Новини,  НОВИНИ ГІСУТ,  Новини кафедри ГІФ,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

Відбувся успішний захист дисертації Коня Д.О. на кафедрі ГІФ

25 червня 2024 року відбувся успішний захист дисертації на здобуття доктора філософії зі спеціальності
193 “Геодезія та землеустрій” аспіранта і асистента кафедри ГІФ Коня Данила Олексійовича (науковий керівник: завідувач кафедри ГІФ, доктор технічних наук, професор Карпінський Юрій Олександрович). Тема дисертаційного дослідження: “Удосконалення методів геодезичних і картометричних обчислень у геоінформаційному середовищі”.
Відеозапис захисту дисертації: https://www.youtube.com/watch?v=b3oywfuiapo
Існуючий рівень застосування числових методів геодезичних та картометричних обчислень не відповідає сучасному рівню розвитку комп’ютерних геоінформаційних технологій, а стандартні засоби інструментальних геоінформаційних систем використовують наближені числові методи. Наближеність цих методів полягає у використанні, як правило, ряду Тейлора з обмеженою кількістю членів і без врахування кривизни Землі.
Це не забезпечує ефективне їх використання під час геоінформаційного аналізу та моделювання.
Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю удосконалення цих методів на основі переходу від наближених до строгих числових методів та застосування поверхні референц-еліпсоїда.

Результати досліджень апробовані і впроваджені у діяльності державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» та Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського ДСНС України.

Голова разової спеціалізованої ради – Анненков Андрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної геодезії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

Катушков Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінформатики та фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури;

Зіборов Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики та фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

Каблак Наталія Іванівна, доктор технічних наук, професор кафедри міського будівництва і господарства Ужгородського національного університету;

Третяк Корнилій Романович, доктор технічних наук, професор кафедри вищої геодезії та астрономії Національного університету «Львівська політехніка».

Також були присутні:
Макаренко Дмитро Геннадійович – в.о. Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру; 
Шевчук Сергій Анатолійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Центральної геофізичної обсерваторія імені Бориса Срезневського Державної служби України з надзвичайних ситуацій, завідувач сектору гідрографії;
викладачі кафедри геоінформатики та фотограмметрії КНУБА;
викладачі кафедри інженерної геодезії КНУБА;
викладачі кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем ХНМУГ ім. О.М. Бекетова.
 
Бажаємо здобувачу успіхів, натхнення і підкорення нових наукових вершин!
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram