Єжова Олександра Ігорівна

Кандидат архітектури
Доцент
Контактна інформація:
yezhova.oi@knuba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0003-4923-1291
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra-Yezhova
GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=bJR6_ooAAAAJ

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Народилася 1 вересня 1977 в м. Києві.
У 2001 закінчила архітектурний факультет Київського національного університету будівництва та архітектури  за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд»,  кваліфікація – «Магістр».
Архітектор, педагог, учений.
Працювала архітектором у проектній фірмі «Град» (2001–2002), в  ТОВ «Інститут сучасного проектування» (2003–2007) та ТОВ «ЕК-ПРОЕКТ», брала участь у проектуванні багатофункціональних житлових комплексів, збудованих у м. Києві.
Розпочала педагогічну діяльність у КНУБА на кафедрі архітектурного проектування цивільних будівель та споруд з 2004 де працює й зараз.
У 2013 захистила дисертацію і отримала вчену ступінь кандидата архітектури. У 2015 отримала звання  доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд.
Має публікації  більш ніж в 25 наукових виданнях, уклала вісім навчально-методичних збірники.
У 2015 отримала кваліфікаційний сертифікат архітектора.
Лауреат 3 премії конкурсу “Краще видання року” Національної академії наук вищої школи 2020 року.
Підвищення кваліфікації 2019
apcbs Підвищ.Кваліф.Єжова

Стажування у ТОВ «ЄК-ПРОЕКТ» «Сучасні напрямки архітектурного проектування житлових будівель» (Наказ КНУБА №629/1 від 05.07.2019 р.)
Курси підвищення кваліфікації викладачам КНУБіА “Комп`ютерні технології тестування та дістанційного навчання” (Наказ КНУБА №1033/1 від 01.12.2020 р.)

Навчально-методичні посібники
  1. Єжова О.І. Дивак В.І.  Методика виконання курсового проекту «В’їзний знак»: Методичні рекомендації до виконання курсових проектів для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»  Навчально-методичне видання. – К.: КНУБА, 2019  ПОСИЛАННЯ
  2. О.І.Єжова С.В. Єжов Специфіка архітектурного проектування багатоповерхових житлових будинків: методичні  рекомендації  /–К.:КНУБА, 2022.– 52 с.(електрона версія)  ПОСИЛАННЯ
  3. О.І.Єжова, О.В. Малійова Архітектурні ордера: Методичні рекомендації для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» – К.: КНУБА, 2022.– 72 с.(електрона версія)  ПОСИЛАННЯ
  4. Дивак В.І., Єжова О.І. Навчальне архітектурне макетування. навчальний посібник. / В.І. Дивак, О.І. Єжова. – К.: КНУБА, 2020. – 88 с.   ISBN 978-617-7910-33-5
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram