Видатні постаті

Гоц Володимир Іванович (1954 р. н.) – д.т.н., професор, декан будівельно-технологічного факультету (з 1994 р.). Завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (з 2006 р.). Заслужений працівник освіти України (2004). Лауреат премії ім. М.С. Буднікова (2004) та Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Дійсний член Академії будівництва України (1993) та Української Академії наук (2007). Напрям наукової діяльності – створення фізико-хімічних основ отримання ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі активованих вторинних сировинних ресурсів, розробка енергозаощадних технологій будівельних виробів і конструкцій.

Кривенко Павло Васильович (1938 р. н.)  – д.т.н., професор, очолював кафедру будівельних матеріалів (1988-2006), проректор з наукової роботи (1988-2006), директор НДІВМ КНУБА (з 1991 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999). Лауреат премій ім. К.К. Симінського (1990) та ім. М.С. Буднікова (2003). Дійсний член Академії інженерних наук України та Академії будівництва України. Напрям наукової діяльності – фундаментальні дослідження закономірностей процесів структуроутворення в лужних в’яжучих системах та створення високоефективних матеріалів із заданими властивостями для вирішення як будівельних, так і екологічних проблем.

Рунова Раїса Федорівна (1940 р. .) – д.т.н., професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів. Заслужений працівник освіти України (2013). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Заслужений професор КНУБА (2015). Дійсний член Академії будівництва України (1994). Напрям наукової діяльності – створення наукових основ та розробка технології в’яжучих та композиційних матеріалів контактного тверднення, розробка й застосування модифікованих будівельних розчинів на основі сухих сумішей бетонів загальнобудівельного та спеціального призначення.

Пушкарьова Катерина Костянтинівна (1956 р. н.) – д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних матеріалів (з 2006 р.). Дійсний член Академії будівництва України (2010). Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей композиційної побудови матеріалів спеціального призначення на основі мінеральних в’яжучих систем.

Гречанюк Віра Григорівна (1947 р. н.) – д.х.н., професор, завідувач кафедри хімії (з 2010 р.). Напрям наукової діяльності – дослідження фізико-хімічних властивостей корозійностійких композиційних парофазних матеріалів на основі міді.

Захарченко Петро Володимирович (1954 р. н.) – к.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві. Заслужений працівник освіти України (2015). Лауреат премії ім. М.С. Буднікова (2008). Віце-президент Академії будівництва України. Член НМК МОН України з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво», експерт МОН України з акредитації та ліцензування вищих навчальних закладів. Напрям наукової діяльності – створення нових ефективних матеріалів ніздрюватої структури, вивчення систем сухого будівництва.

Шилюк Петро Степанович (1949 р. н.) – к.т.н., професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (з 2006 р.). Президент корпорації «ДБК – Житлобуд» (з 2014 р.). Президент Будівельної палати України (з 2013 р.). Голова наглядової ради ПАТ «ДБК–4» (з 2010 р.). Депутат Київської міської ради IV та VІI скликань. Заслужений будівельник України (1998). Герой України з врученням ордена Держави (2009). Почесний доктор КНУБА (2015). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Дійсний член Академії будівництва України та Української Академії науки. Напрям наукової діяльності – конструкційні матеріали нового покоління та технології впровадження їх у будівництво.

Тимошенко Сергій Анатолійович (1961 р. н.) – к.т.н.,  професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів. Віце-президент корпорації «ДБК–Житлобуд» (з 2014 р.). Заслужений будівельник України (2007). Дійсний член Академії будівництва України. Напрям наукової діяльності – розробка теплоізоляційних фасадних систем для житлового будівництва.

Соха Володимир Георгійович (1962 р. н.) – д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (з 2009 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002) та Державної премії України в галузі освіти (2013). Генеральний директор компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» (1998–2017). Напрям наукової діяльності – розробка й виробництво ефективних будівельних матеріалів для виконання тепло- і гідроізоляційних робіт, улаштування сучасних підлогових систем та декоративних покриттів. Розвинув новий напрям у промисловості будівельних матеріалів – сухі будівельні суміші та налагодив їх упровадження в будівельне виробництво.

Гавриш Олександр Михайлович (1960 р. н.) – к.ф.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (з 2006 р.). Генеральний директор ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» (2000–2015). Заслужений будівельник України (2008). Лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2008). Дійсний член Академії будівництва України. Напрям наукової діяльності – вивчення питань технології та товарознавства систем сухого будівництва.

Пріхна Тетяна Олексіївна (1957 р. н.) – д.т.н., професор кафедри хімії. Член-кореспондент НАН України (2006), дійсний член Всесвітньої Академії кераміки (2006). Завідувач відділу «Технологій надвисоких тисків, функціональних структурованих керамічних композитів та дисперсних наноматеріалів» інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (2005). Напрям наукової діяльності – фізика надвисоких тисків, хімія та матеріалознавство функціональних структурованих керамічних матеріалів.

Гасан Юрій Гусейнович (1945 р. н.) – к.т.н., професор кафедри будівельних матеріалів (з 2005 р.). Член-кор. Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (1997). Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей процесів структуроутворення гіпсовміщуючих композитів з покращеними експлуатаційними властивостями.

Ковальчук Олександр Юрійович

(1981 р. н.) – к.т.н., старший науковий співробітник, заст. директора НДІВМ КНУБА (з 2017 р.), доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів. Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2006). Напрям наукової діяльності – розробка нових будівельних матеріалів з використанням промислових відходів, зокрема, паливних зол.Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку

Лаповська Світлана Давидівна (1950 р. н.) – д.т.н., професор кафедри будівельних матеріалів, керівник Технічного комітету стандартизації України ТК305 «Будівельні матеріали та вироби», головний редактор двох фахових видань: Всеукраїнського науково-технічного і виробничого журналу «Будівельні матеріали та вироби», науково-технічного збірника «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка», член редколегії науково-технічного, виробничого та інформаційно-аналітичного журналу «Наука та будівництво», заступник директора з наукової роботи ДП «НДІБМВ» (з 2013 р.). Дійсний член академії енергетики України (2010). Напрям наукової діяльності – створення фізико-хімічних основ отримання ефективних будівельних матеріалів і виробів – ніздрюватих бетонів (сировина, технології, властивості, застосування).

Руденко Ігор Ігоревич (1970 р. н.) – д.т.н., головний науковий співробітник НДІВМ КНУБА, професор кафедри ТБКВ, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Напрям наукової діяльності – хімічна модифікація цементів, в т.ч. лужних, управління процесами структуроутворення композиційних матеріалів.

Троян В’ячеслав Васильович (1974 р. н.) – д.т.н., професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури (з 2016 р.). Напрям наукової діяльності – прогнозування та дослідження довговічності модифікованого бетону.

Ляліна Наталія Петрівна (1975 р. н.) – д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (з 2016 р.). Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання продукції різного функціонального призначення.

Гончар Ольга Андріївна (1977 р. н.) – к.т.н., доцент кафедри будівельних матеріалів. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2006). Напрям наукової діяльності – отримання високоміцних легких бетонів.

Павлюк Віталій Володимирович (1978 р. н.) – к.т.н., доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2006). Напрям наукової діяльності – дослідження властивостей ресурсо- і енергоефективних будівельних сумішей на основі золошлакових відходів ТЕС.

Пилипенко Олександр Сергійович (1955 р. н.) – голова наглядової ради Промислово-будівельної групи «Ковальська», віце-президент Конфедерації будівельників України, голова Комітету з питань промисловості і будівельних матеріалів Конфедерації будівельників України, заслужений працівник промисловості України. Депутат Київської міської ради 5 скликання.Нагороджений орденами «За заслуги» І, ІІ і Ш ступеня, подякою президента ХК «Київміськбуд», подякою київського міського голови, нагрудним знаком «Знак Пошани» київського міського голови, Почесною грамотою державного комітету з будівництва та архітектури.

Тимошенко Сергій Анатолійович (1961 р. н.) – к.т.н., віце-президент корпорації «ДБК–Житлобуд» (з 2014 р.). Заслужений будівельник України (2007). Дійсний член Академії будівництва України, професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів КНУБА (за сумісництвом). Нагороджений Почесною грамотою кабінету міністрів України, відзнакою президента ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» – нагрудний знак «Слава», подякою голови  Київської  міської державної  адміністрації.

Суруп Володимир Юрійович (1960 р. н.) – член наглядової ради Промислово-будівельної групи «Ковальська», заслужений працівник промисловості України. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Яменко Олександр Борисович (1961 р. н.) – к.х.н., керівник департаменту технічного сервісу клієнтів ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)».

Савченко Микола Олексійович – голова правління, генеральний директор ВАТ «Київбуддеталькомплект», заслужений працівник промисловості України.

Савенко Валерій Павлович– радник Промислово-будівельної групи «Ковальська».

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Державного комітету України з будівництва та архітектури, Почесною грамотою Верховної ради України.

Палієнко Микола Іванович – к.т.н., заступник голови правління «ІНБУД», заслужений працівник промисловості України.

Нагороджений орденами «Знак почета», «За заслуги» ІІІ ступеню, ювілейною медаллю до 1500-річчя Києва, медаллю «Ветеран труда».

Дудар Михайло Іванович – голова наглядової ради ПАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», заступник голови Комітету конфедерації будівельників України з питань науки, технічного регулювання, підготовки та перепідготовки кадрів будівельної галузі, заслужений будівельник України.

Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України за внесок у ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, медаллю «В пам`ять 1500-річчя м. Києва», Почесною грамотою «Кращий роботодавець року».

Падій Микола Олесійович – голова правління ПАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», заслужений будівельник України.

Тимкович Василь Юрійович – к.т.н., директор Український державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація», член президії та заступник голови науково-методичної ради з питань реставрації та регенерації історичної забудови Мінрегіонбуду України, дійсний член міжнародної організації «ІСОМОЗ», дійсний член Академії будівництва України, Лауреат Державної премії України в галузі архітектури. Нагороджений подякою від голови Київської міської державної адміністрації та голови Держбуду України.

Кобилян Валерій Вікторович – генеральний директор ТОВ НВО «Промвпровадження»

Копотун Руслан Анатолійович – директор АТ «Дарницький ЗЗБК» Промислово-будівельної групи «Ковальська».

Бурлака Андрій Петрович – директор заводу ЗБВ ПрАТ «Домобудівний комбінат №4».

Дюжилова Наталія Олександрівна – к.т.н., заместитель председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram