil pollution by nitrates and organochlorine pesticides on the territory of agrocenocenoses. II Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія», 24-26 листопада 2021 р. К.: КНУБА, 2021. С. 33.  URL: http://www.ere.org.ua/2021/data/програма%20та%20тези%20виступів.pdf

 11. Hlushchenko R., Tkachenko T., Mileikovskyi V., Ujma A. Effective drainage of rainwater from roads by rain gardens-strips in the concept of the city-sponge. II Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія», 24-26 листопада 2021 р. Київ: КНУБА. 2021. – С. 41-42.  URL: http://www.ere.org.ua/2021/data/програма%20та%20тези%20виступів.pdf

 12. Глущенко Р., Ткаченко T., Мілейковський В. Ефективне відведення дощової води з доріг дощовими садами-смугами у концепції міста-губки. Екологічна безпека та природокористування. Вип. 40. Київ: КНУБА, 2021. С. 48-61. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.4.46-59

 13. Чебанов Л.С., Ткаченко Т.М., Пантюхов О.М. Про використання зелених насаджень зимових садів та теплиць на дахах будівель і споруд. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Збірник наукових праць. Вип. 48. Ч. 1. С. 75-89.

 14. Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О. Лопатюк Я. Б. Проблеми спалювання для теплопостачання сміття від надвиробництва одягу “швидкої моди”. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. Вип. 39. Київ: КНУБА, 2021. С. 51-56. http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/253798

Публікації 2020 р.

 1. Tkachenko T., Mileikovskyi V., Dziubenko V., Tkachenko O. Improvement of the safety of multi-floor housing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol 907. IOP Publishing, 2020. ArticleID: 012064. https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012064 (Scopus)
 2. Tkachenko T., Mileikovskyi V. Methodology of thermal resistance and cooling effect testing of green roofs. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2020. Vol 1, Iss. 42. Research and Development Office (RDO), Prince of Songkla University, 2020. P.50-56.
  URL: https://rdo.psu.ac.th/sjstweb/journal/42-1/8.pdf (Scopus)
 3. Ткаченко Т.М., Прокопенко І.О. Розрахунок утриманого поверхневого стоку покрівлею німецького виробника.Екологічна безпека та природокористування, № 3 (35), 2020. С. 44-56.
  URL: http://es-journal.in.ua/article/view/213161/213235
 4. Волошкіна О., Прокопенко І., Ткаченко Т., Ковальова А. Зменшення навантаження на дощову каналізацію міста в умовах впливу глобальних кліматичних змін. Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020 “Сталий розвиток – стан та перспективи” 12-15 лютого 2020 року Львів-Славське, Україна, С. 26-28. URL: http://iept.lpnu.ua/images/conference/SDEV2020/SDEV_2020_proceedings.pdf
 5. Ткаченко Т. М. Мілейковський В. О., Дзюбенко В. Г. Підвищення безпеки приміщень спільного користування багатоповерхового житла. Тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» 21-22 травня 2020 р., м. Харків, ХНУБА. Харків.: ХНУБА, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України, 2020. С. 268-270.
  URL: http://itad.com.ua/gallery/тези2020.pdf
 6. Glushchenko R. O., Tkachenko Т.М. “Green” technologies as an element of the sustainable development system. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». Харків: ХНУБА, 21-22 травня 2020. C. 12-14. URL:  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/тези2020-5.pdf
 7. Т. М. Ткаченко, Ю. Г. Пількевич, В. О. Мілейковський. Високоточний ядерно-квадрупольно-резонансний термометр для аерогідродинамічних досліджень. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. Вип. 35. Київ: КНУБА, 2020. С.34-40.

Публікації 2019 р.

 1. Voloshkina O., Sipakov R., Тkаchеnkо Т., Zhukova O. Risks of atmospheric air pollution by formaldehyde in urban areas from motor vehicles International May Conference on Strategic Management – IMCSM19. May 24-26 2019, Vol. XV, Iss. (1), 2019. Bor, Serbia. P. 302-310. URL: https://drive.google.com/file/d/18f5D0yQe-VJx64Y7yjzSr6M2pSczdItk/view
 2. Мілейковський В. О., Ткаченко Т. М., Дзюбенко В. Г. Аналітичний опис розширення плоских напівобмежених струмин. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 28. Київ: КНУБА, 2019. С.28-35. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.28.28-35
 3. Мілейковський В.О., Гунченко О.М., Ткаченко Т.М. Оцінка заощадження енергії та непрямого зменшення викидів CO2 вертикальним озелененням. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип.31. Київ: КНУБА, 2019. С. 16-23. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.31.16-23
 4. Mileikovskyi V., Adam Ujma, Ткаченко Т.М. Field study of air quality improvement by a “Green roof” in Kyiv. 7th International Conference System Safety: Human – Technical Facility – Environment. – Monograph: Czestochowa CzOTO, 2019, pp. 419-424.
 5. Ткаченко Т. М., Ткаченко О. А.. Сучасний стан використання «зелених конструкцій» в урбоценозах. Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Вип. № 1, 2019 (15). ДонНАБА (Краматорськ). С. 3-30.
  URL: https://donnaba.edu.ua/journal/images/1-2019-15/3.pdf
 6. Ткаченко Т.М. Енергоефективність «зелених» покрівель. Промелектро.
  № 2, 2019. С. 47-49.
 7. Tkachenko T. Mathematical model of the influence of weather conditions on the steppe phytocenosis of the “green” roof. IX international scientific and technical conference „Modern problems of water management, environmental protection, Architecture and construction“. 22 – 27 july, 2019. Tbilisi, Georgia. P. 256-262. URL: http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/312929/1/Konferenciis_Masalebi_2019_IX.pdf?fbclid=IwAR3wwIb4jktwkO29FelVtUTeLs0ouVCYMrQasGmM09AsiFNzR8RQL0ldSbY
 8. Tkachenko T. Improvement of Technology for Creation of Inversion Green. Roof by Use Domestic Building Materials. Budownictwo o zoptymalizowanym Potencjale energetycznym. Construction of optimized energy. Vol. 8, No 1. Poland, 2019. P.77-84.
  https://doi.org/10.17512/bozpe.2019.1.08
 9. Tkachenko T. The reuse of rainwater drains by using «green roofs». USEFUL. Vol. 3., Iss. 1, 2019. P. 01-05. https://doi.org/10.32557/useful-3-1-2019-0001
 10. Tkachenko T., Mileikovskyi V., Ujma A. Field study of air quality improvement by a “Green roof” in Kyiv. CzOTO. 2019. Vol. 1, Iss. 1. P. 419-424. https://doi.org/10.2478/czoto-2019-0054
 11. Tkachenko T., Mileikovskyi V. Solution of Sick Building Syndrome Problem Using Indoor Plants. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2019. Vol. 6. No. 3. P. 405-411. URL:http://procedia-esem.eu/pdf/issues/2019/no3/48_Tkachenko_19.pdf (Scopus)
 12. Voloshkina , Tetiana T., Sipakov R., Tkachenko O. The estimation and reduction of risks caused by air pollution in cities. Budownictwo o zoptymalizowanym Potencjale energetycznym. Construction of optimized energy potential. Vol. 8, № 2, 2019. Р. 17-25.URL: https://doi.org/10.17512/bozpe.2019.2.02 
 13. Ткаченко Т.М., Москаленко Р.В. Дослідження екологічного стану урбоценозів з інтегрованими «зеленими конструкціями». Матеріали науково-практичної конференції всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія» (20-22 березня 2019 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2019. С. 62.
 14. Tkachenko Т., Voloshkina O. “Green structures” as a tool for reducing the environmental risks of urban ecosystems. Book of abstracts and Program of the First Eurasian Conference “Innovations in minimization of natural and technological risks”, May 22 – 24, 2019, Baku, Azerbaijan. 110.
  URL: https://eurasianrisk2020.ge/uploads/RISK-2019/ABSTRACT%20BOOK%20EURASIAN%20RISK-2019.pdf
 15. Ткаченко Т.М., Лістрова Т.В. Использование зелёных кровель в регулировании дождевых стоков. Актуальные научно-технические и экологические проблемы мелиорации земель: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию мелиоративного образования в Горках, 14-15 марта 2019 года. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия: под ред. В.И. Желязко. Горки: РПЦ «Печатник», 2019. С. 312-316.
 16. Волошкіна О.С., Гунченко О.М., Ткаченко Т.М., Петрова А.О. Вплив технологій «зеленого будівництва» на оцінку виробничого ризику. VІІ-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня 2019. Збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2019. С.21. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/7731/1/Tezy25_27_09_2019.pdf
 17. Волошкіна О.С., Ткаченко Т.М., Сіпаков Р.В., Лисько О.П., Буняк О.М. Вплив глобальних кліматичних змін на ступень забруднення атмосферного повітря на урбанізованих територіях. Матеріали XIII Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми екології та енергозбереження” 20-22 вересня 2019 р. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С. 17-19.
 18. Ткаченко Т.М., Блажаєва А.П. Перспективні «зелені» технології. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Зелене будівництво” 12.11.19 –13.11.19. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С.23-24.
 19. Ткаченко Т.М., Москаленко Р.В. Установка екотеплиць на покрівлях для зменшення рівня СО2. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Зелене будівництво” 12.11.19 –13.11.19. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С.44-46.
 20. Ткаченко Т.М., Волошкіна О.С., Алєксєєнко В.В. Розрахунок утриманого поверхневого стоку покрівлею німецького виробника. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Зелене будівництво” 12.11.19 –13.11.19. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С.42-44.
 21. Ткаченко Т.М., Глущенко Р.О. Регулювання дощових стічних вод за допомогою зелених конструкцій. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Зелене будівництво” 12.11.19 –13.11.19. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С.46-47.
 22. Gigineshvili D., Javakhishvili G., Kristesiashvili E., Tkachenko T. Medieval practice of building a house and fortifications with landscaping in georgia. examples of design and construction of new, taking into account modern requirements. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Зелене будівництво” 12.11.19 –13.11.19. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С.49-50.
 23. Gigineshvili D., Tkachenko T., Tavadze D. Tubular elements from continuous basalt fiber and the prospects of their wide-based application for strengthening and greening of landscapes. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Зелене будівництво” 12.11.19 –13.11.19. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С.51-52.
 24. Ткаченко Т.М., Притугін І.І. Критерії впливу транспортних споруд на тваринний світ і заповідні об’єкти. Біопереходи, екодуки. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Зелене будівництво” 12.11.19 –13.11.19. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С.146-148.
 25. Ткаченко Т.М., Москаленко Р.В. Дослідження впливу «зелених» покрівель на рівень COу повітрі. Друга міжнар. наук.-технічна конф.: «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини». Тези доповідей. Одеса: ОНМУ, 2019. С. 36-39.

Публікації 2018 р.

 1. Tkachenko T., Mileikovskyi V.. Geometric Basis of the Use of “Green Constructions” for Sun Protection of Glazing. ICGG 2018. Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics. Milan, Italy, August 3-7, 2018. pp. 1096-1107.
  URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95588-9_94 (Scopus)
 2. Tkachenko T. Energy Efficiency of “Green Structures” in Cooling Period. International Journal of Engineering & Technology. 7 (3.2) 2018. Р. 453-457 URL: http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14570 (Scopus)
 3. Voloshkina O., Тkаchеnkо Т. The Role of “Green Structures” in Reducing the Environmental Footprint of Urbocenoses. International Journal of Engineering & Technology. Vol.7, No 4,8 (2018). P. 214-220.
  URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27242
 4. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Клімова І.В., Сіпаков Р.В., Ткаченко Т.М. Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на автотранспортному щляхопроводі при нейтральних умовах. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. Київ: КНУБА, вип. 27. 2018. С. 23-31. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.27.23-31
 5. Ткаченко Т.М. Проблеми класифікації та використання «зелених конструкцій» в екологізації сучасних міст. Екологічні науки: науково-практичний журнал. № 1(20). Т.2. ДЕА, 2018. С. 21-24.
  URL: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/1/part_2/6.pdf
 6. Ткаченко Т.М., Гулей Д.В. Зелені конструкції як ефективний спосіб стабілізації та поліпшеня стану довкілля урбоценозів (на прикладі Солом’янського району м. Києва). Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: Івано-Франківськ, 2018. С.46-56.
  URL:  https://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr/article/view/361
 7. Ткаченко Т.М., Москаленко Р.В., Кузовчикова В.А. Оцінка стану зеленої зони обмеженого користування КНУБА. П’ятий студентський конгрес: «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природо-користування», 2018. – С. 72-74.
 8. Tkachenko T. «Green structures» as a technical means of stabilization and improvement of the environmental state. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2018. № 6, 2B. P. 88-90.
 9. Tkachenko T. Creation of energy efficient «green structures» in conditions of moderate continental climate. Екологічна безпека та природокористування. КНУБА, ІТГІП НАН У, №2(26), 2018. С. 77-84.
  https://doi.org/10.32347/2411-4049.2018.2.77-84
 10. Tkachenko T. Mathematical model of extensive green roof with a steep type of phytocenosis. Екологічна безпека та природокористування», КНУБА, ІТГІП НАН У, №1(25), 2018. С. 94-102.
  https://doi.org/10.32347/2411-4049.2018.1.94-102
 11. Ткаченко Т.М. Натурні дослідження «охолоджувального ефекту» вертикального озеленення будівель. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 25. Київ: КНУБА, 2018. С. 44-49.
  URL: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.25.44-49
 12. Krivenko O., Mileikovskyi V., Tkachenko T. The Principles of Energy Efficient Microclimate Provision in the Skyscraper “Biotecton” of 1 km Height. European Journal of Engineering and Formal Sciences. 2018. Vol. 2, No 3. P. 66-75. URL:http://journals.euser.org/index.php/ejef/article/view/4434
 13. Ткаченко Т.М. Проблеми класифікації та використання «зелених конструкцій» у екологізації сучасних міст. Архітектура. Будівництво. Дизайн. III Міжнар. наук.-практичн. конгрес: «Міське середовище – XXI ст.», тези доповідей. Київ: НАУ, 2018. С. 50-52.
  URL: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/1/part_2/6.pdf
 14. Ткаченко Т.М. Наближена оцінка зменшення викиду СО2 від охолоджувального ефекту рослин зелених конструкцій. Збірник наук. Праць за матеріалами I Міжнар. азербайджансько-української конф.«Будівельні інновації», 24-25 травня. Баку, 2018. С.207-208.
  URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22776
 15. Волошкіна О.С., Ткаченко Т.М. Роль «зелених конструкцій» у зменшенні екологічного відбитку урбоценозів. 5-й Міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природо-користування”: збірник матеріалів. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 31. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/52327/2/2018_Tkachenko_T_M-Rol_zelenykh_konstruktsii_31.pdf
 16. Ткаченко Т.М., Москаленко Р.В., Кузовчикова В.А. Оцінка стану зеленої зони обмеженого користування КНУБА. П’ятий студентський Конгрес «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природо-користування», Львів 22-23 травня 2018. Львів: «Львівська політехніка», 2018. С. 87-88.
 17. Krivenko O., Tkachenko T., Mileikovskyi V. The principles of energy efficient microclimate provision in the skyscrapern “Biotecton” of 1 km height. 4th International Conference on Engineering and Formal Sciences Amsterdam, 14-15 December 2018. Conference Proceedings /Abstract Book. European center for science Education and research. P. 21.

Публікації 2017 р.

 1. Ткаченко Т.М., Мілейковський В.О. Дослідження теплопередачі в  нергоефективних зелених покрівлях. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково- технічний збірник. Вип. 21. Київ: КНУБА, 2017. С.37-48. URL: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2017.21.37-48
 2. Ткаченко Т.М., Мілейковський В.О. Зелені конструкції у концепції сталого розвитку сучасних міст. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 99. ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры». Днепр, 2017. С. 179-186.
  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmcvtek_2017_99_27
 3. Ткаченко Т. Опыт создания зеленых кровель в Украине. Proceedings of the International Scientific Conference “Topical problems of modern science” (June 16, 2017, Warsaw, Poland). Vol.4. P. 23-27. URL:  http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2892/1/Tezy_2_2017.pdf
 4. Tkachenko T., Mileikovskyi V. Исследование влияния травяного покрова на температуру грунта для кровельного озеленения. Budownictwo o zoptymalizowanym Potencjale energetycznym. Construction of optimized energy. №1(19). P. 67-72.
  URL: https://doi.org/10.17512/bozpe.2017.1.10
 5. Tkachenko T., Mileikovskyi V. Research of cooling effect of vegetation layer of green structures in construction. International scientific and practical conference World s Dubai. 2017. T.1. №7(23). Р. 22-24. ISSN 2413-1032. URL: http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/5694
 6. Ткаченко Т.М., Мілейковський В.О. Методологічні підходи щодо моделювання зелених конструкцій будівель. Вінниця: ВНТУ, 2017. [Електронне видання]. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3338
 7. Ткаченко Т.М., Мілейковський В.О. Використання зелених конструкцій для підвищення енергоефективності забезпечення мікроклімату. – Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві- освіта, наука, практика”. – Херсон: ХДМА, 2017 С. 374-377.
 8. Ткаченко Т.Н., Милейковский В.А. Исследование теплопередачи в энергооффективных зеленых кровлях. Тези доповідей сьомої міжнародної науково-практичної конференції. Інтегровані, енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: «Енергоінтергація – 2017», Київ, 26-28 квітня 2017 р. Київ: КНУБА, 2017. С. 31.
 9. Ткаченко Т.Н. Возможность восстановления урбоценозов с помощью зеленых кровель. Ботанические сады и дендрологические парки высших учебных заведений: материалы Международной научно-практической конференции Беларусской государственной сельскохозяйственной академии. Горки: БГСХА, 2017. С. 95-97. URL:  http://baa.by/upload/science/nirs/conf/botanicheskie-sady-i-dendrologicheskie-parki-vysshih-uchebnykh-zavedeniy2.pdf

Публікації 2016 р

 1. Плоский В.О., Ткаченко Т.М., Мілейковський В.О., Дзюбенко В.Г. Моделювання термічного опору трав’яного шару зеленої покрівлі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. Серія: «Теорія і практика будівництва». № 844. 2016. С. 158-163
  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2016_844_25
 2. Ткаченко Т.Н., Милейковский В.О., Дзюбенко В.Г. Перспективы зелёного строительства и альтернати альт форм озеленения. Містобудування та тери-торіальне планування: Науково-технічний збірник. Вип. 60. Київ: КНУБА, 2016. С. 324-334.
  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2016_60_42
 3. Ткаченко Т.Н., Кріст І., Полєвая Ю.В. Энергоэффективность зеленых технологий в современных урбоценозах. Енергоефективність в будівництві та архітектурі: Науково-технічний збірник. Вип. 8. Київ: КНУБА, 2016. С. 387-391.
  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/enef_2016_8_64
 4. Ткаченко Т.Н. Зелені покрівлі як ресурс дощової води в сучасному урбоценозі. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. Вип. 27. Київ: КНУБА, 2016. С. 364-369. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_27_48
 5. Ткаченко Т.М., Мілейковський В.О. Методика создания физической модели экстенсивной зеленой кровли. Сборник научных трудов института водного хозяйства им. Ц.Е. Мирцхулава Грузинского технического университета. №71. Тбилиси: Институт водного хозяйства им. Ц.Е. Мирцхулава Грузинского технического университета, 2016. С.117-122.
  URI: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5579
 6. Ткаченко Т.Н. Современные урбоценозы. Ландшафт и архитектура. № 2. Киев, 2016. С. 24-25.
 7. Ткаченко Т.Н., Гигинейшвили Д., Джейранашвили М., Джейранашвили З. Особенности проектирования, строительства и благоустройства на сложном рельефе на примере Грузии. Ландшафт и архитектура. № 2. Киев, 2016. С. 26-27.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram