НОВИНИ КНУБА

Запрошуємо авторів до публікації статей у науковому фаховому журналі

Науковий фаховий журнал «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» є офіційно зареєстрованим, продовжуваним і рецензованим науковим виданням з відкритим доступом. Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б, за технічними спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894).

Журнал виходить двічі на рік починаючи з 1965 року. Видається Київським національним університетом будівництва і архітектури. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації: ISSN 2312-6590. Після рецензування та підтвердження про прийняття статей, усі матеріали розміщуються на офіційному вебсайті журналу gbdmm.knuba.edu.ua.

Журнал включено до наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, UlrichsWEB, getCITE, JOUR Info та розповсюджується до провідних бібліотек та університетів. Редакційна політика журналу побудована згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів.

Випускам наукового журналу «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта DOI.

Проблематика статей журналу:

  • Моделювання робочих процесів машин
  • Гірничі та піднімально-транспортні машини
  • Будівельні машини і технологічне обладнання
  • Землерийні, дорожні та меліоративні машини
  • Автоматизація і інформаційні технології

У журналі публікуються оригінальні наукові статті. Обсяг статті не повинен перевищувати 12 сторінок (мінімум 8 сторінок), включаючи таблиці та рисунки. Рукописи приймаються у файлах на флешпам’яті USB або на електронну пошту gbdmm@ukr.net. Мова видання: англійська (українська).

Редакція наукового фахового журналу

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram