Захист Дисертації Соков Валерій Миколайович

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Соков Валерій Миколайович, старший викладач кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Назва дисертації: «Міцність тонкостінної балки зі зламом кромок із врахуванням пружно-пластичних деформацій». Шифр та назва спеціальності – 05.23.17 – будівельна механіка. Спецрада – Д 26.056.04 в Київському національному університеті будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник: Коростильов Леонтій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України. Офіційні опоненти: Пискунов Сергій Олегович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України; Конопльов Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор завідувач кафедри машинознавства і інженерної механіки Одеського національного морського університету МОН України.
Захист дисертації відбудеться 09 лютого 2024 року.
 
Голова спеціалізованої  вченої ради Д 26.056.04,  д.т.н., професор                                Г.М. Іванченко
 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram