ВАСИЛЕНКО Л.О.

Василенко Леся Олексіївна вчений секретар кафедри технологій захисту навколишнього  середовища та охорони праці, кандидат технічних наук, доцент 

https://orcid.org/0000-0003-4201-5481 

https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=searchauthorfreelookup https://www.webofscience.com/wos/op/publications/add 

https://www.researchgate.net/profile/Lesa-Vasilenko 

http://surl.li/dzbjj 

vasylenko.lo@knuba.edu.ua  

lesya.kiev@ukr.net 

Тел.. (044) 241 54 91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта 

У 1990 році закінчила санітарно-технічний факультет Київського інженерно-будівельного інституту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю водопостачання та каналізація,  кваліфікація інженер-будівельник. У 2004 році дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата технічних наук. 

У 2019 році пройшла наукове стажування в Університеті Словаччини Банська Бистриця – Краків – Кошице (Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, University of Central  Europe European education in the context of sustainable development: advanced experience and  global trends in Europen Universities of Slovakia – Poland)

Загальна інформація 

Загальний стаж більше 30 років. Науково-педагогичний стаж 25 років. З 1990 по 1995 рік – інженер проектного інституту «Київпроект». У 1998 році – закінчила очну аспірантуру  Київського державного технічного університету будівництва і архітектури. З 1999 асистент, з  2005. -2022рр – доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища. З 2022р. Доцент  кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці. У 2004 році  захистила дисертацію на тему «Гальванокоагуляційне очищення промивних стічних вод, які  містять хром» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. У Київському  національному університеті будівництва і архітектури. [Текст]: дис… канд. техн. наук:  05.23.04/ Василенко Леся Олексіївна, Київський національний університет будівництва та  архітектури. Адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0106379 

Перелік навчальних дисциплін 

 1. Екологічна експертиза, (101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»)
 2. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище, (101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»)
 3. Техноекологія, (101 «Екологія»)
 4. Інженерні методи захисту гідросфери, (101 «Екологія»)
 5. Основи промислової екології, (183 «Технологія захисту навколишнього середовища») 6. Технології захисту водних ресурсів, (183 «Технологія захисту навколишнього середовища») 7. Основи екологічного контролю промислового виробництва (183 «Технологія захисту навколишнього середовища»)
 6. Екологія (015 “Професійна освіта” Професійна освіта. Комп’ютерні технології).

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за  спеціальностями 101 «Екологія, 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» 

Науково-методична робота: 

Автором опубліковано понад 50 наукових, методичних праць, серед яких 1 підручник та 1  навчальний посібник, 7 монографій, Розробник 4 електронних навчально-методичних  комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці:монографія « З’ясування  причинно-наслідкових змін механізму біотичної саморегуляції гідроекосистем водного  басейну р. Кальміус» (2019), монографія «Управління підприємством: засади та окремі функції  в сучасних умовах» (2019), монографія «Економічне управління інноваціями» (2020). 

Напрям наукової діяльності: 

Оцінка екологічного стану компонентів навколишнього середовища та статистика змін. Публікації 2022 

 1. М.В. Кравченко, Л.О. Василенко. Проблема забруднення питної води нітрат-іонами та сучасні методи її вирішення. № 41 (2022): Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки http://wateruse.org.ua/article/view/268716 
 2. М.В. Кравченко, Л.О. Василенко. Дослідження основних властивостей зворотноосмотичних мембран та їх вплив на зміну фізико-хімічного складу водних розчинів. 

Еколгічна безпека та природокористування Збірник наукових праць Випуск 3(43), липень вересень 2022р., 43-56с.ISSN: 2411-4049. http://es-journal.in.ua 

 1. М.В. Кравченко, Л.О. Василенко. Дослідження основних властивостей  зворотноосмотичних мембран та їх вплив на зміну фізико-хімічного складу водних розчинів.  Еколгічна безпека та природокористування Збірник наукових праць Випуск 3(43), липень вересень 2022р., 43-56с.ISSN: 2411-4049. http://es-journal.in.ua
 2. Stanislav Fedorenko, LesyaVasylenko, MarynaKravchenko, YuliiaBereznytska.  Environmental management as a component of Ukraine modern economy: Management in the  conditions of martial lаw. XIX International scientific-technicfl cjnference cjnstruction of optimized  energy potential material and energy saving technologies. Politechnika Czestochowa Universiti of  Technology, 16-18 of November 2022  
 3. Fedorenko S., Vasylenko L., Bereznytska Yu., Kravchenko M.. Environmental management  as a component of Ukraine’s modern economy: Management under the conditions of martial law.  Construction of Optimized Energy Potential (CoOEP). 2022. Vol. 11. Р. 195-202. DOI:  10.17512/bozpe.2022.11.22.  
 4. M. Kravchenko, Y. Bereznytska, L. Vasylenko, S. Fedorenko.. Theoretical calculation of the activity coefficients of dilute aqueous solutions taking into account factors of electrical nature. International Conference of Young Professionsls «GEOTERRACE-2022». European Association of  Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, International Conference of Young  Professionals «GeoTerrace-2022», Oct 2022, Volume 2022, р. 1 – 5. DOI:  https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590044 

Публікації 2021 

 1. О. Г. Вільсон, В.Г. Дзюбенко, І.В. Клімова, В.Т. Кравчук, С.В. Федоренко, Л.О. Василенко Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та індивідуальних завдань з охорони праці для  студентів будівельних спеціальностей усіх форм навчанняКНУБА, 2021. – 34 с. 
 2. Василенко Л.О., Кузовчікова В.А. Оцінка якості питної води в місті Києві. Київський національний університет будівництва і архітектури 31, Повітрофлотський пр., м. Київ, Україна, 03037 ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція присвячена  Всесвітньому дню охорони довкілля «Environmental protection 2021» www.knuba.edu.ua 
 3. Василенко Л.О., Тарабанова Ю.С.. Формування нового екологічного мислення як умова сталого гармонійного розвитку. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної онлайнконференції, м.  Київ, 16 червня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 423 с. 83-87с.  https://itta.org.ua/konferenciya-15-06-21/ 
 4. Олександр Шевченко, Тетяна Цьома, Леся Василенко, Юлія Березницька. Забруднення поверхневих вод фосфатами. Робоча програма та тези доповідей ІІ – ї міжнародної науково практичної конференції. Екологія. Ресурси. Енергія. Багатофункціональні еко- та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництва та суміжних галузях.  

Київ 24-26 листопада 2021 http://www.ere.org.ua/data/program_thesis.pdf 5. Михайло Березний, Павло Сегеда, Леся Василенко, Юлія Березницька. Забруднення  поверхневих вод фосфатами. Робоча програма та тези доповідей ІІ – ї міжнародної науково практичної конференції. Екологія. Ресурси. Енергія. Багатофункціональні еко- та  енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництва та суміжних галузях.  Київ 24-26 листопада 2021 http://www.ere.org.ua/data/program_thesis.pdf

 1. Михайло Березний, Павло Сегеда, Леся Василенко, Юлія Березницька. Дослідження змін концентрацій шкідливих речовин у районах м. Києва. Робоча програма та тези доповідей ІІ – ї міжнародної науково-практичної конференції. Екологія. Ресурси. Енергія.  Багатофункціональні еко- та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі,  будівництва та суміжних галузях. Київ 24-26 листопада 2021  http://www.ere.org.ua/data/program_thesis.pdf 
 2. Юлія Тарабанова, Леся Василенко, Юлія Березницька. Ґрунтові ресурси Херсонської області: сучасний стан, проблеми деградації та охорона. Робоча програма та тези доповідей ІІ – ї міжнародної науково-практичної конференції. Екологія. Ресурси. Енергія.  Багатофункціональні еко- та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі,  будівництва та суміжних галузях. Київ 24-26 листопада 2021  http://www.ere.org.ua/data/program_thesis.pdf 
 3. С.В. Федоренко, Л.О. Василенко. Шляхи вдосконалення організації охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ISSN 2306-6806 ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.74 2021. – Вип. 11. – 74-78 с.  http://www.economy.in.ua/?n=11&y=2021 (SIS, Google Scholar)  
 4. С.В. Федоренко, Л.О. Василенко,Ю.О. Березницька. Регулювання екологічної безпеки підприємств, установ та організацій в Україні. Журнал “Інвестиції: практика та досвід” 2021. № 24. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.23  http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7721&i=3 
 5. Кравченко М.В., Волошкіна О.С., Василенко Л.О.. Застосування методу зворотного осмосу для доочистки питної води. Екологічна безпека та природокористування Збірник наукових праць Випуск 4 (40), жовтень-грудень 2021 р. 32-46с DOI:  https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.4 
 6. Федоренко С.В., Василенко Л.О., Березницька Ю.О.. Екологічні регулювання безпеки підприємств в Україні. Тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної онлайн конференції “Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України  https://events.org.ua/koferencia-10-02-22/ 
 7. М. Кравченко , Ю. Березницка, О. Гунченко , Л. Василенко, К. Габа. Теоретический расчет коэффициентов активности при использовании баромембранных методов очистки воды. Материалы конференции , Международная конференция молодых специалистов  «ГеоТерраса-2021» , окт 2021, Том 2021, стр.1 – 5 DOI: https://doi.org/10.3997/2214- 4609.20215K3028 
 8. Ткаченко Т.М., Василенко Л.О., Березнцька Ю.О.. Методи обробки екологічної інформації. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Методи обробки екологічної інформації» для докторів філософії напрямку підготовки 101 «Екологія».- Київ: КНУБА, 2022.-15с. 
 9. Леся Василенко, Юлія Березницька, Марина Кравченко, Олександр Шевченко, Тетяна Цьома. Забруднення поверхневих вод фосфатами та важкими металами. № 38 (2022): Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, Науково-технічний збірник с.4-17  ISSN 2524-0020, doi.org 10.32347/2524–0021.20.20.33 Problems of Water supply, Sewerage and  Hydraulic http://www.wateruse.org.ua 

Публікації 2020 

 1. Федоренко, В.Г., Тимофеев, Ю.Е; Федоренко, С.В.; Василенко, Л.О. та колектив авторів монографія Економічне управління інноваціями ТОВ «ДКС Центр» К.:-Київ, 2020– Розділ 

3.1.2с 299-312 ISBN 978-617-7300-54- 9 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4522 

 1. Василенко Л.О., Василенко О.А., Федоренко С.В., Березницька Ю.О. Теоретичні засади математичного моделювання процесу очищення стічних вод гальванічних виробництв Київський національний університет будівництва і архітектури 31, Повітрофлотський пр., м.  Київ, Україна, 03037 Conference proceedings International scientific-practical conference of young  scientists Building master class Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine.  Kyiv. Povitroflotskyi av31.25-26 November 2020 

Публікації 2019 

 1. Андріяш К., Василенко Л.О., Котовенко О.А Роль зворотних зв’язків в еволюції екосистем Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists Building master class Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine. Kyiv.  Povitroflotskyi av31 .27-29 November 2019 258 – 260 http://repositary.knuba.edu.ua/ 
 2. Василенко Л.О., Жукова О.Г Аналіз досліджень антропогенного впливу на атмосферне повітря та здоров’я людини Conference proceedings International scientific-practical conference of young scientists Building master class Kyiv National University of Construction and  Architecture Ukraine. Kyiv. Povitroflotskyi av31 .27-29 November 2019 254 – 256с. http://repositary.knuba.edu.ua/ 
 3. Федоренко, В.Г., Рижакова, Г.М., Федоренко, С.В.; Куліков, П.М. Василенко, Л.О., Жукова, О.Г. . та колектив авторів монографія Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах ТОВ «ДКС Центр» К.:-Київ, 2019. – С. 159 – 206; 277 – 
 4. ISBN 978-617-7300-45-7 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3565 4. Василенко Л.О., Жукова О.Г Аналіз зарубіжного досвіду регулювання водокористування у контексті реалізації політики сталого розвитку України Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432 7 2/2019 Joumal published by Academic  Society of Michal Baludansky, Yumenska 16,04011 Kosice,Slovakia tel.:+421(0)903275823,e mail:journal@asmiba.sk.172-180p http://repositary.knuba.edu.ua/ 
 5. Федоренко, В.Г.; Куліков, П. М.; Тімофєєв, Ю.Е.; Рижакова, Г.М.; Василенко, Л.О. та колектив авторів монографія Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні ТОВ «ДКС Центр» К.:-2019 430с розділ 3(п.3.3) ISBN 978-617-7300-41- 9 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3261 
 6. Василенко Л.О., Жукова О.Г. та колектив авторів монографія Природно-ресурсний та енергетичний потенціали. Напрями збереження, відновлення та раціонального використання. (З’ясування причинно-наслідкових змін механізму біотичної саморегуляції гідроекосистем  водного басейну р. Кальміус) Видавництво ПП «Астрая» 36014, м. Полтава, вул. Шведська, 20,  кв. 4 Тел.: +38 (0532) 509-167, 611-694 E-mail: astraya.pl.ua@gmail.com, веб-сайт: astraya.pl.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5599 від 19.09.2019 р.С. 14 – 

25 http://dspace.pdaa.edu.ua/ 

Публікації 2018 

 1. Василенко Л.О., Жукова О.Г., Гончаренко А.В. Ecological evaluation of the man-caused impact on the headwater aquatic ecosystems of Zhytomyr region (case study the Gnylopiat river) Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 4(28), жовтень  грудень 2018р Київ 2018. С48-56. http://www.yuston.com.ua/
 2. Василенко Л.О., Тернавська В.М., Жукова О.Г. Екологізація будівельного законодавства: проблеми теорії і практики Друга Міжнародна конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики», Київ 2018, с 103-109 http://org2.knuba.edu.ua/login/index.php 3. LesyaVasilenko, OlenaZhukova, Irina Klimova, Gontscharenko  Artem Anthropogenic changes in water ecosystem on the example оf the river Tisza USEFUL 2018р.,  № 4 – режим доступу: pages: 26-32 https://useful.academy / 
 3. A.Vasylenko, ,.L. Vasylenko, S. Fedorenko, O. Zhukova , A. Honcharenko Estimation of water ecosystem structural-functional changes as a result of climate changeshttp://www.agrosvit.info/ Журнал “Агросвіт” – наукове фахове видання з  питань економіки 2018.- Вип.22.-с10-16 (SIS, Google Scholar) Дніпровський державний агро 

економічний університет, видавництво ТОВ “ДКС центр” ISSN 2306-6792 

 1. Василенко Л.О., Василенко О.А. Жукова О.Г Економічне обґрунтування схем знешкодженняхромвмістних стічних вод гальванокоагуляцією Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ISSN 2306-6806 ТОВ `Редакція журналу `Економіка та  держава`2018. – Вип. 10. – 33-37 с. economy_2008@ukr.net (SIS, Google Scholar) 
 2. Vasilenko L.O., Zhukova O.G., Kokitko A.A Estimation and forecast of changes in the hydrochemical status of the Tisza river Екологічна безпека та природокористування збірник наукових праць вип.. 27, Київ 2018. С24-30. ISSN (онлайн-версії) – 2616-2121 ISSN (друкованої  версії) – 2411-4049 http://es-journal.in.ua/ 
 3. Федоренко, В. Г.;Федоренко С.В. Курко, М. Н.; Куліков, П. М.; Тугай, О. А.; Рижакова, Г. М; Василенко, Л. О. та колектив авторів монографія Теоретико-методичні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні ТОВ «ДКС Центр» К.:-2018 442с,розділи 5.5,  12.1, додатокГ (С 232-235, 350-358, 436- 

441) http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4509 ISBN 978-617-7300-28-0 10. Lesya,Vasilenko Elena Zhukova, Julia Bereznitska Qualitative analysis of water supply of  Kyiv USEFUL onlin journal 2018р., № 1– режим доступу: pages:20-29 https://useful.academy / 11. ВолошкінаО.С.,. Василенко Л.О., Жукова О.Г., Березницька Ю.О. Основи  екології Методичні вказівки до виконання тестових завдань з дисципліни «Основи екології»  для студентів факультетів архітектурного, будівельного, геоінформаційнтх систем управління,  автоматизації і інформаційних технологій, інженерних систем та екології, Київ 2018,  33С. http://library.knuba.edu.ua/ 

 1. Василенко Л.О., Жукова О.Г Екологічна експертиза Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічна експертиза» для студентів спеціальності 101 «Екологія» К.:КНУБА, 2018. – 18с http://library.knuba.edu.ua/ 
 2. 18. ВолошкінаО.С.,. Василенко О.А., Жукова О.Г. Збалансоване природокористування Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Збалансоване природокористування» для магістрів спеціальності 101 Екологія  Спеціалізація: Екологія та збалансоване природокористування _ К; КНУБА, 2018 – 42с/ http://library.knuba.edu.ua/ 
  1. Волошкіна О.С,. Трофімович В.В КотовенкоО..КлімоваІ.В., Березницька.Ю.О. Кваліфікаційна робота бакалавра Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 10 – Природничі  науки КНУБА, 2018 – 35с/ http://library.knuba.edu.ua/ 
  2. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Василенко Л.О..Клімова І.В, Котовенко О.А, Березницька Ю.О., Жукова О.Г. Екологія МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання атестаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузь знань – 10 «Природничі науки» КНУБА, 2018http://library.knuba.edu.ua/

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Сертифікат Василенко

Підвищення кваліфікації Василенко Л.О.-2

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram