НОВИНИ БФ,  НОВИНИ КНУБА

Участь професора кафедри будівельної механіки у захисті дисертації в «КПІ»

17 березня 2023 року професор кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), доктор технічних наук, Солодей Іван Іванович, взяв участь в засіданні разової спеціалізованої вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» по захисту дисертаційної роботи, ступеня доктора філософії Мусієнко Ольги Станіславівни. На тему «Міцність та деформівність систем остеосинтезу з урахуванням властивостей ушкодженої кісткової тканини та її штучних замінників» в галузі знань13 – Механічна інженерія за спеціальністю 131 – Прикладна механіка.

У своєму виступі в якості офіційного опонента д.т.н., проф. Солодей І.І. наголосив, що тема має міждисциплінарний характер і розкриває перетин різних наукових напрямів.

Робота виконана на високому науковому рівні, є закінченим науковим дослідженням, має теоретичну і практичну цінність. В умовах військових конфліктів травматичні переломи при лікуванні яких використовують позавогнищевий остеосинтез є досить поширеними. Дослідження цих проблем є актуальним і дозволить зменшити час реабілітації пацієнтів.

Вітаємо здобувачку Мусієнко Ольгу Станіславівну та її керівника доктора технічних наук, професора Пискунова Сергія Олеговича із успішним захистом дисертації.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram