Новини,  НОВИНИ КНУБА

Візитівка факультету

Будівельний факультет засновано в 1930 році!

Факультет готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітні програми «Промислове і цивільне будівництво», «Технології будівельного інформаційного моделювання у промисловому та цивільному будівництві»)

051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)

071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»)

073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»)

Випускники будівельного факультету є фахівцями з проектування, спорудження та експлуатації промислових і цивільних будівель та споруд

Вони можуть обіймати такі посади:

✔️майстер та виконроб виробничих підрозділів будівельних підприємств

✔️менеджер з питань комерційної діяльності та управління

✔️конструктор, керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій

✔️керівник малих підприємств у будівництві та інших галузях

✔️керівник комунальних підприємств.

Відділення довузівської підготовки

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram