ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

Архітектурне проектування житла
Король Володимир: Підручник. – Київ: Саміт-книга, 2023, – 314 с.

Підручник видано за підтримки УКРАЇНСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЕННЯ та його президента архітектора Віталія Молочко

Відбудова житла в Україні, монографія
І.А. Ейне, В.І. Дивак. – К.: Ліра-К, 2023. – 112 с.

Архітектурно-планувальна організація розширення художніх музеїв
Дивак В.І.: монографія / В.І. Дивак – К. : Видавництво Ліра-К, 2022. – 248 с., іл.

Придбати книгу можна тут 
https://lira-k.com.ua/books/arhitekturno-planuvalna-organizacija-rozshyrennja-hudozhnih-muzejiv.html

Малюнки Олександра Боровікова
Дивак В.І., Покотило К.М., Король В.П. Симфонія барв. Малюнки Олександра Боровікова: Навчальний посібник / В.І. Дивак, К.М. Покотило, В.П. Король. – К., 2021. – 200 с., іл.

Придбати книгу можна тут 
https://lira-k.com.ua/books/symfonija-barv–maljunky-oleksandra-borovikova.html

Особливості формування багатофункціональних комплексів
навчальний посібник / С.В.Єжов, В.І.Дивак – К.: КНУБА, 2020.
– 224
с.

Особливості архітектурного проектування технопарків
методичні рекомендації / уклад.: С.В.Єжов, В.І.Дивак. – К.: КНУБА, 2020. – 48 с.

Формування доступного  житла  на  основі нових архітектурно-конструктивних систем
навчальний посібник / С.В.Єжов. – К.: КНУБА,   – 67 с.

Навчальне архітектурне макетування
навчальний посібник / В.І.Дивак, О.І.Єжова. – К.: КНУБА

Методика виконання курсового проекту “В’їзний знак” методичні рекомендації /В.І.Дивак, О.І.Єжова. – К.: КНУБА

Чотири етапи виконання абстрактної композиції методичні рекомендації /В.І.Дивак – К.: КНУБА

Особливості виконання дипломних проектів в майстернях кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд  методичні рекомендації /В.І.Дивак, С.В.Єжов – К.: КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram