ЄРЕМЕНКО Богдан Михайлович

ЄРЕМЕНКО Богдан Михайлович  – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики.

ieremenko.bm@knuba.edu.ua, erembm@ukr.net
(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 366в

Загальна інформація. Освіта

У 2011 році закінчив факультет автоматизації та інформаційних технологій Київського національного університету будівництва та архітектури за спеціальністю  – «Інформаційні технології проектування» (КВ № 41695932).

У 2012 році закінчив факультет автоматизації та інформаційних технологій Київського національного університету будівництва та архітектури за спеціальністю – «Управління проектами» (КВ № 43443097).

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.12 – «Системи автоматизації проектувальних робіт» (ДК № 0317822015 р.).

Науково-педагогічний стаж (з 2015 р.) – 6 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ” Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель” , зокрема за напрямом: – розробка інструментальних і прикладних програмних засобів комп’ютерної графіки і геометричного моделювання, методів розпізнання образів, геоінформаційних систем (ГІС) і технологій.

Перелік навчальних дисциплін

  1. «Технологія комп’ютерного проєктування» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальностей 126 «Інформаційні системи та технології» та 122 «Комп’ютерні науки».
  2. «Методи і засоби комп’ютерних технологій» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка».
  3. «Математичні методи дослідження операцій» для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціалізації 10 «Професійна освіта. Комп`ютерні технології».
  4. «Математичне програмування» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».
  5. «Моделі і методи прогнозування» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».

Науково-методична робота
Автор має понад 40 наукових робіт.

Напрями наукової діяльності

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ” Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” за напрямом: розробка математичних моделей проєктування і управління системою комплексної безпеки будівель.

Публікації 2021

  1. Yeremenko B., Riabchun Y., Ploskiy V., Aznaurian I., Daoud Mezzane, Kryvinska N. Intelligent information technologies implementation to the process of professional self-identification. IntelITSIS’2021: 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies and Systems of Information Security, March 24–26, 2021, Khmelnytskyi, Ukraine. P. 168-177. (Scopus)

Публікації 2022

  1. Roman Mazurenko, Bohdan Yeremenko, Viktor Morozov. Development of Intelligent Traffic Control System Project. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf
  2. B. Yeremenko, C.R. Mazurenko, D.O. Stetsyk, E.A. Buhrov. Intelligent Management of Traffic Flows in Large Cities. 13th International Scientific Conference “Transbaltica 2022: Transportation Science and Technology”, September 15-16, Vilnius, Lithuania, 2022.

Публікації 2023

  1. Мазуренко Р. В., Єременко Б. М. Інтелектуальна система керування потоками автомобільного транспорту: основні концепти онтології. Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 55. С. 192 – 197, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.55.192-197 https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-55/192-197.pdf

Публікації 2024

  1. Мазуренко, Р. В., Єременко, Б. М. (2024). Інтелектуальна система керування трафіком великого міста: концепт онтології «моделі рішень». Управління розвитком складних систем, (57), 174–180. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.57.174-180

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram