ВИДАТНІ ВЧЕНІ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА КАФЕДРІ

ЗАБЛОЦЬКИЙ Георгій Антонович (роки роботи на кафедрі: 1979 – 1989)
Член-кореспондент Української Академії архітектури. Відомий вчений і практик планування міст і транспортних систем. Кандидат технічних наук (1969), доцент (1984).
В 1960 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут по спеціальності “Міське будівництво і господарство”.
З 1979 по 1989 роки працював в КІБІ доцентом кафедри міського будівництва. Потім повернувся у КиївНДПІмістобудування на посаду ведучого наукового співробітника відділу розвитку і реконструкції міст.
Автор більше 50 наукових та 25 нормативних, інструктивних і навчально-методичних робіт.
Автор генеральних планів і комплексних схем розвитку транспорту міст Чернігова, Херсона, Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпропетровська, Харкова, Києва та ін.
Напрям наукової діяльності моделювання транспортних системвеликих міст і агломерацій. Підготував 7 кандидатів наук.

КЛЮШНИЧЕНКО Євген Єлисійович (роки роботи на кафедрі: 1998 – 2003)
Доктор технічних наук, завідувач кафедри міського господарства. Лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР, заслужений економіст України, дійсний член, головний вчений секретар Української академії архітектури, віце-президент Спілки Урбаністів України, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук, професор Міжнародної Академії архітектури .
В 1961 р. закінчив Харківський інститут інженерів комунального будівництва.
Працював інженером проектного інституту «Укрдіпромісто» (1961 – 1965), старшим науковим співробітником, завідувачем відділом, заступником директора інституту «Київ НДПІмістобудування» (1965 – 1998), директором (1988 – 2003). З 1998р. працює в КНУБА професором.
Напрям наукової діяльності: техніко-економічні та екологічні проблеми обґрунтування розвитку та забудови міст. Підготував 3 кандидатів наук.
Відзначений 4 урядовими нагородами.

 

КРУМЕЛІС Юрій Всеволодович (роки роботи на кафедрі: 1991 – 2018)
Кандидат технічних наук, професор кафедри міського господарства КНУБА (2005).
В 1961 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. З 1991 року працює в КНУБА.
В 1973 році захистив кандидатську дисертацію. У 1980 р. присвоєно вчене звання доцента, в 2007 р. – професора університету.
Підготував 1 кандидата технічних наук.
Автор понад 150 науково – методичних праць, серед яких 7 монографій та 3 начальних посібника.

ЛЕВІТАН Яків Борисович (роки роботи на кафедрі: 1976 – 2006)
Член Президентської Ради національної спілкиархітекторів України, член-кореспондент Української Академії архітектури, професор Московського відділення Міжнародної Академії архітектури, лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР 1971-го та 1989-го років, лауреат Державної премії України 2014 року в галузі архітектури за розроблення генерального плану м. Києва до 2020р.
У 1960 році закінчив Челябінський політехнічний інститут за фахом «Міське будівництво та господарство».
З 1962 року працював в «Київпроект». Приймав участь у розробці ген.планів м. Києва 1975-го, 1986-го та 2004-го р., інших проектах.
Понад 30 років вів викладацьку та науково-дослідну роботу на кафедрі міського будівництва в КНУБА. Опублікував понад 20 наукових статей.
В 1996 р. – «Заслужений працівник транспорту України». Премія РМ СРСР (1971, 1980), Держ. премія України у галузі архітектури (2004).

 

НУДЕЛЬМАН Володимир Ілліч (роки роботи на кафедрі: 1976 – 2002)
Доктор геогр. наук, професор кафедри міського будівництва (2000). Заслужений діяч науки і техніки України (2004), Лауреат державних премій України в галузі архітектури (1994, 2003), дійсний член Української Академії архітектури (1993). Доктор геогр. наук, професор кафедри міського будівництва (2000). Заслужений діяч науки і техніки України (2004), Лауреат державних премій України в галузі архітектури (1994, 2003), дійсний член Української Академії архітектури (1993). У 1954 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Працював в проектному інституті „ДІПРОМІСТО. 3 2000 року працює в КНУБА. В 1970 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1989 р. – докторську.
Напрям наукової діяльності: територіальне планування на національному, регіональному і місцевому рівнях.
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць і понад 100 містобудівельних проектів.
Відмічений  Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України.

ОСІТНЯНКО Андрій Петрович (роки роботи на кафедрі: 1974 – 2003)
Український вчений, інженер-містобудівник, урбаніст, доктор технічних наук, професор, перший завідувач кафедри міського господарства Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Український вчений, інженер-містобудівник, урбаніст, доктор технічних наук, професор, перший завідувач кафедри міського господарства Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). У 1971 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. 3 1974 року здійснював науково-педагогічну діяльність на кафедрі міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) як старший викладач, доцент, професор.
Основні напрямки наукової діяльності: інформаційне моделювання складних містобудівних систем, управління територіальним розвитком міст, урбаністика, містобудівна економіка. Вперше запровадив навчальний курс з дисципліни «Урбаністика».
Автор понад 120 наукових праць. Підготував 3 кандидатів наук.
Відзначений знаком “Відмінник освіти України”.

ПЕТРАКОВСЬКА Ольга Сергіївна (роки роботи на кафедрі: 1976 – 2002)
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землевпорядкування і кадастру (з 2007), заступник декана факультету Геоінформаційних систем і управління територіями (з 2004).
В 1981 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Міське будівництво та господарство».
З 2002 року працювала доцентом кафедри «землевпорядкування і кадастр», з 2007 року завідувач кафедри. З 2004р. є заступником декана факультету Геоінформаційних систем і управління територіями.
В 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектуа і планування сільськогосподарських населених міст», а в 2007 – докторську з «Кадастру та моніторингу земель».
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

СОЛУХА Борис Володимирович (роки роботи на кафедрі: 1991 – 2011)
Доктор біологічних наук, професор кафедри міського будівництва, чл.-кор. Української Екологічної Академії наук (1993), чл.-кор. Української академії архітектури (1994).
В 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут.
З 1988 р. працював головним науковим співробітником Київського науково-дослідного Інституту теорії архітектури і містобудування. З 1991 р. працює на посаді професора кафедри МБ КНУБА .
В 1975 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1987 р. – докторську.
Напрям наукової діяльності: екологічні проблеми містобудування
Автор понад 160 наукових робіт. Серед них 9 винаходів.Відзначений 3 урядовими нагородами.

УСАКОВСКИЙ Сергій Борисович (роки роботи на кафедрі: 1995 – 2019)
Доктор техн. наук, професор кафедри міського будівництва (1995).
У 1964 р. закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут, за спеціальністю інженер-мостовик. Займався проектуванням та будуванням мостів.
Працював на будівництві військового аеродрому на афганському кордоні в 1965р. будував мости через ріки Дон і Нерусса. З 1995 р. працює професором КНУБА.
В 1971 р. захистив – кандидатську , в 1991 р. – докторську.
Автор понад 60 наукових робіт.

ФУКС Георгій Борисович (роки роботи на кафедрі: 1991 – 2008)
Канд. техн. наук, професор кафедри міського будівництва, дійсний член академії будівництва України (1993). Лауреат Державних премій СРСР (1983,1989), лауреат Премій Ради Міністрів СРСР (1972,1981). Почесний транспортний будівельник СРСР (1981). Заслужений будівельник України (1991).
В 1949 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут.
З 1951 року працював у Державному інституті з розвідування і проектування автомобільних доріг «Укрдорпроект». З 1991 р. працює професором КНУБА .
В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію.
Автор 40 публікацій, 16 авторських винаходів у галузі мостобудування.
Відзначений 3 урядовими нагородами, Почесними Грамотами Президій Верховних Рад Білоруської РСР (1970) та Латвійської РСР (1981).

ФІЛЬВАРОВ Генріх Йосипович (роки роботи на кафедрі: 1990 – 2003)
Доктор архіт., професор кафедри міського господарства, дійсний член Української академії архітектури (1993), почесний член Міжнародної академії архітектури (1999). Учасник Великої Вітчизняної війни.
В 1950 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут.
З 1990 р. працює професором КНУБА
В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1990 р. – докторську.
Автор 4 монографій, понад 150 наукових робіт.
Підготував 13 кандидатів наук.
Відзначений 15 державними нагородами.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram