ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

Архітектурно-планувальна організація розширення художніх музеїв
Дивак В.І.: монографія / В.І. Дивак – К. : Видавництво Ліра-К, 2022. – 248 с., іл.

Придбати книгу можно тут 
https://lira-k.com.ua/books/arhitekturno-planuvalna-organizacija-rozshyrennja-hudozhnih-muzejiv.html

Малюнки Олександра Боровікова
Дивак В.І., Покотило К.М., Король В.П. Симфонія барв. Малюнки Олександра Боровікова: Навчальний посібник / В.І. Дивак, К.М. Покотило, В.П. Король. – К., 2021. – 200 с., іл.

Придбати книгу можно тут 
https://lira-k.com.ua/books/symfonija-barv–maljunky-oleksandra-borovikova.html

Особливості формування багатофункціональних комплексів
навчальний посібник / С.В.Єжов, В.І.Дивак – К.: КНУБА, 2020.
– 224
с.

Особливості архітектурного проектування технопарків
методичні рекомендації / уклад.: С.В.Єжов, В.І.Дивак. – К.: КНУБА, 2020. – 48 с.

Формування доступного  житла  на  основі нових архітектурно-конструктивних систем
навчальний посібник / С.В.Єжов. – К.: КНУБА,   – 67 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram