Вимоги до оформлення тез доповідей ЕОМТ 2015

Тези доповідей обємом на одну сторінку без рисунків та посилань на літературу представляються в форматі Word (файл з розширенням .doc або .docx). Назва файла – за прізвищем доповідача. Лист – А4 (210х297 мм); абзац – 12,5 мм; поля: верхнє, нижнє, праве – 20 мм, ліве – 30 мм; одинарний міжрядковий інтервал. Заголовок повинен містити: індекс за універсальною класифікацією (УДК) (Arial 14pt), прізвища та ініціали авторів (Arial 14pt, жирний), повну назву наукової установи, яка презентує доповідь (Arial 14pt, курсив), назву доповіді (Arial 14pt, жирний, великі літери). Основний текст друкується шрифтом Times New Roman, 12pt без переносів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram