НОВИНИ БФ,  НОВИНИ КНУБА,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

Тиждень «Навчальної практики» в КНУБА

Для студентів спеціальності «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування» бакалаври 1-го курсу, група МО-11 розпочався тиждень «Навчальної практики».

Метою навчальної практики є формування в майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Під час розв’язання кейсів та виконання поставлених завдань студенти мають здобути такі компетентності, як здатність до адаптації та дії в новій ситуації, навчитись генерувати нові ідеї (креативність), зуміти створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі роботи в команді та формувати лідерські якості, поведінкові навички, демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

Завідувач кафедри менеджменту в будівництві професор Галина Рижакова провела вступну презентацію роботи на практиці, а викладачі професори Ірина Івахненко, Вадим Поколенко, Юрій Чуприна, доценти Дмитро Приходько та Максим Горбач розподілили завдання між робочими групами.

Горбач М.В., керівник навчальної практики

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram