КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  НОВИНИ БТФ,  НОВИНИ КНУБА

Участь викладачів будівельно-технологічного факультету в International Scientific Conference 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (2023 IEEE SIST, Astana, Kazakhstan)

4 травня 2023 року в м. Астана (Казахстан) розпочала роботу International Scientific Conference 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (2023 IEEE SIST). Пленарне та секційні засідання проходили у змішаному форматі. Онлайн виступи відбувалися з використання платформи Zoom.

У роботі секції 2 «IT in Education and Research» оприлюднено доповідь «Practical Application of Information and Communication Technologies in Ukraine Higher Education Institutions Under the Conditions of the Development of the Digital Economy: Generalisation of Experience» колективу авторів із трьох закладів вищої освіти центральної України: Київського національного університету будівництва і архітектури  ‒ доц. к.т.н. Юдічевої О. П., доц., к.е.н Алавердян Л. М., доц., к.е.н. Романенко О. В. (кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві); доц., к.т.н. Ковальчук Ю.І. (кафедра хімії); Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі » – проф., д.е.н. Бондар-Підгурська О.В. (кафедра менеджменту); Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – доц., к.е.н. Глєбова А.О. (кафедра менеджменту і логістики).

Співпраця колективу дозволила виокремити переваги та узагальнити набутий досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі закладів вищої освіти в умовах пандемії COVID-19 та війни. В такий спосіб дійшли висновку, що українські ЗВО володіють достатньою кількістю якісних інформаційно-комунікаційних технологій, успішно вирішують завдання організації дистанційного навчання та адаптуються до нових викликів і загроз в умовах розвитку цифрової економіки.

Щиро вдячні організаторам за можливість взяти участь в конференції та презентувати доповідь.

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Доцент, к.техн.н. Юдічева О.П. (віповідальна за наукову діяльність кафедри ТКДвБ)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram