Новини

Василенко Людмила Григорівна

кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування

Контактна інформація:
email: vassylenko.lg@knuba.edu.ua

В 1971 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура», кваліфікація – архітектор.

З 1971р. по 1976р. працювала архітектором в КиївЗНДІЕП.

З червня 1976р. викладала архітектурні дисципліни на кафедрі основ архітектури, а з 1983р. працювала асистентом на кафедрі проектування населених міст і промислових комплексів ( Пізніше, після реорганізації, кафедра отримала назву «Містобудування»).

В 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Інтернаціональні взаємозв’язки та їх вплив в новаторській архітектурі УРСР 1920-х, початку 1930-х років» (кандидат архітектури, 18.00.01 «Теорія історія архітектури, реставрація пам’ятків архітектури»).
В 2001 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі Містобудування, по теперішній час працюю на вказаній кафедрі.

Педагогічний стаж з 1976 року.

 Викладає дисципліни:

 • Сучасні проблеми архітектури та містобудування.
 • Архітектурна композиція.
 • Архітектурне проектування перший курс.
 • Архітектурне проектування 3-ій курс.

Наукова діяльність:

Web of Science /Publons

AAE-5739-2019 https://publons.com/researcher/3220734/vassylenko-ludmyla/

Scopus Author ID

ORCID

0000-0001-5304-8559 https://orcid.org/0000-0001-5304-8559

ResearchGate

Google Scholar

Праці за 2022-2023 роки:

 1. Василенко Л.Г. Історичний фрагмент містобудівного процесу в Україні (20-ті, 30-ті роки ХХ ст) // Матеріали доп. IV науково-практична конференції кафедри містобудування «Проблеми і перспективи розвитку», 19 квітня 2022 р., Київ: КНУБА.
 2. Vassylenko L. International contacts in ukraine architecture (1920s early 1930s) // Integration of scientific and modern ideas into practice. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. (November 15-18, 2022). Pp. 45-46
  URL: https://isg-konf.com/integration-of-scientific-and-modern-ideas-into-practice/
 3. Василенко Л.Г. Обміри архітектурних пам’яток України – актуалізація теми // Матеріали доп. ХІV Всеукр. наук. конф. “Сучасна архітектурна освіта. Архітектура – Дизайн – Мистецтво України: відбудова, реконструкція, реставрація”, 24 листопада 2022 р., Київ: КНУБА.
 4. Vassylenko Ludmyla. Creativity of adolf loos is a forecessor of modern architecture. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2023. Pp. 17-18 (in Ukraine). https://isg-konf.com/modern-education-using-the-latest-technologies/
 5. Василенко Л.Г. Місце архітектурного авангарду в українській культурі в 20-ті роки ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. Зб. наук. праць КНУБА. (підготовлено до друку) 2023
 6. Василенко Л.Г. Вплив творчості А.Лооса на формування раціоналістичних ідей його послідовників // Архітектурний вісник КНУБА. Зб. наук. праць КНУБА. (підготовлено до друку) 2023

 Творча діяльність:

 Член Спілки архітекторів з 1977р.

 1. Куратор творчої організації «Український вернісаж» м. Київ Андріївський узвіз (з 1990 р.)

Участь  Василенко Л.Г. в щорічних художніх виставках   в творчій організації «Український вернісаж» .

Сертифікати:
Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram