ТУРЧАНІНОВА Людмила Іванівна

ТУРЧАНІНОВА Людмила Іванівна – доцент кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кандидат технічних наук.

turchaninova.li@knuba.edu.ua,lutur@ukr.net
(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 366в

     Загальна інформація. Освіта

У 1967 р. закінчила Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет за  спеціальністю „математика” кваліфікація  “теорія ймовірності і математична статистика”. Кандидат технічних наук з 1986 р. Дисертацію захистила 29 грудня 1986 р. у спеціалізованій Раді Київського політехнічного інституту.

Вчене звання доцента кафедри прикладної математики присвоєно у 1990 р.

Працює в КІБІ з 1976 р, має почесні грамоти КНУБА.

Науково-педагогічний стаж 47 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльностіі

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років    

Перелік навчальних дисциплін

  1. «Вища математика» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191.
  2. «Вища математика» для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 151.
  3. «Числові методи» для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 151.
  4. «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 151.

Науково-методична робота

Автором опубліковано 116 наукових і методичних, робіт та інших робіт, серед яких 16 навчальних посібників (з грифом МОН України), 3 конспекти лекцій. Розробник  електронного навчально-методичного комплексу дисципліни на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ”Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” за напрямом: розробка математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель.

Публікації 2021 р.

  1. Л.І. Турчанінова , О.В.Доля. Вища математика в прикладах і задачах. Навч. посіб./3-тє вид. виправ. Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. – 348 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram