ТУРЧАНІНОВА Людмила Іванівна

ТУРЧАНІНОВА Людмила Іванівна – доцент кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кандидат технічних наук.

turchaninova.li@knuba.edu.ua,lutur@ukr.net
(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 366в

     Загальна інформація. Освіта

У 1967 р. закінчила Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет за  спеціальністю „математика” кваліфікація  “теорія ймовірності і математична статистика”. Кандидат технічних наук з 1986 р. Дисертацію захистила 29 грудня 1986 р. у спеціалізованій Раді Київського політехнічного інституту.

Вчене звання доцента кафедри прикладної математики присвоєно у 1990 р.

Працює в КІБІ з 1976 р, має почесні грамоти КНУБА.

Науково-педагогічний стаж 47 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльностіі

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років    

Перелік навчальних дисциплін

  1. «Вища математика» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191.
  2. «Вища математика» для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 151.
  3. «Числові методи» для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 151.
  4. «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 151.

Науково-методична робота

Автором опубліковано 116 наукових і методичних, робіт та інших робіт, серед яких 16 навчальних посібників (з грифом МОН України), 3 конспекти лекцій. Розробник  електронного навчально-методичного комплексу дисципліни на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ”Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” за напрямом: розробка математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель.

Публікації 2021 р.

  1. Л.І. Турчанінова , О.В.Доля. Вища математика в прикладах і задачах. Навч. посіб./3-тє вид. виправ. Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. – 348 с.

Публікації 2023 р.

  1. Даллакян А., Міщук Д., Саченко І., Турчанінова Л. Інформатизація ведення нормативної бази будівельної галузі. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023, с. 405. https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view
 

Публікації 2024 р.

  1. Човнюк Ю. В., Приймаченко О. В., Чередніченко П. П., Турчанінова Л. І.,Шудра Н. С. Фундаментальний аналіз та оптимізація (мінімізація) динамічних навантажень у пружних елементах механізмів підйому вантажу кранів. Частина І.  Механіка та математичні методи, 2024. T. VІ. №. 1. С. 74–83. https://doi.org/10.31650/2618-0650-2024-6-1-74-83
  2. Човнюк Ю. В., Чередніченко П. П., Васильєва Г. Ю., Турчанінова Л. І.,Шудра Н. С. Фундаментальний аналіз та оптимізація (мінімізація) динамічних навантажень у пружних елементах механізмів підйому вантажу кранів. Частина ІІ.  Механіка та математичні методи, 2024.T. VІ. №. 1. С. 84−94 https://doi.org/10.31650/2618-0650-2024-6-1-84-94
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram