ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Угоди на виробничу практику

Положення про організацію практик студентів КНУБА 2022

Питання для підготовки до складання заліку з виробничої практики

Методичні вказівки до складання звіту з виробничої практики

Зразок оформлення щоденника 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram