Новини кафедри "Фізики",  НОВИНИ КНУБА

Участь науковців кафедри фізики КНУБА у підготовці проектів наказів МОЗУ

На ім’я ректора Київського національного університету будівництва і архітектури надійшов Лист-подяка від Комітету з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров’я України.

Комітет висловив Петру Кулікову щиру повагу та глибоку вдячність за участь співробітників кафедри фізики в роботі робочої групи при Державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» з підготовки трьох проектів Наказів Міністерства охорони здоров’я України щодо мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (шуму, вібрації, електромагнітних полів): професорам кафедри фізики д.т.н. Валентину Гливі та  к.п.н. Наталії Бурдейній. Робота проведена в плані впровадження вимог Європейських директив 2002/44/ЕС, 2003/10/ЕС та  2013/35/EU у вітчизняне санітарне законодавство.

Очолював робочу групу завідувач лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України, д.б.н. Василь Назаренко.

Директор Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Руслан Коваль також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram