Підготовка іноземних громадян

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Підготовче відділення для іноземних громадян (ПВІ) як структурний підрозділ відділу по роботі з іноземними студентами забезпечує залучення іноземних слухачів/студентів до навчання в КНУБА та здійснює процедуру зарахування, визнання документів про попередню освіту, документування посвідкою на тимчасове проживання з метою навчання, а також супровід іноземних студентів упродовж навчання на ПВІ.

Упродовж існування підготовчого відділення підготовлено понад 6000 тисяч фахівців для 82 країн світу (КНР, Сирія, Ірак, Іран, Еквадор, Нігерія, Туреччина, В’єтнам, Туніс, Монголія, Франція, Марокко, Конго, Камерун, Японія та ін.),  які успішно продовжили навчання у різних закладах вищої освіти України.

На підготовче відділення університету приймають іноземних громадян, які мають повну середню освіту, але потребують вивчення української мови.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється на належному науковому і методичному рівнях для підготовки іноземців до навчання в КНУБА, а також в інших ЗВО України.

Основним завданням підготовчого відділення є здійснення освітньої діяльності з підготовки до вступу іноземних громадян та осіб без громадянства до закладів вищої освіти України, зокрема:

 • вивчення слухачами української мови та інших навчальних дисциплін нерідною мовою навчання згідно з навчальними планами та програмами;
 • соціально-психологічна, соціально-культурна, лінгвістична адаптація слухачів до умов навчання в КНУБА, а також в інших ЗВО України, знайомство з українською історією і культурою.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекції, аудиторні практичні/семінарські заняття, консультації. Слухачі підготовчого відділення мають канікули, передбачені навчальним планом.  Викладачі постійно займаються творчою, виховною, культурно-просвітницькою діяльністю зі слухачами. На підготовчому відділенні проводять тематичні вечори й конкурси, концерти й виставки, у навчальному процесі та у позааудиторний час відбуваються різні заходи: бесіди, дискусії, навчальні екскурсії, вечори, конференції, переглядаються кінофільми, відвідуються спектаклі у театрах тощо.

Викладання на підготовчому відділенні англійською мовою не ведеться

Термін навчання

Термін навчання на підготовчому відділенні– 10 місяців.

Початок занять на підготовчому відділенні – 1 жовтня.

Термін навчання може змінюватись у зв’язку з різними строками заїзду іноземних громадян та осіб без громадянства, що регламентується законодавчими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України.

Форма навчання – денна (можлива дистанційна)

В’їзд і зарахування на підготовче відділення здійснюється упродовж усього року.

Напрями навчання

Навчання іноземних громадян на підготовчому відділенні здійснюється за напрямами:

 • Архітектурний (укр. мова, малюнок, композиція, креслення, математика, хімія, фізика, інформатика, країнознавство);
 •  Інженерно-технічний (укр. мова, креслення, математика, хімія, фізика, інформатика, країнознавство);
 •  Гуманітарний (укр. мова, література, історія, географія, інформатика)
 • Охорона здоров’я  (укр. мова, хімія, біологія, математика, фізика, інформатика, країнознавство)

Запрошення

Для отримання Запрошення абітурієнт звертається до Київського національного університету будівництва і архітектури особисто або через представника за електроною адресою: knubavmz@ukr.net.

Основні документи для запрошення:

1) копія паспорта (сторінки з фото)  з перекладом на українську мову;

2) копія документа про здобутий рівень освіти з оцінками (балами) або академічної довідки з перекладом на українську (англійську) мову;

3) письмова згода на обробку персональних даних заповнену абітурієнтом особисто.

Після розгляду документів університет видає Запрошення на навчання, яке оформлено згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Для отримання в’їзної візи на навчання в Україні абітурієнту необхідно: з оригіналом запрошення звертатися до Посольства України для отримання візи.

Якщо у Вашій країні немає українського Посольства, ми підкажемо – до зони відповідальності якого Посольства України відноситься Ваша країна.

З порядком оформлення візи Ви повинні ознайомитися на веб-сайті українського Посольства.

Запрошення оформлюють фахівці підготовчого відділення у період з 1 травня до 1 листопада поточного року.

 • Вартість запрошення та візової підтримки 1500 грн (не терміново).
  • написання імені і прізвища в запрошенні повинні співпадати з даними паспорта.

Для вступу до університету  іноземний громадянин надає наступні документи:

 1. оригінал і копію документу про попередню освіту з перекладом українською мовою;
 2. оригінал і копію документу з перекладом українською мовою про середню освіту і додаток до нього з вказівкою отриманих оцінок (балів) учбових дисциплін;
 3. 6 фото розміром 35 х 45 мм;
 4. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 5. національний паспорт і копію паспортного документу з перекладом українською мовою;
 6. оригінал запрошення виданий університетом.

Увага! Документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 5 мають бути перекладені українською мовою та засвідчені нотаріально.

Важливо:

З порядком оформлення візи можна ознайомитися на веб-сайті українського Посольства.

Після отримання української візи необхідно обов’язково повідомити фахівців підготовчого відділення про дату приїзду запрошеного іноземного громадянина. Відсканований квиток варто надіслати на електронну адресу підготовчого відділення (pvi134@ukr.net) не пізніше, ніж за 3 дні до приїзду.

За необхідності представник університету зустріне запрошеного іноземного громадянина в аеропорту і привезе до університету.

Після закінчення навчання

Після завершення навчання слухачі складають іспити, за результатами яких затверджується їх підсумкова атестація та видається свідоцтво державного зразка або сертифікат про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян встановленого зразка. Свідоцтво надає право на зарахування на 1-й курс без екзаменів тільки за співбесідою та з оплатою згідно договору. Отримання сертифікату, надає право вступати до університету, яким він буде виданий.

За бажанням слухач може продовжити навчання іншому вищому навчальному закладі України.

Слухачі, які незадовільно склали іспити, повертаються на батьківщину або проходять повторний курс навчання у наступному навчальному році.

Вартість навчання на 2023/2024 навчальний рік

 • Навчання на підготовчому відділенні – 1 рік 38000 грн.
 • Проживання в гуртожитку 1080 грн за 1 місяць.

Усіх слухачів забезпечують гуртожитком, який розташований неподалік навчального корпусу.

Якщо Ви вирішили навчатися на підготовчому відділенні нашого університету Вам необхідно :

Відсканувати і направити на нашу електронну адресу копію документу про освіту з перерахуванням предметів і оцінок.

Документи мають бути перекладені українською мовою.

За додатковою інформацією звертайтеся за вказаними контактами.

Контакти:

Україна, Київ, 03037, вул. Освіти, 4 оф.134

Тел. +38044 249 72 54

E-mail: pvi134@ukr.net

facebook.com/groups/380306994294709

В.о. завідувача підготовчого відділення для іноземних громадян

Клочко Ніна Петрівна

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram