Яковенко Маргарита Костянтинівна

доцент кафедри Основ архітектури та архітектурного проєктування, кандидат архітектури.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-1080-3443

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1YCYHPYAAAAJ

іakovenko.mk@knuba.edu.ua

кumee4ka@gmail.com

Яковенко_М.К_Досягнення у професійній діяльності за 5 років

Освіта:

Після навчання у загальноосвітніх середніх школах №144 та №44 м.Києва, розпочала вивчення повного циклу підготовки архітектурної освіти:

2004 – 2008 р.р. Навчалася на архітектурному факультеті Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

2008 – 2013 р.р. Навчалася на архітектурному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), диплом бакалавра з відзнакою.

2013– 2014 р.р. Навчалася на архітектурному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), диплом спеціаліста з відзнакою.

2014– 2017 р.р. Навчалася в аспірантурі на кафедрі Основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

2020р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Еволюція Київської архітектурної школи як складової системи освіти України (на прикладі Київського національного університету будівництва і архітектури»

Загальна інформація:

Народилася в м. Києві. З 2021 – працюю на кафедрі Архітектурно-проєктної справи ВСП ІІНО КНУБА на посаді доцента, з 2022р.– на посаді доцента кафедри Основ архітектури та архітектурного проєктування КНУБА.

Сфера інтересів: фотографія, мистецтво, мануфактура.

З 2013 р. по сьогоднішній день практикуюсь у сфері архітектури малих форм і дизайну інтер’єрів житлових та громадських приміщень. 2014р.р. – архітектор в ТОВ «Проектне бюро «Київпроект»; 2015 – 2016р.р. –архітектор-дизайнер в ООО «Еліт груп».

З 2022 – викладач образотворчого мистецтва для дітей в студії творчості «Open Art Studio».

Загальний стаж роботи 10 років. Науково-педагогічний стаж – 1,5 роки.

Документи про підвищення кваліфікації, міжнародну діяльність та інші свідоцтва

  1. Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури». Підвищення кваліфікації за програмою: підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитацію Термін: 14 січня 2022р. по 23 лютого 2022р. Усього 180 годин / 6 кредитів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК 38639433/000746-22
  2. Київська школа фотографії. Теорія і практика курсу за темою: основи фотографії. Термін 19 червня 2021р. по 26 червня 2021р. Усього 25 годин. Сертифікат від 25 червня 2021р.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Архітектурне проєктування (191 «Архітектура та містобудування»).
  2. Навчальна практика (рисувально-ознайомча) (191 «Архітектура та містобудування»).

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 22 наукових і методичних праці.

Напрями наукової діяльності:

Основні наукові дослідження Яковенко М.К. пов’язані з питаннями розвитку сучасної архітектурної освіти, еволюції архітектурної школи Києва, у визначенні ролі та впливу архітектурної школи Київського національного університету будівництва і архітектури на розвиток освіти, науки та архітектурної практики України; вираженням і тенденціями в мистецтві та архітектурі митців та майстрів архітектури, архітектурної спадщини. Також наукові дослідження пов’язані з методикою підготовки фахівців архітекторів та історією становлення кампусів вищих навчальних закладів і перспективи розвитку освітніх просторів архітектурної школи.

Основні публікації:

Монографії:

  1. Слепцов О. С., Кумейко М. К. Клара Демура: Архитектор-педагог. Киев, 2016. 200 с.
  2. Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій : Монографія / [Новикова І.В.]; за ред. І.В. Новикової –Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. – 547 с (с. 93-118; 535-546). (2,4 авторських аркушів). ISBN 978-617-7941-87-2 (електронне видання)

Статті:

  1. Yakovenko M. K. The principles of pre-university training of architects in Ukraine. European Journal of Technical and Natural Sciences. Vienna, 2017. № 5. P. 11-14. ISSN 2414-2352 (Google schoolar, ICI World of Journals, Crossref);
  2. Sleptsov O., Yakovenko M. Role of the Department of Architecture Fundamentals and Architectural Design of Kyiv National University of Construction and Architecture in Shaping the Kyiv Architectural School. Technical Transactions. Cracow, 2019, Vol. 5. P. 33–40. ISSN 0011-4561. eISSN 2353-737X. (BazTech, Bibliography of Polish Geography, EBSCO, Index Copernicus, CAS, ZBD, Worldcat);
  3. Яковенко М.К. Становлення освітніх просторів та перспективи розвитку кампусів архітектурної школи. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Одесса, 2018. – Вып. 18. С. 246-253. ISSN 2519-4208 (Index Copernicus);

Наукові публікації Яковенко М.К.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram