ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРИ

СИДОРЕНКО Олександр Олексійович – завідувач кафедри 1948-1953 рр., доцент кафедри архітектурного проектування (1947-1980), декан архітектурного факультету (1950-1951), декан факультету міського будівництва (1948-1953).
Заслужений архітектор УРСР (1975), член експертної ради з монументальної скульптури при Міністерстві культури УРСР.
У 1930 р. закінчив Харківський художній інститут. Працював у Харкові в інституті Діпроміст і Всеукраїнському управлінні санаторіїв та баз відпочинку. Паралельно проектній практиці вів викладацьку роботу на кафедрі містобудівництва Харківського інституту інженерів комунального господарства (1934-1944). З 1947р. працював у КІБІ. Автор 309 науково-творчих і рукописних праць. Відзначений 2 урядовими нагородами.

БОГАЦЬКИЙ Георгій Пилипович –  завідувач кафедри міського будівництва у 1953-1974 рр. Декан факультету міського будівництва (1955-1959). Проректор з наукової роботи (1969-1974). Учасник Великої Вітчизняної Війни.
В 1941р. закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. З 1951 р. працював у КІБІ. В 1952р. захистив кандидатську дисертацію, у 1971 р. — докторську.
Засновник (разом із проф. А.Є. Страментовим) спеціальності “Міське будівництво та господарство” (1948). Підготував 12 кандидатів наук.
Напрям наукової діяльності: удосконалення транспортного обслуговування населення та інженерного благоустрою міст і населених пунктів.
Автор понад 100 наукових робіт. Основні праці: “Інженерне устаткування і благоустрій вулиць”(1957), “Міські вулиці і міський рух”(1967), “Курсовое проектирование по градостроительству” (1968).
Відзначений 12 урядовими нагородами.

ЛЕОНТОВИЧ Володимир Всеволодович – завідувач кафедри у 1974 – 1986 рр., кандидат технічних наук, доцент.
У 1960 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. З цього ж року працює в КНУБА асистентом, старшим викладачем (1971), доцентом (1973).
У 1972 р. захистив кандидацьку дисертацію.
Напрям наукової діяльності: комплексне освоєння міських територій, міський транспорт та шляхи сполучення.
Автор понад 100 наукових робіт. Основні праці «Курсовое проектирование населенных мест» (1964), «Курсовое проектирование по градостроительству» (1965), «Автотранспортні споруди (проектування і будівництво)» (1973), «Справочник по проектированию инженерной подготовки застраиваемых территорий» (1983), «Вертикальная планировк городских территорий» (1985), «Інженерний захист та освоєння територій: Довідник» (2000).
Відзначений знаком «Відмінник освіти України».

ДЬОМІН Микола Мефодійович – завідувач кафедри міського будівництва у 1986-2021рр., доктор архітектури, професор. Заслужений архітектор України (1997), член-кореспондент АМ України (2002), лауреат державної премії України в галузі архітектури (1997), лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1987), дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури, дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення), іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук, професор міжнародної академії архітектури (Софія).
У 1956 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут.
В 1957-1975 рр. — науковий співробітник, зав. відділом Київського науково-дослідного інституту містобудування, начальник управління генплану “Киїівпроект” (1975-1986). З 1986 р. працює в КНУБА. Одночасно очолював Київський державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування (1988-2002).
У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1988 р. — докторську.
Напрям наукової діяльності: методологічні основи районного планування та управління розвитком містобудівельних систем.
Підготував 25 кандидатів та 5 докторів наук.
Автор понад 200 наукових праць праць, понад 50 значних містобудівних проектів.
Відзначений 7 урядовими нагородами та знаком “Відмінник освіти України”.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram