Захист Дисертації Подворний Андрій Володимирович

Повідомленняпро захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наукПодворний Андрій Володимирович, доцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету водного господарства та природокористування. Назва дисертації: «Деформування, динаміка та стійкість конструктивно анізотропних циліндричних оболонок в просторовій постановці». Шифр та назва спеціальності: 05.23.17 «Будівельна механіка». Спецрада Д 26.056.04 Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, пр. Повітряних Сил, 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий консультант: Трач Володимир Мирославович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Жук Ярослав Олександрович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Марчук Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів і машинознавства Національного транспортного університету; Козуб Юрій Гордійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математики та інформатики Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава). Захист дисертації відбудеться 21 червня 2024 року. Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.056.04, д.т.н., професор Г.М. Іванченко
автореферат  дисертація  висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації  витяг з засідання міжкафедрального семінару  облікова картка дисертації  відгук офіційного опонента Жука Я.О.відгук офіційного опонента Марчука О.В.відгук офіційного опонента Козуба Ю.Г.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram