ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Випробувальний центр будівельних конструкцій (ВЦБК)

Детальна інформація про підрозділ

Використання неметалевих конструкційних матеріалів в реставрації та укріпленні підземних історичних комплексів

Керівний склад наукового підрозділу
Доктор економічних наук, професор Куліков Петро Мусійович
Директор – к.т.н., доц. Бєлов Ігор Дмитрович

Штатний склад наукового підрозділу
Штат наукового підрозділу складається з 10 працівників, в т.ч. 1 провідний науковий співробітник, 1 старших наукових співробітника; 4 наукові співробітники, 2 провідних фахівця, 2 фахівець І кат.

Напрями науково-дослідних робіт

 • Наукові та експериментальні дослідження конструкцій;
 • Обстеження технічного стану та реконструкція;
 • Обстеження виробництва та аудит якості будівельної продукції, матеріалів. з’єднань та конструкцій;
 • Проектування будівельних конструкцій;
 • Розробка будівельних норм, вимог та технічних умов;
 • Розробка та видання науково-технічних публікацій.

Науково-дослідні роботи, що виконуються та можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій

 • Науково-дослідні, сертифікаційні та контрольні випробування будівельних матеріалі, виробів та конструкцій
 • Сертифікаційні випробування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
 • Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій.
 • Проектування та розробка робочої документації
 • Розробка робочої документації по підсиленню і реконструкції будівель і споруд.
 • Розробка архітектурно-будівельної частини проектів нового будівництва.
 • Питання збереження пам’яток в складних інженерно-геологічних і екологічних умовах, в умовах вібраційного навантаження, неконтрольованої сучасної забудови.
 • Роботи по підсиленню існуючих будівель та споруд, які зазнали пошкодження протягом експлуатаційного періоду або через перепланування, надбудову поверхів, розміщення нового технологічного обладнання тощо.

Науково технічні послуги

 • Науково-технічний супровід та моніторинг будівельних об’єктів на всіх етапах зведення та експлуатації.
 • Паспортизація будівель і інженерних споруд.
 • Участь у роботах зі стандартизації методів та засобів випробувань, а також розробка нормативно-технічних та організаційно-методичних документів на програми та методики випробувань.
 • Розробка нормативної документації, державних стандартів, технічних умов тощо.

Перелік прикладних досліджень, які виконуються

 • Експериментальні вишукування по використанню неметалевих матеріалів по підсиленню та реставрації памяток історії і архітектури.
 • Проведення спільних з Інститутом геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України досліджень та інструментальних вимірювань для розроблення методичної основи глобального моніторингу унікальних будівель і споруд.
 • Сумісні роботи з НДІБК по розробленню динамічних паспортів та методів діагностування технічного стану будівельних об’єктів.
 • Визначення напружено-деформованого стану і характеру руйнування залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом; оцінювання ефективності нових конструктивних рішень анкерування.

Науково-методична та освітня діяльність
Випробувальний центр будівельних конструкцій здійснює науково-методичну та освітню діяльність шляхом опублікування співробітниками ВЦБК монографій, підручників та навчальних посібників, методичних розробок, статей у фахових виданнях ВАК України та інших збірках наукових праць.

Публікації:

 • Кліменко В.З., І.Д. Бєлов Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд. Підручник. Друге видання, доповнене і перероблене. – К.: Кондор-Видавництво, 2015, 572 с.
 • Бєлов І.Д., Гайдайчук В.В., Дєдов О.П., Вабіщевич М.О. Діагностика і моніторинг унікальних будівельних об’єктів. Стаття. Нові технології в будівництві № 31’16. 21-28 с.
 • Sergey Shcherbina, Oleksander Britsky, Igor Belov… New Laser Informational Approaches For Seismic Risk Assessment . Acta Geophysica/Instiute of Geophysics of Sciences and Committee of Geophysics Polish Academy of Sciences.
 • Кендзера О.В., Бєлов І.Д., Щербіна С.В…. Експериментальна перевірка розрахункової вібраційної моделі Великої Лаврської Дзвіниці Києво-Печерського заповідника. Стаття. Геоінформатика №2 (58) 2016. 68-77 с.
 • С.В. Щербіна, О.І. Бріцький, В.А. Ільєнко, І.Д. Бєлов , В.В. Остапенко, Ю.В. Лісовий, О.А. Цубін, О.П. Дєдов, П.Г. Пігулевський, О.О. Чалий, О.С. Кирилюк. Дослідження провальних явищ в історичній частині Києва на території Національного заповідника «Софіїя Київська»
 • І. Д. Бєлов, М. О. Вабіщевич, О. П. Дєдов Використання неметалевих конструкційних матеріалів в реставрації і укріпленні підземних історичних комплексів.
 • Розроблений ДCTУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд» спільно з НДІБК.
 • Участь в розробці ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 «Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги»

Контактна інформація
Україна, 03680, Київ, проспект Повітряних Сил, 31, к.1204
Тел. /044/ 244-96-65
Факс /044/  248-49-10
E-mail: vcbk@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram