Вступ до аспірантури – ФАІТ

Михайловський Денис ВіталійовичМихайловський Денис Віталійович

Михайловський
Денис Віталійович
Завідувач відділу
докторантури і аспірантури

Аспірантура КНУБА (КІБІ) була відкрита в 1934 році, докторантура у 1988 році.

Щорічна кількість докторантів близько 20 осіб, аспірантів перевищує 300 осіб. Навчання аспірантів здійснюється за очною (з відривом від виробництва), вечірньою та заочною (без відриву від виробництва) формами навчання на 47 кафедрах університету. Навчання на заочній формі навчання можливе лише на умовах контракту. Міністерством освіти і науки України затверджено підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у аспірантурі з 17 спеціальностей.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі та аспірантурі здійснюється за 10 галузями знань та 18 спеціальностями: 02 Культура і мистецтво: 022 Дизайн; 03 Гуманітарні науки: 032 Історія та археологія; 05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка, 052 Політологія; 07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 10 Природничі науки: 101 Екологія, 103 Науки про землю; 12 Інформаційні технології: 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи та технології; 13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування; 14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 19 Архітектура та будівництво: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій; 26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека.

Правила прийому до докторантури і аспірантури у 2018 році (pdf)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

ШифрНазва спеціальностіСпеціалізаціяЛіцензійний обсяг
02 Культура і мистецтво
1022ДизайнТехнічна естетика10
05 Соціальні та поведінкові науки
2051ЕкономікаЕкономічна теорія та історія економічної думки
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
30
3052ПолітологіяЕкономічна теорія та історія економічної думки
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
5
07 Управління та адміністрування
4073МенеджментУправління проектами і програмами
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
15
5076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьЕкономіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Товарознавство непродовольчих товарів
5
10 Природничі науки
6101ЕкологіяЕкологічна безпека10
7103Науки про землюГеодезія, фотограметрія та картографія
Екологічна безпека
20
12 Інформаційні технології
8122126Компютерні наукиІнформаційні системи та технологіїІнформаційні технології
Системи автоматизації проектувальних робіт
Управління проектами і програмами
25
13 Механічна інженерія
9131Прикладна механікаПрикладна геометрія та графічні технології
Будівельна механіка
15
10133Галузеве машинобудуванняМашини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт
Піднімально-транспортні машини
15
14 Електрична інженерія
11141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричні машини й апарати Електротехнічні комплекси та системи Теоретична електротехніка Прикладна акустика та звукотехніка Техніка сильних електричних та магнітних полів25
19 Архітектура та будівництво
12191Архітектура та містобудуванняТеорія архітектури, реставрація памяток архітектури
Архітектура будівель та споруд
Містобудування та ландшафтна архітектура
50
13192Будівництво та цивільна інженеріяБудівельні конструкції, будівлі та споруди
Основи і фундаменти
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
Водопостачання, каналізація
Будівельні матеріали та вироби
Технологія та організація промислового виробництва
Гідравліка та інженерна гідрологія
Будівельна механіка
Містобудування та територіальне планування
70
14193Геодезія та землеустрійГеодезія, фотограметрія та картографія
Кадастр та моніторинг земель
20
26 Цивільна безпека
15263Цивільна безпекаОхорона праці10

Термін навчання в аспірантурі денна форма навчання (з відривом від виробництва) – чотири роки, вечірня форма навчання (без відриву від виробництва) – чотири роки.

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, філософії, та іноземної мови.

Зарахованим до аспірантури на денну форму навчання (з відривом від виробництва) надається гуртожиток та призначається стипендія.

Адреса університету:
відділ докторантури та аспірантури (к. 222),
Повітрофлотський проспект, 31, Київ – 37, 03680;
тел./факс: (044) 241-55-09

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram