Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

Згалат-Лозинська Любов Олександрівна (Zgalat-Lozinska Liubov) – доцент кафедри економічної теорії обліку та оподаткування, доктор економічних наук (2021р.), доцент (2008р.)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.056.10 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 051 «Економіка» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04. – економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища) при Київському національному університеті будівництва і архітектури

ОСВІТА:

У 1998 році закінчила з відзнакою Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Менеджменту у виробничій сфері», здобула кваліфікацію інженера-економіста.

У 2002 році присуджено науковий ступінь  кандидата економічних наук із спеціальності 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою». Кандидатська дисертація виконана у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України на тему «Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу за умов формування ринкових відносин».

З 2018 по 2020 роки – докторантка кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури. 2021 р. захистила докторську дисертацію на тему «Науково-методологічні основи державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві»  (науковий консультант – призначено д.е.н., проф. Лич В.М.)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Загальний стаж роботи 29 років. Науково-педагогічний стаж 24 роки.

Працювала на посаді молодшого наукового співробітника відділу проблем праці та політики доходів населення Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України (2001-2004рр.)

З 2004 по 2018 рік працювала на посадах доцента, професора, заступника завідувача кафедри медичного та екологічного менеджменту, кафедри менеджменту організацій та логістики, кафедри управління персоналом та економіки праці ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

У 2018 р. працювала на посаді професора кафедри управління, фінансів та адміністрування Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

З 2021 р. – по теперішній час працює доцентом кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури.

Співзасновник Громадської організації «Інституту формування та розвитку громадянського суспільства «Цифрове віче» з 2021 року, код ЄДРПОУ44466335, дата реєстрації 20.12.2021 р.

Перелік навчальних дисциплін:

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4100  

Теорія економічного аналізу  https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4101   

Планування і контроль на підприємстві  https://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=2253  

Внутрішньогосподарський контроль та управління витратами https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4102

Стратегічний управлінський облік https://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=2811  

Підвищення кваліфікації:

04.04.2019р. – 27.02.2019 р. Підвищення кваліфікації за програмою «Економіка», ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (5  кредитів ЄКТС), свідоцтво ПК№ 00127522/003015-19 від 27.01.2019р.

1.11.2021 р. – 17.12.2021 р. Участь у програмі «Управління освітніми інноваціями та проектами» (8 кредитів ЄКТС), ГО «Ресурс», свідоцтво ПК№000143-21

03.11.2022 р. – 26.12.2022 р. Підвищення кваліфікації за програмою «Облік і оподаткування», ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (5 кредитів ЄКТС), свідоцтво ПК№ 00127522/005470-22 від 26.12.2022р.

23.06.2022р. – 20.08.2022 р. Участь у VІ міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу», International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing), міжнародний серифікат №8212 від 20.08.2022р. в рамках Міжнародного освітнього гранту №EG/B/05/08 та міжнародного освітнього проекту «Схід-Захід».

19.09.22 р. – 15.12.22 р. at Reutlingen University/ ESB Business School organized by the 4InnoPipe consortium (EIT HEI Initiative) in the winter semester of 2022/2023. ( 5 ECTS). 4InnoPipe at Reutlingen University is a project of the Zagreb School of Economics and Management realized within the initiative of the European Institute for Innovation and Technology, which is an integral part of Horizon 2020, the EU framework program for higher education institutions (EIT HEI Initiative).

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram