Житкова Наталія Юріївна

Закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут в 1970 році по спеціальності архітектура.

Працювала асистентом кафедри архітектурного проектування ХНУБА в період з 1970 по 1978 р.р., в 1979 році працювала старшим інженером відділу технічної інформації треста «Київоргбуд» Головміськбуду.

З 13.02.1979 року працювала асистентом кафедри архітектурного проектування Київського інженерно-будівельного інституту і далі старшим викладачем тієї ж кафедри та доцентом кафедри арх. проектування промислових будівель та комплексів, а далі на кафедрі архітектури промислових будівель.  

На кафедрі дизайну архітектурного середовища працювала з першого дня утворення кафедри, а також приймала участь у виконанні робіт, що складають спеціалізацію кафедри. Маючи фахову спеціалізацію в галузі архітектури промислових будівель приймала активну участь у формуванні навчально – методичних засад кафедри, написанні програм та методичних розробок.

В 2008 році отримала вчене звання за науково-методичну роботу та одноосібний навчальний посібник «Архітектурна типологія промислових будівель».

Протягом всього часу науково-педагогічної діяльності мала безпосередні практичні зв’язки із Київським проектним інститутом, ЦНДІ промбудпроект (приймала участь у розробці нормативної документації для підприємств легкої промисловості), ДПІ- 5 (є співавтором нормативних рекомендацій із впровадженням у Держбуд СРСР).

Виконуючи науково-дослідну роботу виконала натурні дослідження п’ятьох підприємств легкої промисловості та провела змістовне анкетування працівників ткацьких підприємств України, результати яких втілювалися в курсові та дипломні проекти і статті.

Керувала дипломними проектами, які неодноразово отримували на конкурсах диплом І та ІІ ступеню і гран-прі, як це відбулося 2020 року (у співавторстві із професором  К.А.Сазоновим). Впроваджувала у навчальний процес засади новітнього кваліфікаційного рівня проф.освіти – бакалаврату.

Багато років була керівником 5 курсу, розробляла програми концептуального проектування та методики викладання. Свого часу, для вдосконалення методик викладання, вивчала активні методи навчання, приймала участь в конференціях під головуванням проф., доктора філософії Г.П.Щедровицького, а також була слухачем галузевої науково-методичної лабораторії «Активні методи навчання» під головуванням проф. КІБІ – Рибальського В.І. та застосовувала їх у навчальному процесі.

В теперішній час продовжує дослідження архітектури промислових будівель, втілюючи їх результати у навчальний процес і фахові консультації для проектантів. Досліджує питання реновації промислових будівель та підприємств. Результати втілюються в дипломному проектуванні. В період впровадження в навчальний процес роботи online розробила та підготовила до друку наочно-методичний посібник до курсу лекцій «Архітектурна типологія промислових будівель».

Період роботи на підготовчому факультеті  КНУБА втілився в цикл навчальних посібників з композиції у співавторстві із проф. Зиміною С.Б.

Лекційні курси:

  1. Архітектурна типологія промислових будівель;
  2. Інтер’єри промислових будівель;
  3. Художнє проектування комплексного обладнання;
  4. Архітектурне проектування на 3 курсі;
  5. Архітектурне проектування на 5 курсі.

Керівник дипломних проектів.

zhytkova.niu@knuba.edu.ua

Досягнення у професійній діяльності які зараховуються за останні 5 років (відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 зі змінами).

Наукова діяльність

Творчі надбання

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram