Загальна інформація про кафедру

Кафедра «Мовної підготовки і комунікації» сформувалась шляхом об’єднання кафедр іноземних мов та українознавства зовсім недавно – 08.02.2021 року.

Завідувач кафедри мовної підготовки і комунікації є Рубцова Світлана Вячеславівна

rubtsova.sv@knuba.edu.ua

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів з англійської, німецької, , української мов за програмами: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Наукова іноземна мова» та «Іноземна мова для підготовки аспірантів», «Українська мова за професійним спрямуванням»;«Українська мова для іноземних студентів й аспірантів».
Загальною метою ціх програм є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятимумь їхньому ефективному функціонуванню   у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Дані програми реалізуються шляхом досягнення певних цілей:

Практична: сформувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Освітня: створити у студентів загальні компетенції та сприяти розвитку здібностей  самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі, як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплому про вищу освіту.

Пізнавальна: залучити студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр  пізнавальних здібностей.

Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації.

Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціокультурна: досягти широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 Кафедра іноземних мов

Історія кафедри іноземних мов

Кафедра іноземних мов була заснована в 1934 р. і не реорганізовувалась та не змінювала назву. Вся документація про створення кафедри була втрачена під час Великої Вітчизняної війни. І почала знову відновлюватись лише піcля закінчення війни.

З 1945 – по 1960 рік завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Леонід Семенович Ямпольський. Який отримав освіту у рідному виші.

З 1960 року кафедру очолював д.ф.н., професор Георгій Прокопович Ятель.
Один із провідних українських лінгвістів, лауреат премії ім. Ярослава Мудрого, який був її незмінним керівником протягом 38 років.
Вченим секретарем кафедри майже 40 років до 2004 р. була доцент Інда Олександрівна Гіленко.

З 1998 до 2023 року діяльністю кафедри керувала кандидат педагогічних наук, професор Тетяна Ігорівна Петрова – відмінник освіти України та Ветеран КНУБА. Результи її наукової діяльності відображені в понад 85 науково-методичних роботах, конспектах лекцій та  монографії. Вона є автором та співавтором  шести навчальних посібників.
Нагороджена грамотою МОН України та медаллю «На згадку про 1500-річча Києва».

 Кафедра українознавства

 Історія створення кафедри українознавства

У 1991 році була створена кафедра української й російської мов на базі кафедри російської мови для іноземних студентів. Були запрошені на роботу викладачі української мови. Викладачі, що працювали на кафедрі, пройшли перекваліфікацію в Інституті українознавства.

На базі кафедри української й російської мов в 1996 році була створена кафедра українознавства.

З 1986 р. по 2015 р. кафедрою керувала к. філол. н., доцент Пащенко Нінель Іванівна.

З 2015 по 2021 р. кафедрою керувала к. філол. н., доцент Дикарева Лариса Юріївна.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram