ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Наукове фахове видання – збірник наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика”засновано в травні 2016 року.  СВІДОЦТВО про державну реєстрацію    КВ № 22149-12049Р від 23.05.2016 р.).
Збірнику присвоєно міжнародний серійний номер: ISSN 2522-4182.

 

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020, включено до категорії «Б»

Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук зі спеціальностей 192, 194.

Проіндексовано у базі даних Index Copernicus (з 2019), Google Scholar, CrossRef

Редакція присвоює DOI (digital object identifier) для статей.

Збірник призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підп-риємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного-напрямку. Видання здійснює публікації за спеціальностями :192 Будівництво та цивільна інженерія; 132 Матеріалознавство.

З архівом всіх випуском можна ознайомитись за посиланням. 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram