НОВИНИ БФ,  НОВИНИ КНУБА,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

Викладачі кафедри менеджменту в будівництві КНУБА пройшли курс підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти»

Загальний обсяг курсу: 1 кредит ЄКТС (30 годин. Періодпроходження курсу: 15.03.2023 – 19.04.2023. Зміст курсу спрямовано на підвищення кваліфікації та актуалізацію знань викладачів закладів професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти в галузі забезпечення якості освіти.

Опановані в рамках курсу теми:

 1. Питання академічної доброчесності та чому це важливо в розрізі розвитку країни?
 2. Як спроєктувати якісну освітню програму
 3. Формування цілей освітньої програми
 4. Стандарти освіти. Чіткі рамки чи гнучкість?
 5. Результати навчання. Що таке та як правильно формулювати?
 6. Врахування закордонного досвіду за аналогічними програмами
 7. Інституційне забезпечення якості освітнього процесу: становлення та розвиток
 8. Зміст освітньої програми: вимоги ринку праці та актуалізація
 9. Безбар’єрність та умови для інклюзивного навчання
 10. Синергія неформальної та академічної освіти: інструменти та best practices
 11. Чому успішний освітній процес повинен бути публічним?
 12. Наука, як невід’ємна складова підготовки сучасного спеціаліста
 13. Lifelong learning для викладача: вимога зверху чи необхідність сучасності?
 14. Методи якісного навчання: лайфгаки від Прогресильних
 15. Динаміка онлайн-заняття
 16. Креативне мислення як основа прогресильної вищої освіти
 17. Сторітелінг як один з неформальних інструментів сучасної освіти
 18. Комунікації: основи освітянського менеджменту

Після успішного виконання тестових і практичних завдань, викладачі кафедри Рижакова Г.М., Приходько Д.О., Івахненко І.С., Чуприна Х.М., Чуприна Ю.А., Горбач М.В., Поколенко В.О. отримали сертифікати. Професор кафедри менеджменту в будівництві Ірина Івахненко

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram