Новини

Устінова Ірина Ігорівна

доктор архітектури, професор кафедри містобудування

Контактна інформація:

email: ustinova.ii@knuba.edu.ua

В 1985 р. закінчила з відзнакою Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура», кваліфікація – архітектор.
З 1985 по 1989 рік працювала, архітектором; архітектором І категорії АПМ-3 в Державному інституті проєктування міст «Діпромісто».

З 1990 року по теперішній час – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри Містобудування КНУБА.

В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Еколого-містобудівне обґрунтування сталого розвитку урбанізованих територій України» (за спеціальністю 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»).

В 2016 р. захистила докторську дисертацію за темою: «Методологічні основи сталого розвитку еколого-містобудівних систем» (за спеціальністю 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»).

В 2020 р. отримала вчене звання професора по кафедрі Містобудування КНУБА.

 • Академік Європейської Академії Природничих Наук (Europäische Akademie der Naturwissenschaften, Hannover) з 2010 року (Ганновер, Німеччина).
 • Почесний доктор архітектури Міжнародного Університету Ватикану “PRO DEO” (Universitas Internationalis Studiorum Superiorum Vaticano “PRO DEO”) з 2012 року (Рим, Італія).
 • Академік Міжнародної Академії Соціальних та Економічних Наук (Accademia Internazionale per gli Studi Economici e Sociali, Roma) з 2016 року (Рим, Італія).
 • Член редакційної колегії збірнику матеріалів міжнародної наукової конференції «Euro-eco-Hannover» (2016, 2018, 2020, Ганновер, Німеччина).
 • Голова експертної комісії МОН України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Містобудування Спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова (2018, Харків, Україна);
 • Голова ДЕКу за ступенем вищої освіти бакалавр спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет» (2020, Київ, Україна).
 • Експерт в галузі знань «Архітектура» Світового Рейтингу Університетів у 2023 році за версією журналу Times Higher Education (THE’s World University Rankings 2023) (Лондон, Велика Британія).

Наукові досягнення та нагороди:

 • Почесний науковець Європи (Німеччина, 2010),
 • Медаль Готфріда Вільгельма Лейбница (Німеччина, 2010),
 • Грамота Всеукраїнської Екологічної Ліги (Україна, 2011),
 • Орден Честі (Німеччина, 2011),
 • Великий хрест за заслуги (Італія, 2012),
 • Медаль Олександра фон Гумбольда (Німеччина, 2014),
 • Медаль Карла Фрідріха Шинкеля (Німеччина, 2016)

та інші.

Участь у міжнародних наукових проєктах:

 • Спільний українсько-японський науковий проєкт «Сприйняття радіаційних ризиків населенням України» (ДУ „Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМНУ”, Atomic Bomb Disease Institut, Nagasaki University») 2010 р.;
 • Проєкт Світового банку «Питання адаптації до змін клімату в Україні» – участь у якості експерта та виконавця презентації «Стійкий розвиток у контексті глобальних змін клімату», 2010 р.;
 • Проєкт ПРООН «Імплементація принципів сталого розвитку та Конвенцій Rio у містобудівне законодавство України» – участь у якості експерта та виконавця SWOT аналізу рівня екологізації нормативно-законодавчої бази України у галузі містобудування, 2014 р.

та інших.

Педагогічний стаж з 1990 року.

Викладає дисципліни:

 • Соціально-економічні та екологічні засади містобудівної діяльності.
 • Регенерація ландшафтів.
 • Концептуальне архітектурне проектування.
 • Архітектурне проектування

Наукова діяльність:

Web of Science /Publons

AAQ-4133-2020 https://publons.com/researcher/3227999/iryna-ustinova/

Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221437547

ORCID

0000-0002-1728-0200 https://orcid.org/0000-0002-1728-0200    

Профіль науковця на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 

ID: 0077415 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0077415

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=C9hWPWcAAAAJ

Наукове стажування

 • Екологічне стажування в одному з найбільших європейських дослідницьких центрів – університетському центрі Юліх (Forschungszentrum Julich), м. Дюссельдорф, Німеччина, 2016 р.
 • Містобудівне стажування в «Інституті Урбаністки», м. Київ, Україна, 2020 р.

 

Науково-проектна діяльність понад 40 містобудівних проєктів, в тому числі:

 • Проєкт «Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в Києві» – виконавець дослідно-аналітичної частини, а саме: типології кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду міста Києва та аналіз світового досвіду щодо можливих методів їх комплексної реконструкції, 2020 р.
 • Генеральний план м.Києва – виконавець еколого-демографічного прогнозу та еколого-містобудівного обґрунтування параметрів та меж екологічно збалансованого (сталого) розвитку Київської міської агломерації в планувальних межах Київського столичного регіону, 2012 р.
 • Цільова програма забезпечення сталого розвитку населених пунктів України (відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України), 2005 р.
 • Схем планування території Волинської, Луганської, Полтавської та Черкаської областей – виконавець розділів з еколого-демографічного прогнозу та еколого-містобудівного обґрунтування параметрів, меж та стратегій екологічно збалансованого (сталого) розвитку територій – термін виконання 2002 – 2011 рр.
 • Проекти Детального планування території із корегуванням Генеральних планів міст Маріуполь, Черкаси, Боярка, Вишневе, Іванків, смт. Згурівка, 1985 – 1990 рр. та інші.
Сертифікати:
Досягнення у професійній діяльності за п'ять років
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram