Землеустрій і кадастр (магістр)

Землеустрій і кадастр

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма

Землеустрій і кадастр

Освітній ступінь

Магістр

Умови вступу

 • При вступі на державне замовлення абітурієнт надає – результати ЕВІ з іноземної мови, фаховий іспит та мотиваційний лист
 • При вступі на навчання за контрактом абітурієнт надає – результати ЕВІ з іноземної мови, фаховий іспит та мотиваційний лист
 • Приймаються результати ЄВІ 2023 або 2024 року

Вартість навчання

 • Денна: 24 000 грн.
 • Заочна: 20 000 грн.
 •  
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2024/2025 навчального року
 •  

Короткий опис програми

Освітня програма «землеустрій і кадастр» націлена на комплексне вирішення завдань ефективного використання і охорони земель на основі  поєднання економічних, правових, соціальних, містобудівних, екологічних, технічних тощо аспектів.

В основу навчання на освітній програмі покладено поглиблене оволодіння сучасних завдань землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності; моніторингу і кадастрового обліку земель та обмежень щодо їх використання; оцінки впливу використання земель на оточуюче середовище; розроблення землевпорядної, кадастрової документації.

Навчання за освітньо-професійною програмою триває 1 рік 4 місяці.

Переваги програми

Освітня програма «Землеустрій і кадастр» користуються попитом на ринку праці, тому що вона є:

 • актуальною (враховує сучасні виклики управління земельними ресурсами, щодо оновлення інформації про стан земель з урахуванням їх руйнувань ; розробці заходів та їх впровадженню щодо підвищення ефективного використання забудованих і сільськогосподарських земель, відновленні та підвищенні родючості ґрунтів, проведенні оцінки зруйнованого нерухомого майна);
 • комплексною (поєднує соціальні, правові, економічні, містобудівні та технічні аспекти здійснення сучасного землеустрою та ведення кадастру).
 • Враховуючи комплексність підготовки, випускники мають широкий вибір вакансій на ринку праці.

Можливість навчання та стажування за кордоном

Літня школа з геоматики, факультет геодезії та картографії Варшавської політехніки, Польща

Університет Західної Аттіки, Афіни, Греція

Основні дисципліни фахової підготовки

Обов’язкові:

 • Управління земельними ресурсами
 • Бази геопростороних даних
 • Кадастрово-реєстраційні системи
 • Просторове планування та забудова територій
 • Моніторинг та охорона земель
 • Переддипломна практика
 • Методологія наукових досліджень
 • Професійна іноземна мова

Вибіркова частина передбачає 25% від загального учбового навантаження. Студент має право самостійно обирати дисципліни із загально університетського каталогу вибіркових дисциплін.

Посади, які можуть обіймати випускники

Випускники освітньої програми мають можливість обіймати  посади:

 • В органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • В комерційних установах із питань обліку, використання та охорони земель
 • Оцінювача нерухомого майна
 • Інженера-землевпорядник
 • Спеціаліста із інвентаризації земель
 • Кадастрового реєстратора

Установи-партнери

 • Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації
 • Компанія Кімонікс Інтернешнл. Програма USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО
 • Ризький технічний університет, Латвія
 • Королівський технологічний інститут, Стокгольм, Швеція
 • Вільнюський технічний університет ім.Гедимінаса, Литва
 • ЗВО України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Контактна інформація

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
vstup.knuba.edu.ua

E-mail: pk@knuba.edu.ua

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

моб.: +38 097 332 10 68 (telegram, viber)

тел.: +38(044) 245 46 90;

Телеграм канал Вступ КНУБА 2023 https://t.me/vstup_knuba

З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +38(044) 241-55-20

Admission to study for international students

Phone : +38(044) 241-55-22, +38(044) 245-48-58, Phone/fax: +38(044) 2484901

E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram