Єжова Олександра Ігорівна

Кандидат архітектури
Доцент

 https://orcid.org/0000-0003-4923-1291
yezhova.oi@knuba.edu.ua

Народилася  1977 в м. Києві.
У 2001 закінчила архітектурний факультет Київського національного університету будівництва та архітектури  за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд»,  кваліфікація – «Магістр».
Архітектор, педагог, учений.
Працювала архітектором у проектній фірмі «Град» (2001–2002), в  ТОВ «Інститут сучасного проектування» (2003–2007) та ТОВ «ЕК-ПРОЕКТ», брала участь у проектуванні багатофункціональних житлових комплексів, збудованих у м. Києві.
Розпочала педагогічну діяльність у КНУБА на кафедрі архітектурного проектування цивільних будівель та споруд з 2004 де працює й зараз.
У 2013 захистила дисертацію і отримала вчену ступінь кандидата архітектури. У 2015 отримала звання  доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд.
Має публікації в більш ніж 25 наукових виданнях, уклала чотири навчально-методичних збірники.
У 2015 отримала кваліфікаційний сертифікат архітектора.
Лауреат 3 премії конкурсу “Краще видання року” Національної академії наук вищої школи 2020 року.
Підвищення кваліфікації 2019
apcbs Підвищ.Кваліф.Єжова

Стажування у ТОВ «ЄК-ПРОЕКТ» «Сучасні напрямки архітектурного проектування житлових будівель» (Наказ КНУБА №629/1 від 05.07.2019 р.)
Курси підвищення кваліфікації викладачам КНУБіА “Комп`ютерні технології тестування та дістанційного навчання” (Наказ КНУБА №1033/1 від 01.12.2020 р.)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram