Завада Віктор Тимофійович

1947 рік – народився у м. Київ.

1971 рік – закінчив архітектурний факультет КІБІ (зараз КНУБА).

1972 рік – архітектор КиївНДІПмістобудування.

1976 рік – мол., ст.наук. працівник, 3 1993 р. – заввідділом типологічних досліджень історичного середовища КиївНДІТІ (згодом НДІТІАМ).

1993 рік – доцент кафедри Дизайну архітектурного середовища КНУБА.

2005 рік – головний науковий співробітник ДП “Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини”.

 Починаючи з 1980 року опубліковано понад 100 наукових та науково-популярних праць різного обсягу та спрямування від досліджень пам’яток вітчизняного зодчества до аналізу загальних проблем розвитку будівельного мистецтва.

Архітектурне проектування – 3й курс

Архітектурна практика – 2й курс

zavada.vt@knuba.edu.ua

Досягнення у професійній діяльності які зараховуються за останні 5 років (відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 зі змінами).

Наукова діяльність

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram