Забарило Олексій Віталійович


Контакти

https://orcid.org/0000-0003-4951-8882
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GJk2P5cAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8965159100

zabarylo.ov@knuba.edu.ua
(044) 241-55-59, кімната 453


Освіта

1992 р. – закінчив механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – математика, кваліфікація – математик. Викладач.
1996 р. – закінчив аспірантуру на кафедрі вищої математики в Київському державному технічному університеті будівництва і архітектури. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук захистив за спеціальністю 01.01.06 «алгебра і теорія чисел» в 1999 році.

Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєно в 2002 році.


Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж складає 28 років:
1992-1993 рр. – асистент кафедри алгебри і геометрії Слов’янського державного педагогічного інституту;
1994-2000 рр. – асистент кафедри вищої математики Київського державного технічного університету будівництва і архітектури;
2000- по теперішній час – доцент кафедри вищої математики Київського національного університету будівництва і архітектури.


Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика


Сфера наукових інтересів

Зображення частково впорядкованих множин.
Застосування математичних методів до розв’язання практичних задач.
Сучасні методи викладання вищої математики.


Науково-методична робота

Є автором 40 наукових та науково-методичних праць.


Перелік основних публікацій

1. Забарило А.В., Завадский А.Г. Однопараметрические оснащенные частично упорядоченные множества и их представления / “Функциональный анализ и приложения ” – Москва – т.34-№2-2000-с.72-75.
2. Забарило О.В. Про деякі алгоритми диференціювання оснащених частково впорядкованих множин / “Вісник Київського університету ”-Серія фізико-математична – Київ–№3-1998-с.24-29.
3. Забарило А.В., Завадский А.Г. Представления однопараметрических оснащенных частично упорядоченных множеств І та ІІ/ “Математичні студії” – Львів – т.11-№1-1999-с.3-16 та т.11-№2-1999-с.119-134.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram