НОВИНИ КНУБА

Засідання стратегічної ради Київського національного університету будівництва і архітектури

29 серпня, напередодні початку нового навчального року, в Київському національному університеті будівництва і архітектури було проведене друге засідання стратегічної ради. 

Відкрив засідання ректор КНУБА Петро Куліков. Він наголосив на важливості розробки стратегічного плану розвитку Університету на період 2024-2031 років в світлі сучасних освітніх тенденцій. 

Перший проректор Денис Чернишев підкреслив, що перед Університетом стоять 3 основні стратегічні цілі, які планують досягнути. Перша – це забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності. Друга – інтернаціоналізація Університету, а саме запровадження в нашому закладі передового світового досвіду навчання, визнання наших дипломів за кордоном, збільшення кількості іноземних студентів. І третя ціль – підвищення привабливості Університету для студентів, тобто створення умов для безперервної освіти. Мета такого підходу – підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, які будуть основою кадрового потенціалу України. 

Після цього слово було надане проректорам КНУБА: з міжнародних зв’язків Бондар Олені, з наукової роботи та інноваційного розвитку Ковальчуку Олександру,  з навчальної роботи та комплексного розвитку Хоменку Олександру, з навчально-методичної роботи Шпакову Андрію. Серед стратегічних напрямків було названо першість Університету серед профільних закладів вищої освіти, вдосконалення освітнього процесу і підготовки високоякісних фахівців, які здатні професійно вирішувати складні питання та інтегруватися у світовий простір.

Далі слово взяли всі декани факультетів. У кожного з них є розроблена стратегія розвитку на найближчі роки. Були висловлені дуже цікаві пропозиції, зокрема, про розвиток дуальної освіти, впровадження англомовних освітніх програм, впровадження інноваційних форматів навчання. 

Після цього слово взяв проректор з науково-педагогічної роботи, економіки і стратегічного розвитку Микола Кизим. Він пояснив важливість і життєву необхідність розроблення стратегічних планів розвитку Університету на період до 2032 року з урахуванням вимог сьогодення. Дотримання стратегічних цілей дозволить забезпечити високу якість освітнього процесу, підвищити конкурентоспроможності КНУБА, оптимізувати освітні програми відповідно до потреб суспільства та закріпити позицію КНУБА як нішевого університу архітектурно-будівельної галузі.

Адже КНУБА – це класична освіта для майбутнього!

Інформаційний центр

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram