Зінов’єва Олена Сергіївна

Зінов’єва Олена Сергіївна закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури в 1997 р..

Після закінчення аспірантури КНУБА, у 2004 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидат архітектури на тему «Просторова організація міського планування на основі закономірностей ритмічного розвитку».

В 2014 році отримала вчене звання доцента по кафедрі дизайну архітектурного середовища КНУБА.

Має близько трьох десятків наукових та навчально-методичних праць. Працювала у проектних фірмах, займаючись дизайном інтер’єру житла, комерційних та банківських установ. Певний час працювала у центральних органах виконавчої влади та займала керівні посади у сфері містобудування та архітектури на рівні місцевого самоврядування. Приймала участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень, комплексних програм з питань містобудування та архітектури, займалася питаннями експертного оцінювання проектів детального планування території, підготовкою пропозицій до програм соціально-економічного розвитку Києва, підготовкою проектів архітектурного рішення та розміщення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, очолювала комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

На кафедрі дизайну архітектурного середовища займає посаду доцента, керує дипломним проектуванням майбутніх бакалаврів архітектури та консультує здобувачів магістерського ступеня у галузі архітектури та дизайну, є автором декількох лекційних курсів.

  1. Основи методології архітектурного проектування;
  2. Екологічні проблеми формування архітектурного середовища;
  3. Концептуальне архітектурне проектування;
  4. Композиція в дизайні;
  5. Архітектурне проектування.

zinovieva.os@knuba.edu.ua

Досягнення у професійній діяльності які зараховуються за останні 5 років (відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 зі змінами).

Підвищення кваліфікації

Стажування в ФОП “Archiproject”.
Звіт, наказ КНУБА №1241 від 23.12.21 «Про виконання плану-графіку підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів КНУБА на 2017-2022 н.р.».

Наукова діяльність

Творчі надбання

Має творчій доробок у галузі книжкової та комерційної ілюстрації, графічного та веб-дизайну. Співпрацює з європейськими, азійськими та американськими видавництвами та приватними замовниками. З 2021 року є членом міжнародної асоціації ілюстраторів (AOI – The Association of Illustrators), представлена англійською агенцією ArtLab.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram