ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Професорсько-викладацький склад кафедри будівельної механіки

ЛІЗУНОВ Петро Петрович, Lizunov Petro.

Завідувач кафедри –  доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України та Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. Випускник Київського інженерно-будівельного інституту (1972). Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України, Почесною Грамотою Київського міського Голови, Почесними Грамотами Академії будівництва України та Академії інженерних наук України. Напрям наукової діяльності — комп’ютерне моделювання динаміки систем твердих і деформівних тіл при складному русі, створення програмного забезпечення для розв’язання інженерних задач. Автор понад 200 наукових праць, серед яких шість монографій, чотири підручники і п’ять навчальних посібників. Основні праці: «Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач», «Колебания систем твердых и деформируемых тел при сложном движении», «Устойчивость периодических процессов в нелинейных механических системах», «Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології», «Інформаційні технології в будівництві», «Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур».

lizunov@knuba.edu.ua

(067) 921-70-05, (095) 151-67-87

АНДРІЄВСЬКИЙ Віктор Петрович, Andriievskyi Viktor.

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки.

Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури в 2005 р., спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «магістр з будівництва». Працює в КНУБА з 2008 р. Понад 20 опублікованих науково-методичних праць.

  https://orcid.org/0000-0002-6172-8797

andriievskyi.vp@knuba.edu.ua   vandriievskyi@hotmail.com

(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

ВАБІЩЕВИЧ Максим Олегович, Vabishchevych Maksym

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівельної механіки.

Закінчив КНУБА в 2006 р., спеціальність «Промислове і цивільне будівництво». Працює в КНУБА з 2006 р. Автор та співавтор близько 40 наукових  праць, у тому числі 3 монографій.

  https://orcid.org/0000-0002-0755-5186

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204534739

vabischevych.mo@knuba.edu.ua  vabix@ukr.net

+38(044)-241-54-12, кімната 310

ВОРОНА Юрій Володимирович, Vorona Yurii

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри будівельної механіки, завідувач відділу НДІ будівельної механіки КНУБА, випускник КІБІ (1979). Співавтор 7 монографій, 2 підручників та понад 100 наукових публікацій.

  https://orcid.org/0000-0001-8130-7204  
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194395256
  vorona.iuv@knuba.edu.uayuvv@ukr.net
(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

ГОНЧАРЕНКО Марина Вікторівна, Maryna Goncharenko

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки. Автор біля 70 наукових праць, співавтор монографії «Варіаційні принципи будівельної механіки. Історія становлення на розвитку» (під загальною редакцією проф. В.А. Баженова).

Викладач будівельної механіки, основ теорії споруд, спецкурсу випускової кафедри, керівник бакалаврів та магістрів.

  https://orcid.org/0000-0002-7396-5335

goncharenko.mv@knuba.edu.uamaringo@ua.fm
(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

ЗАТИЛЮК Герман Анатолійович,

доктор філософії, доцент кафедри будівельної механіки.

Закінчив КНУБА в 2016 р., спеціальність – «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація – «магістр з будівництва». Працює в КНУБА з 2018 р. Понад 15 опублікованих науково-методичних праць.

  https://orcid.org/0000-0001-7638-3085  

https://scholar.google.com/citations?user=h4bfMsIAAAAJ
  zatyliuk.ha@knuba.edu.ua
(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

ІВАНЧЕНКО Григорій Михайлович, Grigorij Ivanchenko

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри будівельної механіки, декан будівельного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури, голова науково-методичної комісії МОН України з будівництва та технологій, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. Закінчив в 1987 році Київський інженерно-будівельний інститут по спеціальності «Промислове і цивільне будівництво».

Автор 1 монографії, 6 навчальних посібників та 110 науково-дослідницьких та методичних робіт. Член спеціалізованих вчених рад Д 26.056.04 та Д 26.056.05 в КНУБА по захисту дисертаційних робіт.

 https://orcid.org/0000-0003-1172-2845
ivanchenko.gm@knuba.edu.ua   ivgm61@gmail.com
(044)248-32-37, внут. 3-31, кімната 201

КАРА Ірина Дмитрівна, Kara Iryna

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки

Закінчила КНУБА в 2013 р., спеціальність – «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «інженер-будівельник». Працює в КНУБА на кафедрі будівельної механіки з 2016 р. Має 7 науково-методичних праць.

  https://orcid.org/0000-0003-4700-997X  

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&pli=1&user=oJvAT4oAAAAJ
  kara.id@knuba.edu.ua    iryna_dmytrivna_bm@ukr.net
(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

КОЗАК Андрій Анатолійович, Kozak Andriy

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки, заступник декана будівельного факультету.

Закінчив КНУБА в 2010 р., спеціальність – «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «інженер-будівельник». Працює в КНУБА на кафедрі будівельної механіки з 2015р.

Напрям наукової діяльності – застосування методу граничних інтегральних рівнянь до розв’язання динамічних задач будівельної механіки. Має 9 науково-методичних праць.

  https://orcid.org/0000-0002-3192-1430 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=zjTd-VkAAAAJ
  kozak.aa@knuba.edu.ua          kozakbf@ukr.net
(044) 248-32-37, внутр. 3-31, кімната 201

КОСТІНА Олена Володимирівна,  Kostina Olena

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри будівельної механіки.

Закінчила КІБІ у 1989 році. З 1992 року працює у відділі стійкості будівельних конструкцій  НДІ будівельної механіки КНУБА. У 2003 році захистила дисертацію кандидата технічних наук.  У 2013 році отримала звання старшого наукового співробітника. З 2016 р. працює на кафедрі будівельної механіки.

Викладає курси «Будівельна механіка», «Основи теорії споруд», «САПР у будівництві», проводить лекційні та практичні заняття. Автор понад 60 наукових праць, серед яких дві монографії.

  https://orcid.org/0000-0002-6692-6231 
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55481883400
 kostina.ov@knuba.edu.ua
(044)241-54-20, внутр. 4-20, кімната 8106 лаб. корпусу

КУШНІРЕНКО Микола Григорович, Kushnirenko Mykola

Кандидат технічних наук,  доцент, доцент кафедри будівельної механіки. Закінчив КІБІ у 1975 р., ветеран КНУБА, має почесні грамоти КНУБА, автор 50 наукових та методичних праць,  двох навчальних посібників.

  https://orcid.org/0000-0002-7110-2712
 kushnirenko.mg@knuba.edu.ua      mykkushnirenko@ukr.net
(044)241-54-12, внутр. 4-12, кімн. 306

МАКСИМ’ЮК Юрій Всеволодович, Maksymiuk Yurii

Доктор технічних наук, професор, професор та вчений секретар кафедри будівельної механіки, заступник декана будівельного факультету по заочному навчанню, завідувач відділу НДІ будівельної механіки КНУБА, випускник КНУБА (2006). Член спеціалізованої вченої рад Д 26.056.04 в КНУБА по захисту дисертаційних робіт.

Напрям наукової діяльності – дослідження термов’язкопружнопластичного деформування, континуального і дискретного руйнування, стійкості, закритичної поведінки вісесиметричних тонкостінних, масивних та комбінованих тіл при термосиловому навантаженні з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності. Автор та співавтор понад сімдесяти наукових та методичних праць, у тому числі 2 монографій.

  https://orcid.org/0000-0002-5814-6227   

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WEHCqJYAAAAJ&hl=uk
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37087356800
  maksymiuk.iuv@knuba.edu.ua,   maximyuk@ukr.net
+38(044)241-55-38,   внутр. 5-38,   кім. 206

МИЦЮК Сергій Вікторович, Sergey Mitsyuk

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки.

Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури в 2006 р., спеціальність «Промислове та цивільне будівництво». Працює в КНУБА з 2006 р. Напрям наукової діяльності – вплив початкових дефектів на величину ресурсу тіл обертання в умовах багатоциклового навантаження. Автор понад 15 опублікованих науково-методичних праць.

https://scholar.google.com/citations?user=3YQY9mMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://orcid.org/0000-0001-6481-4036

 mytsiuk.sv@knuba.edu.ua

 (044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

НЕДІН Валентин Олегович, Nedin Valentyn

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки.

У 1997 році закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію інженер-механік. У 2000 році закінчив аспірантуру Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка.

Працює в КНУБА з 2000 р.

https://scholar.google.com/citations?user=FIjUcrcAAAAJ
 nedin.vo@knuba.edu.ua

 (067) 764-95-52, кімната 6606

ОСТАПЕНКО Роман Миколайович, Roman Ostapenko

Асистент кафедри.

Закінчив КНУБА у 2006 році, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», отримав кваліфікацію «магістр у будівництві». Працює в КНУБА з 2007 року.

  https://orcid.org/0000-0003-3770-9913
  ostapenko.rm@knuba.edu.ua   roma604@bigmir.net
 (044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

ПИСКУНОВ Сергій Олегович, Pyskunov Sergii

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки.

В 1994 р. закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут, механіко-машинобудівний факультет, спеціальність «Динаміка і міцність машин». В 1994 – 1997 аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), 1997 – 2000 р. – науковий співробітник, вчений секретар Науково-дослідного інституту будівельної механіки КНУБА, з 2000 – асистент, з 2002 – доцент, з 2011 – професор кафедри будівельної механіки КНУБА. Кандидат технічних наук (2001 р.), доктор технічних наук (2011 р.). Професор (2013 р ).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій в Київському національному університеті будівництва і архітектури і Інституті проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України; Учений секретар секції «Механіка» Наукової ради МОН України; Член Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки; Заступник головного редактора науково-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд».

Основні наукові праці присвячені створенню ефективних скінченно-елементних підходів до розв’язання задач фізично-нелінійного деформування і континуального руйнування в умовах тривалого термосилового навантаження, задач деформування тіл з тріщинами, визначення параметрів лінійної і нелінійної механіки руйнування та визначення ресурсу просторових об’єктів. Автор (співавтор) понад 140 наукових праць, в тому числі 6 монографій та 1 навчальний посібник. Підготував 2 кандидатів та 1 доктора технічних наук

  https://orcid.org/0000-0003-3987-0583 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gg0C4W8AAAAJ&hl=uk
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004154344
  piskunov.so@knuba.edu.ua   s.piskunov@kpi.ua
(044) 241-55-55, внутр. 5-55, кімната 5517 (лабораторний корпус)

СОЛОДЕЙ Іван Іванович, Solodei Ivan

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки, випускник НТУУ КПІ (1993). Працює у КНУБА з 1993 року. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених 2005-2007 років, лауреат конкурсу “Інтелект молодих – на службу столиці” Головне управління освіти і науки м.Києва за підтримки Наукової ради при Київському міському голові 2004 року. Наукові дослідження в галузі розробки методик розв’язання задач фізично-нелінійного деформування, контактної взаємодії і визначення несучої здатності просторових об’єктів машинобудування і будівництва при динамічних навантаженнях. Автор біля 100 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 2 навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Під його науковим керівництвом захищено 1 докторська та 3 кандидатських дисертації.

  https://orcid.org/0000-0001-7638-3085 

https://scholar.google.com/citations? hl=uk&user=3E5IqskAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15038276400
 solodei.ii@knuba.edu.ua
+38(044)-241-54-12, кімната 310

СТРИГУН Руслан Леонідович, Ruslan Stryhun

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки.

Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури в 2015 р., спеціальність «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація «магістр з будівництва». Працює в КНУБА з 2018 р. Має понад 10 опублікованих науково-методичних праць, у тому числі, 2 могонрафії

  https://orcid.org/0000-0002-1174-5310 

https://scholar.google.com/citations?user=F6b1KsQAAAAJ&hl=uk
 stryhun.rl@knuba.edu.ua   r.l.strigun@gmail.com
(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кімната 301-б

ШКРИЛЬ Олексій Олександрович, Oleksii Shkryl

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки. Закінчив КНУБА в 2002 р., спеціальність «Промислове та цивільне будівництво». Сфера наукових досліджень: механіка руйнування, метод скінченних елементів. Автор понад 50 наукових праць.

  https://orcid.org/0000-0003-0851-4754 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=eDC3V40AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14833276100
shkryl.oo@knuba.edu.ua
(044) 241-55-55, внутр. 5-55, кімната 5517 (лабораторний корпус)

Кадрові вимоги та якісний склад кафедри будівельної механіки

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.

2017-2018 н.р.

2016-2017 н.р.

Підтвердження знання мов країн ЄС на рівні не нижче, ніж В2

Свідоцтво В2 Вабіщевич М.О.

Свідоцтво В2 Козак А.А.

Свідоцтво В2 Мицюк С.В.

Сертифікат В2 Максим’юк Ю.В.

Сертифікат В2 Солодей І.І.

Сертифікат В2 Шкриль О.О.

Сертифікат В2 Кара І.Д.

Стажування співробітників кафедри будівельної механіки

Стажування Максим’юк

Стажування Солодей

Стажування Шкриль

Стажування Ворона

Стажування Кара

Стажування Костіна

Стажуванн Лук’янченко

Підвищення кваліфікації співробітників кафедри будівельної механіки

Підвищення кваліфікації 2021

Підвищення кваліфікації 2016

Підвищення кваліфікації 2014

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram