ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ОУБ

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів на будівельному факультеті, будівельно-технологічному факультеті, факультеті геоінформаційних систем і управління територіями і факультеті інженерних систем і екології університету. Готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за галуззю знань 19 “Архітектура та будівництво” спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Члени кафедри беруть активну участь у роботі акредитаційних комісій ВНЗ України, Спецрад та залучені до процесу професійної атестації кадрів будівельної галузі України.

Кафедра залучена до наукових робіт по програмах міжнародного співробітництва.

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями 192 Будівництво та цивільна інженерія та 051 Економіка.

З 2014 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Олексій Анатолійович Тугай (1974 р.н.) – лауреат премії ім. М.С. Буднікова. Випускник КДТУБА (1996).

У рідному виші працює з 1999 р. старшим викладачем, доцентом (2002), професором (2009). Виконував обов’язки заступника декана факультету підготовки (2001-2009), заступника начальника ВЛАППК (2009-2013). З вересня 2009 р. працює в складі спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт та редакційній колегії збірника наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин».

Вивчає питання організації будівельного виробництва та управління ним. У творчому доробку науковця понад 100 наукових праць, серед яких 12 монографій та навчальних посібників.

Основні праці: «Основи менеджменту в будівництві», «Новітні суб’єкти організації будівельного виробництва: методологія, інформаційно-аналітична база, практика впровадження», «Основи менеджменту будівельних інвестиційних проектів», «Технічний нагляд за будівництвом і експлуатацією будівель і споруд», «Маркетинг у будівництві», «Будгенплан», «Організація будівельної діяльності».

Нагороджений подякою голови КМДА та Великою срібною медаллю Академії будівництва України.

Історія кафедри

Кафедра організації та управління будівництвом розпочала свою діяльність у 1951 році після виокремлення як самостійного підрозділу вишу зі складу кафедри будівельного виробництва. Перший колектив налічував усього чотири працівники. Очільником було призначено кандидата технічних наук, професора Івана Пантелеймоновича Ситника – відомого фахівця із питань організації, планування та управління будівництвом. Саме йому вдалося сформувати колектив, створити матеріально-технічну базу, сформувати напрями наукової діяльності. У 1980 р. завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Михайло Петрович Педан – дійсний член Академії будівництва України. З 1985 р. діяльністю кафедри керує доктор економічних наук, професор Сергій Андрійович Ушацький – дійсний член Академії будівництва України та Академії інженерних наук. Кафедра під його керівництвом стала повідним науково-методичним і науково-дослідним закладом з підготовки висококваліфікованих спеціалістів і науковців, а також розроблення наукових проблем у навчальному процесі. Чисельний склад кафедри в різні роки існування складав: 1955 р. – 5 чол., 1969 р. – 11 чол.. Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 18 викладачів та 3 працівника допоміжного складу.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram